Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal
Årsmøte i NFU, Møre og Romsdal 14.april 2007 Heidi Hjelle Fagkonsulent i Voksenhabiliteringstjenesten Helse Nordmøre og Romsdal HHJ, April 2007

2 Disposisjon Bakgrunn for prosjektet Hva er selvbestemmelse?
Selvbestemmelse for utviklingshemmede DVD Selvbestemmelse – gode eksempler Prosjekt selvbestemmelse, Nordmøre og Romsdal Litt om kursene som arrangeres våren 2007 Utfordringer videre HHJ, April 2007

3 Bakgrunn Ønske om gruppeinnleggelse ved vår avdeling på Vestnes
Personlig engasjement Avsluttet master i Sosialt arbeid. Tema: selvbestemmelse for utviklingshemmede Ønske om å arrangere kurs for utviklingshemmede der en fokuserte på selvbestemmelse Ville organisere dette som et samarbeidsprosjekt HHJ, April 2007

4 Hva er selvbestemmelse? (1)
Universell rett, sentral menneskerettighet Sentral for utvikling og vekst HHJ, April 2007

5 Hva er selvbestemmelse? (2)
”Å handle som den primære aktør i sitt liv, og gjøre valg og beslutninger knyttet til ens livskvalitet, fri fra upassende ytre påvirkninger eller inngrep” (Wehmeyer 1996) HHJ, April 2007

6 Det å bestemme seg for noe innebærer….
At en har kjent etter hva en vil eller har lyst til Innebærer å ta valg At en vil ta disse valgene HHJ, April 2007

7 Det å utføre en selvbestemt handling innebærer…..
At en kan ta disse valgene At en har en hensikt med det en har lyst til å gjøre At en kan planlegge og styre handlingen i en ønsket retning At en faktisk utfører selve handlingen, eller gjennomfører det en har bestemt seg for, noe som gir erfaringer i selvbestemmelse HHJ, April 2007

8 Jeg har lyst å dra på kino:
HHJ, April 2007

9 HHJ, April 2007

10 Det å utføre en selvbestemt handling forutsetter…
At omgivelsene rundt utgjør en kontekst som bidrar til selvbestemmelse Bli utfordret til å ta initiativ Bli lyttet til Bli støttet i å løse problemer Få respons Bli støttet i å hevde seg HHJ, April 2007

11 HHJ, April 2007

12 Selvbestemmelse for utviklingshemmede
Endring i holdning til utviklingshemmede og deres rett til selvbestemmelse Utviklingshemmede har fortsatt liten grad av selvbestemmelse på sentrale områder Utviklingshemmedes egne reaksjoner tvinger fram en ny debatt Et politisk mål å stimulere til selvbestemmelse Første internasjonale konferansen om selvbestemmelse i Seattle i USA, 2000 HHJ, April 2007

13 Hvorfor viktig med fokus på selvbestemmelse for utviklingshemmede? (1)
Norsk lov gir mulighet for å begrense eller gripe inn med makt og tvang overfor utviklingshemmede Juridisk rett til selvbestemmelse gir ingen sikkerhet for at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for denne selvbestemmelsesretten Får ofte kun bestemme det andre gir dem lov til å bestemme Mer sårbare for at andre krenker eller setter rettsikkerheten til side HHJ, April 2007

14 Hvorfor viktig med fokus på selvbestemmelse for utviklingshemmede? (2)
Større fare for å bli krenket i sin selvbestemmelsesrett i eget hjem Manglende evne til å uttrykke hva en ønsker og vil, samt vise motstand eller motvilje kan begrense personens selvbestemmelse Utviklingshemmede er henvist til skjønnsmessige vurderinger som gjøres av de som bistår han/henne HHJ, April 2007

15 Konsekvensene av å ikke bestemme selv
Opplever seg styrt av andre Er mer tilskuer enn aktiv deltaker i eget liv Er mindre engasjert og interessert i det en holder på med Fratas muligheten for reell innflytelse på eget liv Livskvalitet svekkes HHJ, April 2007

16 Prosjekt Selvbestemmelse Nordmøre og Romsdal
Opplæringstiltak og et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, brukerorganisasjonene og helseforetaket Foreldre / pårørende, Voksenopplæringssenteret i Molde og Høgskolen i Molde er også involvert Hensikt å forebygge situasjoner med tvang og makt og øke livskvaliteten for utviklingshemmede Møre og Romsdal Fylke har gitt økonomisk støtte til prosjektet Kommunene, brukerorganisasjonene og spesialisthelsetjenesten bidrar økonomisk HHJ, April 2007

17 Tredelt prosjekt Del 1: Dagskurs for brukerorganisasjonene, kommunale tjenesteytere, Voksenopplæringssentrene og andre interesserte Februar 2007 Del 2: Arrangere 3 kurs for utviklingshemmede våren 2007 Del 3: Planlagt erfaringskonferanse på nyåret 2008 HHJ, April 2007

18 Kursene (1) 6 -7 deltakere på hvert kurs 6 tilretteleggere
Kurset går over 3 dager Holdes i våre lokaler på Vestnes 5 kommuner er involvert, og deltar i gjennomføringen av kursene Veksler mellom undervisning i plenum, diskusjon i grupper og felles aktiviteter, samt pauser / fritid Bruk av video og prosjektor HHJ, April 2007

19 Kursene (2) Samtale med alle deltakerne i forkant
Utarbeide samarbeidsavtaler med kommunene Planleggingsmøter med tilretteleggerne i forkant Utfylling av spørsmålsark siste dag på kurset Redigering og ettersending av DVD og fellesbilde til alle som har deltatt på kurs i etterkant Evaluering av kommunale tiltak i etterkant Kommunen Deltakerne Gjennomføring av planlagt erfaringskonferanse 2008 HHJ, April 2007

20 Utfordringer videre……
Økt fokus på hvordan bistandstiltakene virker i praksis I større grad høre på hva utviklingshemmede selv mener Øke samfunnets toleranse og evne til inkludering, samt vårt sosiale ansvar Øke viljen og kompetansen til de som bistår, slik at de utnytter mulighetene for å gi økt grad av selvbestemmelse Hvordan inkludere utviklingshemmede selv i dette arbeidet HHJ, April 2007

21 Takk for meg! HHJ, April 2007


Laste ned ppt "”Prosjekt selvbestemmelse” Nordmøre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google