Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Involvering av barn og unge. Hva er involvering? 15. november 2012 Ikke informasjon – bare en forutsetning for å få til involvering Se Forstå Akseptere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Involvering av barn og unge. Hva er involvering? 15. november 2012 Ikke informasjon – bare en forutsetning for å få til involvering Se Forstå Akseptere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Involvering av barn og unge

2 Hva er involvering? 15. november 2012 Ikke informasjon – bare en forutsetning for å få til involvering Se Forstå Akseptere Handling

3 Hva er involvering? Reell deltagelse Dialog Kommunikasjon 15. november 2012 ”Hvorfor flyttet dere hit? Hvorfor blir dere boende” ”Hvordan kan vi vise frem alle kvaliteter vi har!” ”Hvilke verdier er viktige!” ”Hvordan skal vi få flere til å flytte hit?” ”Hvordan kan dere få tak i andres erfaringer og kompetanse?” ”Spør dem det gjelder da vel!”

4 Hvorfor skal dere involvere? Viktig for å skape et godt beslutningsgrunnlag følge lovkrav skape gode demokratiske prosesser ivareta at vi planlegger helhetlig og langsiktig 15. november 2012

5 Hvordan involverer dere barn og unge i dag? 1 representant fra hovedutvalg for levekår i samarbeidsutvalg på skolene og i barnehagene. Hva gjør representantene for å sikre involvering? Hvordan sikrer de informasjonsflyten til og fra barn? Hva gjør dere i andre saker som ikke tas opp i SU? Hvilke saker gjelder ikke barn og unge? Obs! Ta på alvor hva det gjør med vårt lokalsamfunn hvis vi ikke klarer å få til gode prosesser for de det gjelder. 15. november 2012

6 Hvilke saker ? Noen eksempler Kommuneplanen – Samfunnsdelen og arealdelen Kommunedelplan for kultur- og fritidsanlegg Salg av ungdoms- fritidsklubben Sammenslåing av skoler og barnehager (administrativt eller fysisk) Kommunikasjonskanaler Plassering og form på nye boliger? Arealutvikling. Utbyggingen av Verdens Ende Plassering av ny fylkesvei gjennom skogen (vil dere bruke barnetråkkregistrering, hvilke hensyn tas til ørretbekken?) Oppvekstsenter (med eller uten barnehage, andre muligheter?) 15. november 2012

7 Hvordan kan vi få det til på Tjøme? – La Tjøme kommunes størrelse bli vår styrke! – Etablere gode og tydelige rutiner for involveringsprosesser Forbilde- kultursjefen som har foreslått hvilken gruppe som skal sammensettes for å jobbe med kommunedelplanen kultur og fritids-anlegg – Etabler samarbeid med de det gjelder. Spør utvalgene, spør velforeningene, spør rådene, spør barna og ungdommen om hvordan man kan involvere 15. november 2012

8 Lær av andre! Kultursjefen Tjøme kommune Forberedelse av arbeid med kommunedelplan RE kommune AI- metode Organisasjonen voksne for barn kurs for hvordan barn og unge deltar i kommunal planlegging Få kunnskap om metoder og tilgjengelige verktøy for barn og unges deltakelse Island alle fikk si sin mening om ny grunnlov Larvik kommune etablerte arbeidsgrupper fra alle aldersgrupper for ny kommuneplan Sarpsborg kommune prosjektgrupper med involvering av alle for å skape nærmiljøhuset- hvordan vil vi ha det Oppland fylkeskommune Vi vil med! Veileder om hvordan barn og unge involveres Horten kommune rådmannens hovedoppgave er å ivareta gode demokratiske prosesser Vestby kommune Arrangerte medvirkningsmøte om kommunedelplan Svendborg kommune skape gode demokratiske prosesser http://www.svendborg.dk/demokrati+og+politik/aktivt+medborgerskab http://www.svendborg.dk/demokrati+og+politik/aktivt+medborgerskab 15. november 2012

9 Hvordan kan vi få det til på Tjøme? Politikerne og kommuneadministrasjonen har et særlig ansvar for å skape god kultur tilrettelegge for gode prosesser tilrettelegge for å gi innspill og erfaringsutveksling skape gode dialoger få oversikt over kompetansen vi har 15. november 2012

10 Hvordan kan vi få det til på Tjøme? Etablere stedsutvikling www.regjeringen.nowww.regjeringen.no – Stedsutvikling er samordnet, strategisk arbeid som søker å mobilisere kommunen, innbyggere og næringsliv til et felles løft for eget... – Spør barn og unge + deres foreldre og besteforeldre systematisk og ikke sporadisk; Hva er viktig for at barn og unge trives og familiene deres vil bo her? 15. november 2012

11 Hvordan kan vi få det til på Tjøme Oppvekstsak Barn (direkte eller elevråd) Foreldreutvalgene Ungdom (direkte, elevråd, ungdomsråd) Velforeningene 15. november 2012

12 Vi vil være med! Vi må snakke sammen, snakk med oss! Hvordan? Direkte Elevråd Ungdomsråd Foreldreutvalg Velforeninger Idrettslag m.m 15. november 2012

13 Hvordan løser vi utfordringene med skifte av foreldrerepresentanter, politikere og deltakere? Må vi ha ildsjeler for å bli hørt- er det nødvendig å måtte stå frem i aviser, lete på krevende hjemmesider, arrangere møter med hovedutvalg, ordfører, rådmann, etablere facebooksider, lage presentasjoner m.m – bare for å få informasjon eller bli hørt Etabler rutiner som lever uavhengig av hvem som blir valgt inn manglende involvering – høringsuttalelser fungerer svært dårlig for barn – Informasjon er ikke involvering kunngjøringer i avisen fungerer også dårlig for barn kommunens hjemmeside fungerer dårlig- særlig for barn og unge La oss prøve erfaringer fra andre og dra på kurs for å lære hvordan. Vi kan også starte med å snakke sammen og sørge for god informasjon. 15. november 2012

14 2010 Oppvekstkonferansen på Eidene Tjøme kan få det beste oppvekstmiljøet i verden- hvis vi bare vil! 2012 Nå er det tid for å vise at (vi) dere vil! Vi ber om dere blir pådrivere og etablerer prosesser for reell involvering og gode dialoger. 15. november 2012 Takk for oss


Laste ned ppt "Involvering av barn og unge. Hva er involvering? 15. november 2012 Ikke informasjon – bare en forutsetning for å få til involvering Se Forstå Akseptere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google