Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samisk i barnehage og skole Bodø 17.01.2014 Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samisk i barnehage og skole Bodø 17.01.2014 Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samisk i barnehage og skole Bodø 17.01.2014 Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni

2 Fylkesmannens ansvar for samiske barnehagetiltak og samisk opplæring i Nordland Nasjonalt oppdrag – KD embetsoppdraget 2012 Handlingsplanen for samisk språk FAD (KMD) Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni

3 Oppdrag fra KD i 2014 Målsettinger Fylkesmannens skal bidra til at barn i barnehagen og elever og lærlinger i grunnopplæringen får et samisk tilbud i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Fylkesmannen skal følge opp at skoleeier oppfyller elevenes rettigheter til samisk opplæring i og på samisk. Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni

4 Oppgaver Fylkesmannen skal: følge opp kommunenes ansvar med å tilrettelegge barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt og øvrige kommuners ansvar med å tilrettelegge for at samiske barn utvikler sitt språk og sin kultur, jf. barnehageloven § 8 i samarbeid med Sametinget og/eller andre relevante aktører legge til rette for kompetanseutvikling i samiske barnehager og norskspråklige barnehager med samiske barn bidra til at alle elever i Norge får kunnskap om og innsikt i samisk historie, kultur og samfunnsliv, jf opplæringslova § 6-4 følge opp at skoleeier informerer og veileder elever og foreldre om rett til samiskopplæring, jf. opplæringslova kap. 6 følge opp at skoleeier oppfyller elevenes rettigheter til opplæring i eller på samisk, jf. opplæringslova § 6-2, og opplæring i finsk, jf. opplæringslova § 2-7 Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni

5 Resultatkrav Fylkesmannen har: fulgt opp at kommuner legger forholdene til rette for at samiske barn utvikler sitt språk og sin kultur, jf. barnehagelovens § 8 fulgt opp at kommuner tilbyr samisk opplæring til de som har rett til slik opplæring, opplæringslova § 6-2 annet ledd bidratttil å følge opp aktuelle tiltak på barnehageområdet i Handlingsplan for samiske språk. Herunder skal Fylkesmannen ha lagt vekt på samarbeid med Sametinget for å gjennomføre språkmotiveringsseminar fulgt opp at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov i Nordland og i andre fylker, samt sørget for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni

6 Handlingsplan for samisk språk Oppgaver/tiltak som er tildelt fylkesmannen i Nordland –Mer effektiv metode for samisk fjernundervisning – samarbeid med Globalskolen –Utvikling av mer effektiv språkopplæringsmetodikk – Ulpan- metoden –Sørsamiske og lulesamiske barnehagetiltak –Lulesamisk språkstyrking gjennom sosiale medier –Sør- og lulesamisk språkleir –Rekruteringstiltak for språkstudier –Grenseoverskridende samarbeid Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni


Laste ned ppt "Samisk i barnehage og skole Bodø 17.01.2014 Nordlaanten fylhkeålma Nordlánda fylkamánne Nordlándda fylkkamánni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google