Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

START. Debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "START. Debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti.."— Utskrift av presentasjonen:

1 START

2 Debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti..

3 Skape bevissthet om betydning av organisasjonsutvikling i partiet. Inspirere til å bruke nye virkemidler og endre praksis. Bli et mer åpent, inkluderende, aktivt og lærende parti. 1:

4 Gi lag, kommune – og fylkespartier verktøy og anledning til å lage handlingsplaner for utvikling av egen organisasjon. Sette i gang stafett om å lage handlingsplaner til 15. mars 2008. 2:

5 Lage et strategisk organisasjons- dokument som landsstyret skal legge fram som organisasjons– og vedtektsdokument til landsmøtet i 2009. 3:

6 Hva ser du som partiets styrker og svakheter? Hvilke muligheter og trusler ligger i dette? God organisering? Engasjerte medlemmer? Sterk ledelse? Flere alternativer? Dårlige saker? Slappe medlemmer? Sentraliseringen? Flere alternativer? Får frem saker? Handlingskraft? Internasjonal fordeling? Flere alternativer? Vi blir retningsløse? Vi blir oss selv nok? Handlingslammelse? Flere alternativer?

7 Hvorfor skal jeg engasjere meg i Arbeiderpartiet?. 1:

8 Hvis vi ikke gjorde noe..

9 Men med laginnsats..

10 Hvorfor tror du mennesker blir medlem i Ap? Hvordan kan vi lokalt følge opp de nye medlemmene og sørge for at de får innflytelse i partiet?

11 Hvordan kan vi organisere en fadderordning hos oss? Hvilke ressurser i eget parti kan bidra i fadderprosjektet? Kan og bør vi ha lokale eller regionale forum/nettverk på interesseområder hos oss? Hvordan kan vi gjøre det her?

12 Hvorfor skal Arbeider- partiet være Norges mest inkluderende parti?. 2:

13 Hvorfor er det viktig at Arbeiderpartiet blir et mer inkluderende parti? Hvordan skal vi i vårt parti bruke ressursene i innvandrerbefolkningen bedre?

14 Hvordan er representasjonen av kjønn, alder og etnisk bakgrunn i vårt kommuneparti? •Blant medlemmer •Blant tillitsvalgte •Blant folkevalgte

15 Hva skal til for at flere kvinner, ungdom og folk med innvandrerbakgrunn vil engasjere seg hos oss?

16 Kan jeg påvirke gjennom partiet?. 3:

17 ”Jeg tror på konflikters positive betydning. Dårlige kompromisser er et større problem.” Einar Førde

18 Tror vi medlemmer opplever at det nytter å få igjennom sine syn og saker lokalt og sentralt i partiet? Hva kan vi eventuelt gjøre for å få til mer av det? Hvordan er ”takhøyden” hos oss lokalt? Er det trygt å si sin mening i partiet? Hvis nei; hvilke forslag har vi lokalt til å bedre det?

19 Hvor fritt – uavhengig av partiet - kan en folkevalgt utøve rollen sin? I hvilke saker skal folkevalgte stilles fritt i forhold til partiets vedtak og politikk?

20 ”Skap møteplasser med reell innflytelse, der interessante tema diskuteres. Ikke skygge unna vanskelige debatter” Råd fra medlem i Mangfoldsdebatten 2006

21 Ombud for folk

22 Hvordan kan vi sette et sosialdemokratisk stempel på lokalpolitikken hos oss? Hva skal stå igjen politisk etter våre folkevalgte når denne perioden er over? Samfunnskritikk, selvkritikk og sosialdemokrati

23 Hvordan skal vi få til både en ubyråkratisk og demokratisk behandling av saker, samtidig som vi gir rask respons i media? Hvordan kan vi sikre at de folkevalgte bruker partiorganisasjonen på en god måte? Og hvordan bruker partiet de folkevalgte?

24 ”Den levende arbeiderbevegelse kjennes på at den er et produkt av det virkelige liv, den som henter sin næring fra dette og tar til enhver tid form etter de rådende forhold." Carl Jeppesen, Ap leder (1890-1892)

25 Har vi kontakt med frivillige lag og organisasjoner i dag? Hvordan kan vi lokalt involvere lag og organisasjoner i vår programdebatt? Hvordan ønsker du at vårt forhold til fagbevegelsen skal være? Er det noe vi trenger å gjøre mer av eller annerledes for å få det til?

26 Gir det meg noe å være medlem av Arbeiderpartiet? 4:

27 Kommunepartiene og partiavdelingene har ansvar for å sette i gang og gjennomføre skolering for alle medlemmer, gjerne i samarbeid med andre kommuneparti. Alle folke- valgte grupper skal gjennomføre folkevalgtskolering.

28 Fylkespartiene skal være pådrivere for lokal skolering og gjennomføre fylkesvise tilbud. Fylkene skal gi studietillitsvalgte og kursledere opplæring. Partistyrene skal få skoleringstilbud.

29 Partiet sentralt skal utvikle og i verksette målrettede tilbud av god kvalitet i alle fylker. Partiet sentralt skal bidra til opplæring av studietillitsvalgte og kursledere.

30 ”Kunnskap er kamferen som holder møllen borte.” - Gunvor Hofmo

31 Hva kreves av oss lokalt og sentralt for at alle medlemmer lærer av å være med i Arbeiderpartiet? Hvordan skal vi gjennomføre folkevalgtskoleringen Ombud for folket i vår kommune?

32 Våre viktigste grep for å utvikle organisasjonen i 2008 Dette skal vi gjøre for å verve medlemmer i 2008 1. 2. 3. Dette skal vi gjøre for å pleie og holde kontakt med våre medlemmer i 2008: 1. 2. 3. Dette skal vi gjøre for å være et åpent og inkluderende parti: 1. 2. 3. Dette skal vi gjøre for å være et aktivt og utadvent politisk verksted som utvikler politikk: 1. 2. 3. Dette skal vi gjøre for å utvikle oss gjennom skolering: 1. 2. 3. Dette skal vi gjøre for å bidra til å utvikle og bygge opp flere toppolitikere fra vår kommune: 1. 2. 3.

33 organisasjon@dna.no


Laste ned ppt "START. Debatt for mer mangfold, mer aktivitet og bedre demokrati i Norges største parti.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google