Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEREFORMEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PLANDELEN) - HVORDAN GJØRE BEGGE OPPGAVENE I KOMMUNENE? Planforum Østfold - 25. februar 2015 Prosjektleder Torleif.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEREFORMEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PLANDELEN) - HVORDAN GJØRE BEGGE OPPGAVENE I KOMMUNENE? Planforum Østfold - 25. februar 2015 Prosjektleder Torleif."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEREFORMEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PLANDELEN) - HVORDAN GJØRE BEGGE OPPGAVENE I KOMMUNENE? Planforum Østfold - 25. februar 2015 Prosjektleder Torleif Gjellebæk fra Fylkesmannen i Østfold 1

2 Mye mer enn bare kommunereform Staten vil gi kommunene nye og flere oppgaver, og mer myndighet Staten vil detaljstyre kommunene mindre Fylkeskommunene vil få endret struktur, oppgaver og myndighet Fylkesmennene vil få endret struktur, oppgaver og myndighet Staten ønsker forenkling og effektivisering av offentlig sektor Kommunereformen er en av Regjeringens viktigste saker Kommunereformen er en styringsreform i offentlig forvaltning som generelt forutsetter større og mer robuste kommuner 2

3 Mulige konsekvenser av Kommunereformen Betydelig reduksjon i antall. Kommunegrensene vil i større grad falle sammen med «funksjonelle geografiske områder». (Det vil som områder med felles arbeids- og boligmarked, handelsområder, utdanningstilbud, kulturtilbud, medier, kommunikasjoner og andre forhold som skaper felles identitet). 4 (6) funksjonelle geografiske områder i Østfold. Kommunene kan bli delt i kommunetyper med ulike oppgaver. De minste får færre oppgaver og mindre myndighet, mens de store kan få flere oppgaver og mer myndighet. De største med «Oslo-oppgaver». Inntektssystemet kan bli endret slik at det ikke lenger favoriserer alle kommuner med lite folketall. 3

4 Fylkesmannen framsnakker: (med grunnlag i forskning og evaluering av tidligere sammenslåinger) «Politiske plattformer» i arbeidet med evaluering av eksisterende og eventuelt endret kommunestruktur (planstrategi og kommuneplanlegging) Identitet og tilhørighet som viktig suksessfaktor 4

5 Tidsplan for Kommunereformen De kommunene som vedtar sammenslåing innen høsten 2015, kan bli sammenslått ved vedtak i Regjeringen våren 2016. Disse nye kommunene kan være i funksjon fra 01.01.18. Alle andre kommuner må gjøre vedtak innen sommeren 2016. Disse kommunene vil bli vurdert av Stortinget i juni 2017, etter forslag fra Regjeringen om ny helhetlig kommunestruktur. Kommuner som Stortinget da vedtar å slå sammen, vil være i funksjon fra 01.01.20. Fylkesmennene vil sommeren 2016 vurdere kommunestrukturen i sine fylker som grunnlag for Regjeringens forslag til Stortinget. 5

6 Departementets tidslinje: Kommunevalg 13.-14. september Stortingsvalg september 2017 6

7 Stortingets oppdrag til alle kommunene Kommunene skal gjennomføre en vurdering av om de oppfyller forventingene som Stortinget har til «robuste» kommuner. I tilfeller hvor kommunene ikke oppfyller forventningene, skal kommunene vurdere sammenslåing med andre kommuner, slik at det kan dannes en ny kommune som er mer «robust». Kriteriene for «robusthet» fremgår av kommuneproposisjonen 2015, behandlet i Stortinget i juni 2014. Kriteriene ivaretar ikke bare lokale, men også regionale og nasjonale hensyn. 7

8 8 Tre kommunale hovedprosesser Kommunen vurderer status Kommunene utreder sammenslåing Staten vurderer og konkluderer Kommunen vedtar å utrede sammen med andre Kommunen vedtar å fortsette som før Kommunene vedtar sammenslåing Staten vedtar sammenslåing Kommunene «bygger» en ny kommune 1 (2-3 mnd) 2 (3-12 mnd) 3 (18-30 mnd) Kommune vedtar ikke sammenslåing

9 20152016201920182017 Frist løp 2 Frist løp 1 Proposisjon løp 2 Resolusjon løp 1 Oppgaveproposisjon Oppgavemelding Løp 1 utreder x) Løp 1 bygger ny kommune x) Løp 2 utreder x)Løp 2 bygger ny kommune x) Noen fortsetter som før PlanstrategiKplan?PlanstrategiKplan/Fplan? K+F valg S+K valg Plandelen Kommunereformen Planstrategi x) planstrategi/kommuneplan

10 Svaret er nye kommuner, men hva var spørsmålet? Vi er overfylt med kriterier for god kommunestruktur, og data fra NYkommune.no., men hvordan skal vi bruke dem? Vi kan nesten ikke se skogen for bare trær. Vi trenger å identifisere de store utfordringene i kommende 60 år, og deretter drøfte hvordan vi bør organisere offentlig sektor for å løse utfordringene best mulig. Det er vanskelig å gå så lang frem i tid med kart i målestokk 1:100. De store utfordringene er kartet. Kan planstrategien hjelpe oss med å definere de store langsiktige utfordringene? 10

11 Store utfordringer kommende 60 år? Miljø og klima (utslipp, arealbruk, infrastruktur og transport) Demografi (befolkningsvekst, eldrebølge og flerkulturelt) Helse og sikkerhet (folkehelse og gode trygge nærmiljøer) Demokrati (oppslutningen om lokaldemokratiet, nye former og kanaler) Næringsutvikling og sysselsetting (flere arbeidsplasser, øket sysselsetting og kompetanse) Teknologisk utvikling Balansen mellom sentralisering og desentralisering (statlig makt mot lokal politisk makt) Samfunnsøkonomien (Perspektivmeldingen 2013 og Produktivitets- kommisjonen februar 2014) 11

12 Fylkesmannen foreløpige tilråding Ny kommunestruktur avklares delvis etter kongelig resolusjon i mai 2016, men primært etter stortingsproposisjon i juni 2017. Kommuner som er i prosess med utredning av ny kommunestruktur, bør slippe det ordinære arbeidet med planstrategi etter kommunevalget i 2015, og etter eventuelt ekstraordinært kommunevalg i 2017. Disse kommunene bør heller oppfordres og hjelpes til å integrere planstrategier og kommuneplaner i sitt arbeid med å utrede og etablere nye kommuner. 12


Laste ned ppt "KOMMUNEREFORMEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PLANDELEN) - HVORDAN GJØRE BEGGE OPPGAVENE I KOMMUNENE? Planforum Østfold - 25. februar 2015 Prosjektleder Torleif."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google