Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe. Per Gunnar Disch Dette er en test 1

2 Hvor kom ideen fra? Jo, Ideen kom fra:
Første senter etablert i 2005 – Professor Tor Inge Romøren – ble leder her

3 Bakgrunn – for etablering
HOD – tok opp tråden I forbindelse med Stortingsmelding nr. 25 ( ) (”Omsorgsmeldinga”) lanserte HOD en plan for å etablere fem regionale FoU-sentra for omsorgsforskning.

4 Formålet med omsorgsforskningssentra
Sentrene ”skal styrke den praksisnære omsorgsforskningen i et nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen”, St.meld. nr 25 ( ) og i dette samarbeide tett med undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenester i regionen. I. Kunnskapsutvikling II. Kunnskapsformidling III. Kunnskapsforvaltning

5 Etablering ble utlyst av NFR – på oppdrag av HOD.
I 2008 var fem sentre på plass ved høgskoler og universiteter med helsefaglig profesjonsutdanning

6 Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Vest Sør

7 «Nye» aktører ble etablert for å styrke FOU-aktiviteten i den kommunale omsorgstjenesten.
Etablering av fem sentra for omsorgsforskning Etablering av 20 enheter: Utviklingssenter for sykehjem (inkludert USH for sykehjemstjenester til samisk befolkning Etablering av 19 enheter (året etter): Utviklingssenter for hjemmetjenester. En viktig forutsetning her – tett samarbeid mellom disse aktørene I tillegg skal både sentra for omsorgsforskning og USHT samarbeide med regionale høgskoler

8 Finansiering Alle får en grunnbevilgning fra NFR på 1.mill.
Alle får en pott tilsvarende om lag fra Helsedir som skal anvendes opp mot forskningsfaglig bistand til USHT - regionalt Alle vertsinstitusjonene går inn med en egenandel – varierer. Eksternfinansiert virksomhet – oppdrag - kommunesektoren, Fylkesmannen, NFR, HOD, KS, Helsedir. osv.

9 Men – hva driver vi egentlig med – får vi til noe
Egen publikasjonsserie Vi publiserer i nasjonale og internasjonale tidsskrift Vi utgir senterblad Felles nettside: og de enkelte sentra har sin nettside. Vi arrangerer regionale konferanser Vi har stipendiater fordelt på sentrene Vi underviser og foredrar Vi har en god portefølge med vitenskapelig produksjon

10 Øvrig lokalt, regionalt og nasjonalt nettverksarbeid
Aktiv deltakelse i ulike medier Seminarer og fagdager/workshop’s Utstrakt nasjonalt samarbeid og begynner også å få et relativt omfattende internasjonalt nettverk og FOU- samarbeid Tett samarbeid gjennom oppdrag og rådgivning med kommuner og utviklingssentre

11 Omsorgsbibliotek under utvikling!
Sentrene for omsorgsforskning har fått i oppgave å være et dokumentasjonssenter for forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi arbeider nå med utvikling av Omsorgsbiblioteket . Omsorgsbiblioteket vil samle dokumentasjon fra innovasjonsprosjekter i kommunene innenfor en rekke aktuelle tema. Det vil også samle litteratur knyttet til utvikling i omsorgssektoren. Resultater fra følgeforskning på aktuelle områder vil også bli presentert. Utvikling av et tidsskrift innen omsorgsforskning Målgruppe: Kommunenes helse- og omsorgstjeneste (administrasjon og ansatte), forskningsmiljøer, offentlige myndigheter samt studenter innenfor helse- og omsorgsfagene Bidragsytere: forskningsmiljøer (NOVA, Rokkan, Fafo, SINTEF, SOF, NIBR, UH-sektoren), Kunnskapssenteret, fylkesmennene, ledere i pleie- og omsorgssektoren, USHT, Omsorgsbiblioteket, informasjonsavd. SOF

12 Gjennom både undervisning og prosjektsamarbeid.
Vi håper på et videre godt samarbeid med våre vertsinstitusjoner og de nærliggende regionale høgskoler Gjennom både undervisning og prosjektsamarbeid.

13 Nest sist – vil jeg reklamere for:
Ny forskningshåndbok for kommunene! Nyttig for kommunene – nyttig for ansatte nyttig for studenter Sentrene for omsorgsforskning har utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten.

14 Takk for oppmerksomheten
Forankringskonferanse 2008


Laste ned ppt "Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google