Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ideseminar Universell utforming, miljø og bærekraft Kreativitet og nytenkning Sagene samfunnshus, 6 -7 desember 2005 Utfordringer og bakgrunn for seminaret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ideseminar Universell utforming, miljø og bærekraft Kreativitet og nytenkning Sagene samfunnshus, 6 -7 desember 2005 Utfordringer og bakgrunn for seminaret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ideseminar Universell utforming, miljø og bærekraft Kreativitet og nytenkning Sagene samfunnshus, 6 -7 desember 2005 Utfordringer og bakgrunn for seminaret Kristi Ringard, Miljøverndepartementet

2 Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. 2005-2009

3 Miljøverndepartementets utfordringer •koordinere Handlingsplan for økt tilgjengelighet •klargjøre hva universell utforming innebærer for miljøvernpolitikken •økt fokus på kommunene

4 Bærekraftig utvikling - definisjon Bærekraftig utvikling (Brundtland-kommisjonen): •”en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine”. •Bærekraftig utvikling handler om økologiske, økonomiske og sosiale forhold.

5 Universell utforming - definisjon •Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. •Universelt utformede løsninger ivaretar hensyn til funksjon, miljø, estetikk, sikkerhet og holdbarhet. •Universell utforming handler om kvalitet i produkter og menneskeskapte omgivelser.

6 Mål for handlingsplanen Fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger Universell utforming overordnet strategi •Alle viktige samfunnsområder skal omfattes –prioritering av transport, bygg, anlegg og uteområder, informasjonsteknologi •Sektoransvarsprinsippet skal legges til grunn •Statens innsats skal være koordinert •Medvirkning på alle nivåer •Virkningene skal evalueres

7 Sentrale myndigheter og fagmiljøer er viktige premissgivere •Universell utforming er blitt et viktig faglig og politisk mål og virkemiddel. (Stortingsmeldinger, lover, forskrifter mv.) •Sammenhengene i den faglige utviklingen må utvikles

8 Kommunene har en nøkkelrolle •Det er i kommunene visjonene om bærekraftig utvikling og universell utforming må realiseres

9 Universell utforming som kommunal strategi 16 pilotkommuner skal vise vei •Pilotkommunene skal –skape oppmerksomhet og oppnå resultater i kommunen strategisk og tverrsektorielt –utvikle samarbeid med råd for funksjonshemmede og andre –bidra aktivt til erfaringsutveksling og læring i nettverk med andre pilotkommuner og kommuner i eget fylke

10 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling •Samarbeid mellom MD og KS •Satsing 2006 – 2010 •Tilbud om prosessuell og faglig støtte til kommuner i nettverk, geografisk og/eller tematisk organisert •Tema: klima/energi, biologisk mangfold, miljøvennlig arealforvaltning, folkehelse, innkjøp, avfall, forbruk, nord-sør

11 Universell utforming – et samfunn for alle

12 Nettstedet til handlingsplanen http://www.universell-utforming.miljo.no


Laste ned ppt "Ideseminar Universell utforming, miljø og bærekraft Kreativitet og nytenkning Sagene samfunnshus, 6 -7 desember 2005 Utfordringer og bakgrunn for seminaret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google