Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressursskoler i sørsamisk område

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressursskoler i sørsamisk område"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressursskoler i sørsamisk område
Ressursskole for videregående opplæring i sørsamisk

2 Vi omtales som ressursskoler blant annet i:
Europarådet, minoritetsspråkpakt Stortingsmelding 28 «Om samepolitikken (2007 – 2008)» kap 2.3.2 Uttalelser fra statssekretærer i KD

3 Sørsamisk språkområde
I 61 av 76 kommuner har valgmanntallsførte samer i sørsamisk valgkrets, som strekker seg fra Rana/Rødøy til Sunndal/ Folldal

4 Videregående ressursskoler i område
Røros videregående i Sør-Trøndelag Grong videregående i Nord-Trøndelag

5 Røros videregående skole
          Røros videregående skole Vår hverdag skal preges av: Livsglede, Åpenhet, Respekt og Følelse av verdighet. programområder: STP, DH, MK, HS, TIP, BAT, SS OG RM. I tillegg har skolen en avdeling for alternativ opplæring, som i dag er et tilbud for hele fjellregionen. Skolen har 2 ressurssenter: Røros Ressurs, kurs og kompetansesenter Aajege, samisk språk og kompetansesenter. Skolen har ca 300 elever, og 80 ansatte fordelt på 65 årsverk. Røros videregående skole er en aktiv medspiller i utvikling av lokal matproduksjon. Røros videregående skole jobber tett opp mot næringslivet for å tilfredsstille behov for arbeidskraft, både innen denne næringen og andre aktuelle næringer.

6 Grong videregående skole
« Der mennesker møtes og drømmer blir til» 8 programområder SS, ID, BA, DH (duodje), HS, RM og NA og landslinje i Sportsfiske I samarbeid med HiNT utvikles tilbud om sportsfisk som del av bachelor i naturforvaltning fra høsten 2013 Voksenopplæring Egen trafikkskole Elevtall: 2010/11: 307 elever 2011/12: 311 elever 2012/13: 337 elever (1.søkere)

7 Sørsamisk undervisning fra skoleåret 06-07 til 11-12
Tall fra Røros vgs

8 Språkvalg Tall fra Røros vgs

9 Utdanningsprogram Samiske elever er søkere på alle utdanningsprogram
Trend; jenter søker studieforberedende program mens guttene søker yrkesfaglige program Få samiske elever velger i dag en yrkesutdanning innen egen kulturbakgrunn

10 Forventinger fra ressursskolene
Å få formalisert status som ressursskole definerte ansvarsoppgaver knytta til rollen med utgangspunkt i det faktiske opplærings- og utviklingsarbeidet som gjøres i dag. Å få ei forutsigbar grunnfinansiering, for å gi likeverdig sørsamisk språk- og fagopplæring på videregående nivå/voksenopplæring sikre langsiktig regionalt kvalitetsarbeid for sørsamisk opplæring i hele utdanningsløpet

11 Utfordringer Lærermiddelmangel
Praktisk gjennomføring av fjernundervisningstilbudet Ulike tilbud på grunnskolenivå gir ulike språknivå ved oppstart i videregående skole Manglende fagnettverk både på grunnskole- og videregående nivå Manglende kunnskap om rettigheter og tilbud Manglende oppfølging av informasjonsplikt Oppfølging ved overganger i skoleløpet Lærermangel / Rekruttering til høyere utdanning

12 Utviklingstiltak for sørsamisk opplæring
Læremiddelutvikling - nettbasert Styrking av opplæringstilbudet, faglig og organisatorisk (nettverksarbeid) Etablere og drifte en regional rådgivningstjeneste for sørsamisk opplæring i hele utdanningsløpet

13 Økonomi Statstilskudd til undervisning er kr 554,- per time inntil 50 timer i året, for de 20 første elevene for hver tilskuddsmottaker Innleid kostnad på undervisning er ca kr 1100,- per time Mellomlegget belastes lokalt Administrering og organisering gjøres lokalt og belastes lokalt Utstyr til fjernundervisning organiseres og belastes lokalt


Laste ned ppt "Ressursskoler i sørsamisk område"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google