Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Karasjok, fredag 30. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Karasjok, fredag 30. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Karasjok, fredag 30. mai 2008

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Milepæler i samepolitikken de siste tiårene Sameloven Opprettelse av Sametinget Grunnlovens § 110 a Språkreglene Samiskopplæring i skolen Finnmarksloven Konsultasjonsavtalen Samiske institusjoner og “kraftsentra”

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Stortingsmelding om samepolitikken Meldingen er det viktigste samepolitiske dokumentet fra denne regjeringen Samepolitikk relevant innenfor de fleste samfunnsområder Innspill fra Sametinget, samiske miljøer, virksomheter og kommuner

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hovedgrep i meldingen Offentlig sektor – hverdagspolitikken Samisk språk – handlingsplan for samisk språk Opplæring – tilbud og læremidler Næringsutvikling og lokalsamfunn Sametingets innflytelse og myndighet Grenseoverskridende samarbeid Nordområdepolitikken

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samepolitiske prinsipper omsettes i praksis Regjeringen vil bygge videre på det rettslige og institusjonelle grunnlaget Mer fokus på hverdagspolitikken: - Mer kunnskap om det samiske i det offentlige - Et tjenestetilbud tilpasset den samiskspråklige bruker - Alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Språk- og kulturkompetanse i offentlig sektor - hverdagspolitikken Tilrettelegging av tjenester: - Krav i tildelingsbrev til NAV - Krav i tildelingsbrev til helseforetakene - Ansvar for samiske hensyn og interesser på alle lokale og regionale nivå -Kompetanseoppbygging i offentlig sektor

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Handlingsplan for samisk språk Se helheten i arbeidet på alle sektorer og forvaltningsområder Særlig innsats for de små samiske språkene Langsiktig strategi for å styrke språket: – Øke antall brukere – Styrke opplæringen – Offentlige tjenester på samisk

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Tiltak for samisk språk Samiskspråklige aviser - øke bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 1 mill. kroner til sørsamisk korrekturprogram i 2008 Krav i tildelingsbrev til statlige etater Kvalitetssikring av samisk språk i offentlige dokumenter

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samisk i grunnopplæringen Kartlegge om dagens rettigheter til opplæring blir oppfylt Elevundersøkelse Opplæring i samisk til flere – fjernundervisning Prosjekt om samisk morsmålsanalfabetisme Utviklingsplan for samiske læremidler Øke rekruttering til samisk lærerutdanning

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Næringsutvikling i samiske områder Verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner – 6,5 mill. kroner i 2008 Reiseliv i samiske områder Reindrift – sikring av reindriftens arealer Marin sektor – Kystfiskeutvalget

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Diskriminering og likestilling Samiske veivisere permanent ordning Kartlegging av livssituasjonen til homofile og lesbiske Samiskspråklig nettside hos LLH Egen likestillingskoordinator forankret i samisk miljø Bidrag til Sametingets handlingsplan for likestilling

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Sametingets myndighet og innflytelse Omfattende lovarbeid – styrke og tydeliggjøre Sametingets frie stilling Bygge videre på de positive erfaringene med konsultasjonsavtalen Nye budsjettprosedyrer

13 13 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Tradisjonell kunnskap Nordisk samarbeid 1,3 mill. kroner i 2008 Regjeringen ønsker samarbeid med Sametinget om: - konferanse - pilotprosjekter - oversikt over innsamlet materiale og aktiviteter


Laste ned ppt "St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Karasjok, fredag 30. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google