Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse og IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse og IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse og IKT
Kompetansenettverk for rådmenn

2 for Strategisk ledelse og IKT
Rådmannsnettverk for Strategisk ledelse og IKT eKommune 2012

3 Velkommen! eKommune 2012

4 Om strategisk IKT-ledelse
Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: Utvikling av elektroniske tjenester og mulighetene dette gir IKT-strategi og handlingsplaner Utnytting av teknologiske muligheter Realisering av gevinster ved IKT-investeringer

5 Kommunenes IKT-utfordringer er særlig knyttet til:
Strategisk fokus Mange kommuner mangler en eKommune strategi eller en IKT-strategi Helse og omsorg Elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene, fastlegene og helseforetakene er i startfasen IKT i grunnopp-læringen Pedagogisk bruk av IKT i grunnskolen står på stedet hvil, selv om det finnes mye datautstyr på skolene IKT-kompetanse Utilstrekkelig kompetanse gjelder både strategisk nivå, og brukernivå (ansatte). I mindre kommuner også IKT-personell Integrasjon Kommunene har gjennomgående et stort antall IKT-systemer, men de fleste er ikke integrert eller kan ikke integreres uten betydelig ressursinnsats og konsulentbistand Sikkerhet og personvern Kommunene håndterer store mengder sensitive personopplysninger og må ha fokus på sikre IKT-løsninger

6 Rådmannsnettverk for Strategisk ledelse og IKT
Vekker stor interesse og oppmerksomhet i hele landet og ute i Europa Pilotprosjekt gjennomført i Møre og Romsdal i 2009 Flere nettverk er startet etter pilotprosjektet

7 60 kommuner starter fra aug. 2011
Strategisk ledelse og IKT Indre Namdal Vest-Finnmark Fosen og Værnes Orkdals-regionen 96 kommuner gjennomført 60 kommuner starter fra aug. 2011 Totalt: 156 kommuner Nord møre (Pilot) Hedmark/ Oppland 1 ROR samarbeidet Molde Hedmark/ Oppland 2 Ålesunds regionen Sunnmøre regionen Øvre Romerike Nord-hordaland og Vest regionen Rogaland og Ryfylke Vest-Agder

8 Samlingene Samling 1 – Innføring i eForvaltning i Norge, utfordringer og muligheter Beskrive nasjonale rammevilkår, status i kommune norge og hvor kommunen bør være i fremtidig perspektiv Gjennomgang av de viktigste tjenesteområdene i kommunen med bakgrunn i eKommune Sosial inkludering i en elektronisk verden– utfordringer for samfunnet Samling 2 – Strategisk styring og forvaltning av IKT området Styring og forvaltning av IKT området Hva er Bestiller og hvilke krav stilles til kommunen Krav til kompetanse og kapasitet i ledelsen Effektivisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering Informasjonssikkerhet Samling 3 – eKommune strategi, handlingsplaner og effektive arbeidsprosesser Grunnleggende elementer og innføring i eKommune strategi Handlingsplaner – Utvikling og innføring Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av eKommune strategi Hvordan gjennomføre strategiarbeidet i egen kommune/region? Samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser Suksessfaktorer og fallgruver Samling 4 – Status eKommune strategi, valgfritt tema samt veien videre Oppfølging og gjennomgang eKommune strategi – status - workshop Diskusjon og planlegging for veien videre for den/de enkelte kommune/region Basert på innspill settes det opp skreddersydde tema eKommune 2012

9 Agenda for samlingen – dag 1
Lett mat Innledning Bakgrunn Orientering om gjennomføring Line Richardsen, KS Overordnede føringer og rammebetingelser Nasjonale rammer og utfordringer Status eKommune Muligheter og potensiale for kommunal sektor Lars Tveit, KS Pause Elektroniske tjenester og nye muligheter Offentlig samhandling Direktoratets rolle - med fokus på styring og veiledning Samarbeid og samhandling – muligheter og utfordringer Jens Nørve, DIFI 1930- Felles middag eKommune 2012

10 Agenda for samlingen – dag 2
eKommune 2012 Refleksjoner og status regionen/kommunene Alle Samarbeid mellom kommuner på IKT Betydningen av samarbeid organisasjons- og prosessforståelse Samhandling eKommune-strategier Lars Tveit, KS Pause eKommune i praksis Innovasjon Tjenesteutvikling med IKT Gjennomgang av noen av de viktigste tjenesteområdene i kommunen Line Richardsen,KS Avslutning Neste samling Line Richardsen, KS 1230 Lunsj

11 Prosjektet i et europeisk perspektiv
eKommune 2012 Civil-servants Empowerment for Multimedia Service Delivery ICT enabled PILOTER: Portugal England Spania Italia Norge Competitiveness and innovtion framework Programme


Laste ned ppt "Strategisk ledelse og IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google