Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Olje og Gass -nasjonalt og bransjeovergripende -prosjektorientert -ett nettverk flere prosjekter -regional forankring i flere regioner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Olje og Gass -nasjonalt og bransjeovergripende -prosjektorientert -ett nettverk flere prosjekter -regional forankring i flere regioner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Olje og Gass -nasjonalt og bransjeovergripende -prosjektorientert -ett nettverk flere prosjekter -regional forankring i flere regioner -ikke næringspolitisk aktør

2 Hva er Leverandørnettet?
Etablert som en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til definerte olje og gass prosjekter i Nordsjøen, Norskehavet, Lofoten og Barentsregionen – offshore og onshore Er et nasjonalt leverandørnettverk basert på medlemskap Internasjonale selskaper kan være medlem i nettverket om det er formålstjenlig for nettverkets funksjon Arbeider prosjektorientert med et nært prosjektsamarbeid med aktuell utbygger/operatør og hovedkontraktører for de definerte olje- og gassprosjektene Ivaretar utbyggers og medlemsbedriftenes behov for formidling av informasjon om aktuelt olje/gass prosjekt Koordinerer og dyktiggjør medlemsbedrifter som ønsker å levere til de definerte olje/gassprosjektene Er pådriver for at kvalifiserte medlemsbedrifter skal ha mulighet til å være med å konkurrere om kontrakter, innkjøpspakker og underleveranser i de definerte prosjektene

3 Leverandørnettets visjon
Leverandørnett Olje og Gass skal være det ledende bransjeovergripende leverandørnettverket i Norge, rettet mot så vel land- som offshorebaserte olje- og gassprosjekter.

4 Hvordan arbeider Leverandørnettet?
Nettverksbasert operativ administrasjon som arbeider regionalt mot de definerte prosjekter Utfører en betalbar tjeneste for de ulike utbyggere vedrørende leverandør-kommunikasjon Maksimering av regional verdiskaping mot de definerte prosjektene Bidrar til kvalifisering av medlemsbedrifter og har et nært samarbeid med Achilles Bidrar til valg av verdiskapende kontrakt-strategier for prosjektene Sentral og ressurseffektiv ledelse og drifting av nettverket

5 Formelt samarbeid med regionale prosjektorganisasjoner
Regionale prosjektaktiviteter i andre regioner enn Midt-Norge søkes ivaretatt av samarbeidende organisasjoner De regionale prosjektorganisasjoner blir funksjonsmessig en del av LOG og benytter LOGs nettsted og verktøy LOG assisterer de regionale prosjektorganisasjonene med kompetanse, produktutvikling, kursmateriell, webredigering, operatørkontakt osv.

6 Hvordan finansieres Leverandørnettet?
Årlig avgift fra medlemsbedriftene Inntekt fra utføring av betalbar tjeneste for utbyggere/operatør for de definerte prosjekter Støtte fra regionale myndigheter for regionalt verdiskapingsarbeid Støtte fra nasjonale organisasjoner som har komplementære interesser innenfor olje og gassområdet

7 Ett nettverk flere prosjekter
Leverandørnett Olje og Gass Definerte olje og gass prosjekter med regionale aktiviteter

8 LOG STRATEGI MÅL : Leveranser til LOG - medlemmer VIRKEMIDDEL:
Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging Medlemsdatabase

9 Måling av verdiskaping som følge av prosjektene
Operatør gjennomfører kvartalsvis registrering av omsetning og verdiskaping gjennom verdikjeden (3 nivå) for hvert prosjekt. (Operatøravhengig) Leverandørnettet gjennomfører en årlig analyse på omsetning og verdiskaping blant medlemsbedriftene mot de respektive prosjekt. Årlig rapportering på årsmøte i mars.

10 Nettstedet er viktig. Samlende portal: oil-and-gas
Nettstedet er viktig! Samlende portal: oil-and-gas.net Prosjektnettsteder p.t.: ormen-lange.no farsundsbassenget.no shtokman.net


Laste ned ppt "Leverandørnett Olje og Gass -nasjonalt og bransjeovergripende -prosjektorientert -ett nettverk flere prosjekter -regional forankring i flere regioner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google