Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om europapolitisk deltakelse Gunn Marit Helgesen Leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg Oslo, 27.01.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om europapolitisk deltakelse Gunn Marit Helgesen Leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg Oslo, 27.01.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om europapolitisk deltakelse Gunn Marit Helgesen Leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg Oslo, 27.01.09

2 Hvorfor engasjere seg i europapolitisk samarbeid? Intensjonen med å delta i europeisk regional- politikk på kort og lang sikt er: •Å bidra i den overordnede og langsiktige utviklingen av Europa •Å bidra til en bærekraftig regional økonomisk utvikling på Østlandet og i eget fylke

3 Merverdi ved europeisk samarbeid •Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellomfolkelig forståelse, overføring og tilførsel av kompetanse mv •Flere kanaler med adgang til viktige europeiske beslutningstakere •Adgang til ulike europeiske program for utvikling og samarbeid, samt utforming og gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak •Konkret supplement til nasjonale tiltak for å nå felles mål

4 Hvor og hvordan? •Østlandets interesser går både nord-syd i forhold til det Europeiske kontinent og EU/EØS, men også øst-vest som en aktør i og mellom Nordsjøen og Østersjøen. •Gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og gjennom samarbeid og nettverk med regioner/ myndigheter i andre land kan vi legge grunnlag for regionalpolitikk og for regional utvikling gjennom erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

5 Utfordringer ved deltakelse i internasjonalt samarbeid •Forankring i egen organisasjon –politisk/administrativt –forholdet til plandokumenter –ta med tilbake input fra deltakelse på ulike arenaer ute – informere og utnytte arbeidet internt •Markedsføring av prosjektarbeidet og resultatene - internt/eksternt –synliggjøre verdien av å delta –få oppmerksomhet rundt effekten og betydningen av internasjonalt samarbeid –informasjon - forhold til media, bruk av internett •Erfaringsutveksling, beste praksis eksempler, kompetanseutvikling –tilgang på informasjon –delta i og utnytte nasjonale og europeiske nettverk •Ressurser - tilgang på arbeidskraft

6 Mål for det europapolitiske arbeidet gjennom Østlandssamarbeidet De åtte fylkeskommunene vil gjennom ØS: Delta i utformingen av og påvirke europeisk politikk på viktige områder Delmål:  Øke forståelsen mellom mennesker i ulike deler av Europa – medvirke til en balansert økonomisk, sosial og miljømessig utvikling  Delta i utviklingsprogram og –prosjekt som er til nytte for regional utvikling på Østlandet

7 Strategier for arbeidet •Bidra til økt lokal og regional medvirkning og innflytelse – ”governance” –Aktiv deltakelse i europeiske regionale organisasjoner –Samarbeid politisk og adm. med nasjonale myndigheter •Fokusere på kompetanseutvikling og kompetanse- overføring •Gjøre hverandre sterkere – utnytte ressursene bedre gjennom samarbeid og arbeidsdeling •Legge til rette for prosjektdeltakelse og dra nytte av finansieringsordninger og program til beste for fylkeskommunene og aktører på Østlandet Ungdomsmedvirkning viktig på alle relevante områder

8 Europapolitisk samarbeid •Aktiv deltakelse i europeiske organisasjoner •Samarbeid politisk og administrativt med nasjonale myndigheter •Bilateralt samarbeid (delstaten Schleswig-Holstein,Tyskland) •Interreg programmene i Østersjøen og Nordsjøen

9 Europapolitisk forum •Europapolitisk forum er et organ for å styrke det europapolitiske samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter •Forumet hadde sitt første møte i desember 2003 •Forumet er en del av regjeringens arbeid med gjennomføring av Europapolitikken (St.meld.23 (2005 – 2006) ) •Forumet er en arena for gjensidig informasjon og dialog og ledes av UD og KRD på statssekretærnivå •Østlandssamarbeidet har to representanter i forumet

10 Samarbeid med Land Schleswig-Holstein •Alle de åtte fylkeskommunene har en felles samarbeids- avtale underskrevet på politisk nivå i Kiel i mai 1998. Startet med Oslo i 1995 – så Oslo/Akershus – så alle •10 år samarbeid feiret i forbindelse med 100 års markeringen av Norges selvstendighet i 2005 – arrangement i Tyskland og i Norge •Både Schleswig-Holstein og Østlandssamarbeidet ligger i skjæringspunktet mellom Nordsjøen og Østersjøen og begge parter er aktive i BSSSC og i Nordsjøkommisjonen – bruker samarbeidet også i denne sammenheng •Den norske regjeringens Tysklandsstrategi – viktig dokument for oss - gjensidig nytte for ØS og for nasjonale myndigheter (vinn-vinn) Felles handlingsprogram 2008-2009: Næringsutvikling med fokus på maritim sektor, bærekraftig energi og klimaendringer, transport og kommunikasjon, kultur, ungdom og utdanning, internasjonalt samarbeid med fokus på Østersjøen (BSSSC), Nordsjøen (NSC) og Interreg


Laste ned ppt "Samarbeid om europapolitisk deltakelse Gunn Marit Helgesen Leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg Oslo, 27.01.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google