Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

2 Praktisk: • Teleslynge på = Mobiltelefoner av • Lunsjen kl 1100 – koldtbord • Spørsmål til foredragsholderne • Presentasjonene kan lastes ned fra www.ldo.no • Twitter: #DTL • Husk Evalueringsskjema - Viktig pådriverarbeid!

3 Samarbeid og tilgjengelighet • Mange henvendelser til LDO. Bra! • Hyppig foredragsvirksomhet • Organisasjonene • Rådene • Ildsjelene • www.LDO.no : Oppgraderes www.LDO.no • Facebook: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet • Frittstående offentlig organ –Uavhengig –Ivareta enkeltindivider og gruppers interesser og rettigheter • Mandat –Diskrimineringsombudsloven –Diskrimineringsombudsforskriften –St.prp. nr. 1, Det kgl. barne og likestillingsdepartement

5 LDO-FILMEN

6 • Lovhåndheverrolle –Likestillingsloven, fra 1979 –Diskrimineringsloven, fra 2006 –Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 –Arbeidsmiljøloven kap 13, fra 2006 –Diskrimineringsbestemmelser i boliglovgivningen

7 Formålet ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 1.

8

9 • Pådriver- og kompetansefunksjon –Arbeide for å fremme reell likestilling –Avdekke og påpeke forhold –Gi støtte og veilede –Oversikt over og formidle kunnskap –Overvåke art og omfang –Forumsfunksjon

10 Skole og utdanning • Sammenheng mellom utdanning og arbeid – enda sterkere for personer med nedsatt funksjonsevne

11 Arbeid/Levekår • Under halvparten i arbeid • Halvparten jobber deltid • Sysselsetting synker med økende alder • Personer med psykiske vansker eller forståelsesvansker er sjeldnere i jobb • Personer med høyere utdanning er oftere i arbeid

12 Arbeid/Levekår • Manglende arbeidsinntekt gir dårlig økonomi • Kvinner lavere yrkesaktivitet enn menn • Kvinner større helseutgifter enn menn • Kvinner dårligere stilt økonomisk enn menn

13 Arbeidet med aktivitetsplikten gir resultater!

14 Likestillings- og diskrimineringsombudet Grensen 5 Oslo www.ldo.no post@ldo.no 24055950


Laste ned ppt "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google