Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilgjengelighet for alle til informasjons- og kommunikasjonsteknologi IT Funk 2007-2009 Strategi for forskning og innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilgjengelighet for alle til informasjons- og kommunikasjonsteknologi IT Funk 2007-2009 Strategi for forskning og innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilgjengelighet for alle til informasjons- og kommunikasjonsteknologi IT Funk 2007-2009 Strategi for forskning og innovasjon

2 Bakgrunn og prinsipper  FNs standardregler (1993) og den nye FN- konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (under ratifisering)  Soria Moria-erklæringen og St.meld.17 (2006-2007) ”Eit informasjonssamfunn for alle”  Ny lov mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (legges fram høsten 2007)  Handlingsplan for økt tilgjengelighet (ny utg. 2008)  Lov om offentlige anskaffelser fra 1.1.2007 krever universell utforming av varer og tjenester.

3 Et inkluderende samfunn med IKT  Alle har rett til å delta i samfunnet og kunne bruke ny teknologi til dette.  Mennesker har samme grunnleggende behov, men ulike forutsetninger når det gjelder funksjonsevne.  IKT-produkter og løsninger må håndtere variasjonsbredden i brukernes krav til funksjonalitet, slik at alle kan ha nytte og glede av dem – uansett brukssituasjon og funksjonsevne.

4 IT Funks mål  Tilgjengelighet til IKT og derigjennom til samfunnet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles og introduseres i det allmenne markedet kan brukes av alle,  - med minst mulig ekstra bryderi og utgifter

5 Hovedvei: Universell utforming +  Utvikling og innføring av IKT-baserte produkter og tjenester skal baseres på universell utforming, med rom for personlige valg og tilpasninger  Der tilleggsløsninger er nødvendig, skal disse fungere som en helhet sammen med hovedløsningen

6 Målgrupper for IT Funk  Virksomheter (bedrifter, offentlige instanser o.a.) som utvikler, produserer og formidler IKT-baserte løsninger av betydning for tilgjengeligheten i – og til – samfunnet  Forsknings- og kompetansemiljø som bidrar til at virksomhetene kan lage nye og bedre IKT- løsninger  Brukerorganisasjoner og andre som bidrar til at virksomhetene lager de løsninger som har størst verdi for brukerne

7 IT Funks samarbeidspartnere  Andre tiltak i Forskningsrådet, Innovasjon Norge++  Organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne  Nærings- og arbeidslivsorganisasjoner  Deltasenteret, Dokumentasjonssenteret  Norsk Designråd, Designorganisasjoner m.fl.  Forsknings- og kompetansemiljø innen IKT og IKT- relevante områder (som design, organisasjon o.a)  Standard Norge (+ sertifiserings- og testorg.)  Forbrukerrepresentanter (forskning, org.)  Offentlige virksomheter med oppgaver av betydning for IKT og tilgjengelighet (som Handlingsplan for tilgj.het)  Internasjonale partnere, spesielt i Norden og EU.

8 Høyere aktivitet internasjonalt  IT Funk skal bidra til økt norsk engasjement i internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon om tilgjengelighet til IKT og et inkluderende samfunn  Deltakelse i nordisk og europeisk samarbeid, spesielt EU 7FP, AAL  Engasjement innen standardisering, metodeutvikling, merking, osv.

9 IT Funks arbeidsområder Prosjekter med betydning for brukernes mulighet til å  Delta i informasjonssamfunnet som fullverdig medlem  Skaffe seg utdanning og arbeid  Delta i arbeidslivet: stimulere inkluderende og motvirke ekskluderende prosesser knyttet til IKT + Fellestiltak av betydning for mange prosjekter  Metoder og verktøy for effektiv brukermedvirkning i utvikling av IKT-løsninger  Støtteaktiviteter: informasjon og rådgivning, nettverksbygging, opplæring, standardisering, merking, testing m.m.

10 Prioriterte IKT-tema:  Brukergrensesnitt for alle - inkludert multimodale løsninger og taleteknologi  Selvbetjening og automatiserte tjenester – både i offentlig og privat sektor  Inkluderende interaksjonsdesign for IKT-baserte hjelpemidler  Kommunikasjonshjelpemidler - for alle brukergrupper  Ekskluderende elementer og løsninger: disse må identifiseres og erstattes av inkluderende løsninger - sikkerhet og identifikasjon, utforming av tjenester osv.

11 IT Funks strategi i lommeformat: IT for alle – i et samfunn for alle  Universelle løsninger – supplert med samspillende tilleggsløsninger etter behov  IKT-løsninger med stort nedslagsfelt – og som fremmer samfunnsdeltakelse på bred basis  To-trinnsrakett: 1: Inkluderingspolitikk Tilgjengelighet for alle som premiss ved utvikling og utforming av IKT-infrastruktur, varer og tjenester 2: Innovasjonspolitikk De mest krevende kundene er de som ikke kan bruke dagens løsninger, de kan gi støtet til innovasjoner som kommer alle til gode – bedriften selv inkludert.


Laste ned ppt "Tilgjengelighet for alle til informasjons- og kommunikasjonsteknologi IT Funk 2007-2009 Strategi for forskning og innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google