Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det behov for et regionalt senter for inkludering og mangfold i Møre og Romsdal?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det behov for et regionalt senter for inkludering og mangfold i Møre og Romsdal?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det behov for et regionalt senter for inkludering og mangfold i Møre og Romsdal?

2 KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no 16 ansatte, 8 fagstillinger Informasjons- og pådriverarbeid Analyser og utredninger Kunnskapsutvikling, undervisning og veiledning Seminarer, konferanser og møtearenaer Regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter Eks prosjekter i 2009:  Likestilling I Vietnam  Lokalt arbeid for likestilling I landbruket – et pilotprosjekt i Steinkjer  Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken  Næring, kjønn og samfunnsutvikling i Nordområdene  Kvinesdal kommune likestilling i barnehager  Regionalt senter for likestilling og mangfold

3 Strategiske satsingsområder Levekår Lokal og regional utvikling Ressursforvaltning og ressursbaserte næringer Makt og demokrati Samarbeid og utvikling internasjonalt

4 Likestillingsarbeid : fremme deltakelse, påvirkning og like muligheter for alle arbeide mot diskriminering på grunnlag av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, språk, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

5 Likestilling – tre hovedargumenter: 1.Alle har rett til deltakelse og medvirkning: rettferdighet 2.Ulik bakgrunn - samfunnet går glipp erfaringer og kunnskap: ressurser 3.Enkelte gruppers interesser blir systematiske utelatt og ikke representert : interesser

6 Regionalt senter for likestilling og mangfold 2007 - 2011

7 Funksjon arbeide i nær kontakt med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, virksomheter og organisasjoner innen samfunns- og arbeidsliv. bidra til at ulike tiltak formidles og eventuelt koordineres mellom ulike nivå i forvaltningen, mellom offentlige og private aktører. bidra til å identifisere likestillingsutfordringer og formidle disse tilbake til fagdepartement og andre relevante myndigheter.

8 Regionalt senter for inkludering og mangfald i Møre og Romsdal

9

10

11 Kartlegging: 11 kommuner 3 bedrifter

12 ”Politikarane er lite interessert i likestilling og det har liten status i politisk samanheng” ”Administrasjonen må vere flinke til å kartlegge og belyse ting. Ved å synliggjere utfordringar skapast politisk engasjement” ”…saknar at politikarane har ein plan over kva dei vil med samfunnet dei er satt til å styre”

13 Gunhild Thunem gunhild.thunem@kun.nl.no KUN www.kun.nl.no +47 75779052 Takk for oppmerksomheten!

14

15 Utgangspunkt: Det trengs mer kompetanse om hvordan praktisk likestilling og mangfoldsarbeid kan gjennomføres. Fortsatt store forskjeller på kvinner og menns reelle muligheter, posisjoner, innflytelse og makt. Dette gjelder på tvers av gruppetilhørighet, klassebakgrunn, etnisitet..

16

17

18

19

20

21

22

23 Mål bidra til å omsette nasjonal likestillingspolitikk til lokal og regional praksis innta en pådriverrolle, ivareta og utvikle ekspertise på diskriminering og likestilling bidra til at likestilling er en viktig faktor og et virkemiddel i det regionale utviklingsarbeidet kjenne regionens utfordringer, inngå i nettverk og være til stede på lokale og regionale arenaer, både i offentlig og privat sektor. bygge opp spesiell kompetanse innenfor områder som regionen har bruk for og nytte av

24

25


Laste ned ppt "Er det behov for et regionalt senter for inkludering og mangfold i Møre og Romsdal?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google