Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse og rekruttering. Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Stortingsmelding om barnehagen i fremtiden, legges frem vår 2013 -Gi tydelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse og rekruttering. Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Stortingsmelding om barnehagen i fremtiden, legges frem vår 2013 -Gi tydelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse og rekruttering

2 Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Stortingsmelding om barnehagen i fremtiden, legges frem vår 2013 -Gi tydelig retning for barnehagepolitikken, når det gjelder både kvaliteten og innholdet, de ansattes kompetanse og styringsutfordringene i sektoren, -Skal presentere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for utviklinga av politikken på området. www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning Ny helhetlig kompetansestrategi som skal gjelde fra 2014, vil bli lagt frem vår 2013 Flere av kompetansetiltakene i 2012, vil videreføres i 2013 Vennskap og deltagelse Handlingsplan for samiske språk Likestilling 2014 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 4 Styrke satsing på kompetanseutvikling i sektoren Etter- og videreutdanningstiltak for assistenter Rekrutteringskampanjen Verdens Fineste Stilling Ledig, videreføres

5 Prosjektets hovedmål er: Å styrke de ansattes kompetanse, for å gi alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud Å heve status for arbeid i barnehager, for å øke rekrutteringen av ansatte med nødvendig kompetanse www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6 Sentral prosjektgruppe skal legge fram en kompetansestrategi, som skal danne grunnlaget for og styre departementets arbeid med rekruttering, utvikling og nyttiggjøring av kompetansen hos alle ansatte i barnehagene. Mye av prosjektets arbeid skal inngå i den kommende stortingsmeldingen om fremtidens barnehage

7 Delmål Økt kvalitet i førskolelærerutdanningen Økt rekruttering av førskolelærere til barnehagen Økt rekruttering av personer med relevant høyere utdanning til barnehagen Økt rekruttering av barne- og ungdomsfagarbeidere til barnehagen Beholde og videreutvikle kompetansen i barnehagen www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 Hovedtiltak Utarbeide ny rammeplan for førskolelærerutdanningen Utvikle og gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje til barnehagen og til førskolelærerutdanningen Utrede muligheter for etablering av et system for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen Utrede muligheter innenfor barne- og ungdomsarbeiderutdanningen www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 8

9 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 9 Utrede muligheter for sømløse overganger og karriereveier i utdanningssystemet for arbeid i barnehager. Utrede og vurdere kompetansekrav for arbeid i barnehage – nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikle et system for veiledning av nyutdannede førskolelærere. Utarbeide forslag til nye rekrutteringstiltak

10 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 10 1. Vise at førskolelærere i barnehagen har en fantastisk spennende, givende og morsom jobb Friste til søking 2. Synliggjøre at barnehageansatte har en ansvarsfull og viktig jobb de kan være stolte av Heve status

11 Regionale nettverk -Arbeidet vil særlig være knyttet opp mot kampanjen «Verdens fineste stilling ledig» -Kan også bli trukket inn i det øvrige arbeidet i GLØD -Bør omfatte sentrale aktører: UH-institusjoner, interesseorganisasjoner, barnehagemyndighet, eier, barnehager -Oppfordres til å inngå samarbeid med regionale GNIST -Fylkesmannen ansvarlig for å lede og koordinere -Stor frihet og fleksibilitet i innretning og organisering www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 11

12 Lokale tiltak knyttet til rekrutteringskampanjen: Planleggingen av og deltakelsen på utdanningsmesser i regionen. Omdømmebygging av førskolelæreryrket og barnehagen som arbeidsplass, gjennom medier, andre informasjonskanaler og møteplasser. Andre aktuelle oppgaver kan være: implementering og markedsføring av ny førskole(barnehage)lærerutdanning, mentorutdanning, veiledning av nyutdannede førskolelærere og andre kompetansetiltak for ansatte i sektoren. www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 12

13 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 13


Laste ned ppt "Kompetanse og rekruttering. Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Stortingsmelding om barnehagen i fremtiden, legges frem vår 2013 -Gi tydelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google