Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkelvelodrom i Asker ? Presentasjon TKF, den 14. januar 2016 ØEE, den 18. januar 2016 FSK, den 19. januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkelvelodrom i Asker ? Presentasjon TKF, den 14. januar 2016 ØEE, den 18. januar 2016 FSK, den 19. januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkelvelodrom i Asker ? Presentasjon TKF, den 14. januar 2016 ØEE, den 18. januar 2016 FSK, den 19. januar 2016

2 Bakgrunn > Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å etablere en (eller flere) velodrom(er) i Norge. > Sola og Asker er blant alternativene > Viktig med nærhet til off. kommunikasjon > For Asker ønsker man et «Norsk kompetansesenter for sykling» samlokalisert med en velodrom –Treningsanlegg –NCFs administrasjon –Idrettsmedisin/fysioterapi > Presentert som et privat finansiert prosjekt, i samarbeid med privat grunneier i Langenga > NCF ønsker Asker kommune og Akershus fylkeskommune som leietager for idrettsarealer (gulvflate) i velodromen

3 Historikk NårHvaKommentar Februar 2013Møte NCF, AK (politisk + adm.) og AIR Nov 2014Vedtak KPLagt inn mulighet til velodrom i Langenga Mars 2015Befaring NCF, AIR og AKVelodrom i Manchester høst 2015AIRs høringsinnspill til HPOgså innspill til ishall og velodrom 5. novemberMøte AFKStruktur vgs og behov for idrettsarealer Sept/des 2015Brev fra NCFKostnadsoverslag, og tilleggsinformasjon om prosjektet. Ber om info fra AK Nov/Des 2015Møter med NCF og AK (adm)

4 Sykkelsporten i Asker > Asker er en idrettskommune, sykkelby og er medlem av «Future Bike» > Asker Cykleklubb ble startet i 1977 og har i nå i overkant av 800 medlemmer. > Tilbyr terreng og landeveissykling. > Har flere lokale sykkelarrangementer.

5 Sykkelvelodrom i Derby

6 Sykkelvelodrom i Sunderland

7 Forankring i kommuneplanen > Kommuneplan for Asker er vedtatt i KS november 2014 > I kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel, kapittel 8 avsnitt om idretts- og friluftsanlegg heter det bla; I tillegg avsettes areal til nasjonalt kompetansesenter for sykkel i Langenga. Dette forutsettes utviklet uten kommunal økonomisk bistand.» > Areal til «nasjonalt kompetansesenter» ble avsatt som kombinertformålet boligbebyggelse og anlegg i kommuneplanen etter forslag fra grunneier.

8 Forankring i kommuneplanen

9 Befaring Manchester Mars 2015 besøkte en delegasjon fra Asker kommune, AIR og NCF et velodromanlegg i Manchester, UK

10 Skisse velodrom i Asker

11 AIR sitt høringsinnspill til HP 2016 – 19; «Styret i AIR anbefaler at Asker kommune bidrar til en realisering av NCF planlagte kompetansesenter for sykling i Langenga. Dette fordi man gjennom disse planene raskt får tilfredsstilt behovet for en flerbrukshall i Risenga området. Konsekvensen av en slik prioritering er at man ikke vil kunne forsvare at gamle Askerhallen blir omgjort til flerbrukshall. Bygging av syklebane skal gjennomføres ved bruk av eksterne aktørers investeringsmidler; men en fullfinansiering er avhengig av kommunens bidrag i form av forskutterte driftsmidler. AIR forutsetter at leieprisen for tørrflaten ikke overstiger leiepris for sammenlignbare flater i kommunen. Styret i AIR ber om at man i HP 2016 – 19, for regnskapsåret 2017 avsetter forkutterte driftsmidler til bygging av Norsk kompetansesenter for sykling.»

12 Leie av idrettsflate > AK har behov for idrettsflate ettermiddag/kveld. > Akershus fylkeskommune ønsker å fjerne den midlertidige idrettshallen ved Asker vgs. > I sak om «Fremtidens skolestruktur mot 2030 – fase 2» som skal behandles i fylkeskommunens råd og utvalg i februar, heter det; Administrativ sammenslåing av Bleiker og Asker videregående skole utredes våren 2016. Det foretas utredninger og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg for Asker og Bleiker, Vestby, Ås og Lillestrøm videregående skole. Samarbeid med kommunene vektlegges. > Akershus fylkeskommune kan være interessert i et samarbeid vedrørende idrettsarealer, eksempelvis leie i velodrombygget.

13 Videre fremdrift > Det legges opp til sak om velodrom parallelt med sak om ishall, i februarmøtet. > Saken om velodrom vil være en orientering om status, samt at den angir hvilken retning rådmannen søker å gå i den videre dialogen.


Laste ned ppt "Sykkelvelodrom i Asker ? Presentasjon TKF, den 14. januar 2016 ØEE, den 18. januar 2016 FSK, den 19. januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google