Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid for likestilling og mot diskriminering Norges idrettsforbund 30. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid for likestilling og mot diskriminering Norges idrettsforbund 30. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid for likestilling og mot diskriminering Norges idrettsforbund 30. oktober 2015

2

3 Agenda  Likestillings- og diskrimineringsombudet  Lovverket  Diskrimineringsvurderingen  Case  Aktivt likestillingsarbeid

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet

5

6 Ombudet gir veiledning, råd og informasjon om rettigheter og plikter i diskrimineringslovverket. Lovverket dekker mange ulike diskriminerings- grunnlag og samfunnsområder.

7 Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudet er et håndhevingsorgan for diskrimineringsforbudet i norsk lovverk. Klagesaksbehandling –Enkeltpersoner –Organisasjoner –På eget initiativ

8 Diskrimineringslovverket

9 Likestillingsloven (lov nr. 58/2013) –Kjønn, herunder graviditet og foreldrepermisjon Diskrimineringsloven om etnisitet (lov nr. 60/213) –språk, religion, livssyn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov nr. 61/2013) –nedsatt funksjonsevne Arbeidsmiljøloven kapittel 13 (lov nr. 62/2005) –alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Diskrimineringsloven om seksuell orientering (SKK-loven) (lov nr. 59/2013) –seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

10 Norsk lov forbyr diskriminering – men hva er diskriminering?

11 Diskriminering 11 Usaklig forskjellsbehandling knyttet til et eller flere diskrimineringsgrunnlag =

12 Kjønnsuttrykk Kjønnsidentitet Seksuell orientering Etnisitet Språk Hudfarge Nasjonal avstamning Fagforeningsmedlemskap Politisk syn Alder Religion Livssyn Nedsatt funksjonsevne Kjønn

13 Direkte og indirekte forskjellsbehandling

14 Forbudet mot direkte forskjellsbehandling - definisjon Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer [på grunn av…] blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon

15 Forbudet mot direkte forskjellsbehandling - definisjon Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer [på grunn av…] blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon

16 Forbudet mot direkte forskjellsbehandling - definisjon Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer [på grunn av…] blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon

17 Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling - definisjon Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en stilles dårligere enn andre personer [på grunn av…]

18 Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling - definisjon Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre personer [på grunn av…]

19 Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling - definisjon Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre personer [på grunn av…]

20

21 tilsynelatende nøytral bestemmelse faktisk virker diskriminerende

22 Forbudet mot indirekte forskjellsbehandling - oppsummering Ofte ikke tilsiktet forskjellsbehandling Lik behandling av ulike tilfeller Usaklig likebehandling

23 Unntaket fra forbudet mot diskriminering

24 Ivaretar et saklig formål Er nødvendig for å oppnå formålet Ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som forskjellsbehandles

25 Diskrimineringsvurderingen

26 26 DISKRIMINERING PÅ 1-2-3 12 3 FORSKJELLS- BEHANDLING? VERNET GRUNNLAG? LOVLIG UNNTAK?

27 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

28 28 DISKRIMINERING PÅ 1-2-3 1 FORSKJELLS- BEHANDLING?

29 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

30 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

31 31 DISKRIMINERING PÅ 1-2-3 2 VERNET GRUNNLAG?

32 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

33 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

34 34 DISKRIMINERING PÅ 1-2-3 3 LOVLIG UNNTAK?

35 UNNTAKSADGANG Forskjellsbehandling kan være tillatt hvis den: Ivaretar et saklig formål Er nødvendig for å oppnå formålet (og nødvendig for utøvelsen av arbeidet) Ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som forskjellsbehandles §

36 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

37 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

38 UNNTAKSADGAN G Forskjellsbehandling kan være tillatt hvis den: Ivaretar et saklig formål Er nødvendig for å oppnå formålet (og nødvendig for utøvelsen av arbeidet) Ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som forskjellsbehandles §

39 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

40 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

41 UNNTAKSADGAN G Forskjellsbehandling kan være tillatt hvis den: Ivaretar et saklig formål Er nødvendig for å oppnå formålet (og nødvendig for utøvelsen av arbeidet) Ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som forskjellsbehandles §

42 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

43 Aisha spiller fotball i fotballklubben ODL. Forrige uke fylte hun 12 år. Aisha har nå fått beskjed fra ODL om at hun ikke lenger kan delta på klubbens fotballkamper. Klubbens begrunnelse er at Aisha ikke har lovlig oppholdstillatelse i Norge. Etter kampreglementet til NFF må barn over 12 år registreres for å delta i kamp, noe som forutsetter at barnet har lovlig opphold i Norge. Begrunnelsen for regelverket er at man ønsker å motvirke menneskehandel.

44 44 Case Pål er 14 år og er medlem i turnlaget ODL. Turnlaget ODL skal delta på en turnering i nabobygden. Foreldrene til Pål har fått beskjed om at Pål ikke får være med på turen til nabobygden. Begrunnelsen fra ODL er at Pål har diagnosen ADHD og at det tidligere har vært episoder med vold og utagerende adferd. Turnlaget vurderer om assistenttreneren kan være sammen med Pål under hele turneringen, men kommer til at dette ikke vil være godt nok for å beskytte de andre deltakerne.

45 45 DISKRIMINERING PÅ 1-2-3 12 3 FORSKJELLS- BEHANDLING? VERNET GRUNNLAG? LOVLIG UNNTAK?

46 Forbudet mot trakassering

47 ”[…]handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.” ”Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer”

48 Aktivt likestillingsarbeid

49 Aktivt likestillingsarbeid - Hva skal idretten gjøre?

50 Klart uttalt holdning om at diskriminering og trakassering ikke er akseptert Iverksette holdningskampanjer Utforme retningslinjer Gode varslingsmekanismer Informasjon og kunnskap i organisasjonen

51

52 Likestillingsloven § 14 «Ledelsen i organisasjoner […] skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre at det forekommer trakassering»

53 53 Systematisk likestillingsarbeid

54 54 Systematisk likestillingsarbeid Vurdere Sette mål Fordele ansvar Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Statusrapport Systematisere fakta Evaluere tiltak Lærer av erfaringer Systematiser det som fungerer Som alt annet arbeid – sett hårete prestasjonsmål

55 Likestillings- og diskrimineringsombudet www.ldo.no LØSNINGEN:


Laste ned ppt "Arbeid for likestilling og mot diskriminering Norges idrettsforbund 30. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google