Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samepolitikken – av statssekretær Raimo Valle 24.2.2009 Nordland fylkeskommune, Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samepolitikken – av statssekretær Raimo Valle 24.2.2009 Nordland fylkeskommune, Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samepolitikken – av statssekretær Raimo Valle 24.2.2009 Nordland fylkeskommune, Bodø

2 2 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Hvorfor samepolitikk? Samer skal ha like rettigheter og muligheter innenfor velferdssamfunnet Ivareta samisk språk og kultur – en del av Norges kultur og Nordlands kultur Ivareta mindretallets interesser – en del av et utviklet demokrati Tingsrettslige forhold – langvarig bruk opparbeider rettigheter

3 3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Milepæler i samepolitikken de siste tiårene Sameloven Opprettelse av Sametinget Grunnlovens § 110 a ILO-konvensjon nr.169 Språkreglene Samiskopplæring i skolen Finnmarksloven Konsultasjonsavtalen Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene

4 4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samerettsutvalget sør for Finnmark og andre rettighetsspørsmål NOU 2007: 13 Den nye sameretten NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark Utkast til nordisk samekonvensjon

5 5 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Milepæler i Nordland Etablering av samiske sentra Tysfjord kommune inn i forvaltningsområdet

6 6 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Nordland fylkeskommunes arbeid med det samiske Samepolitiske arbeid i fylkeskommunen Infonuorra Fylkesplan Nordland

7 7 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Stortingsmelding om samepolitikk Offentlig sektor – hverdagspolitikken Samisk språk Opplæring – tilbud og læremidler Næringsutvikling og lokalsamfunn Sametingets innflytelse og myndighet Grenseoverskridende samarbeid Nordområdepolitikken

8 8 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samepolitiske prinsipper omsettes i praksis Mer kunnskap om det samiske i det offentlige Et tjenestetilbud tilpasset den samiskspråklige bruker Alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer

9 9 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Språk- og kulturkompetanse i offentlig sektor Tilrettelegging av tjenester: Krav i oppdragsdokumenter til helseforetakene Ansvar for samiske hensyn og interesser på alle lokale og regionale nivåer Kompetansebygging i offentlig sektor

10 10 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Nordland fylkes språkmangfold Nordsamisk (markasamisk dialekt) Lulesamisk Sørsamisk Umesamisk Pitesamisk En viktig del av verdensarven finnes i Nordland!

11 11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Små samiske språk – nå gjelder det! Store deler av voksengenerasjonen har mistet språket Lite læremidler Få lærere Få språkarenaer

12 12 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Barnehage og skole som arenaer for språkopplæring 44 samiske barnehager i Norge med ca. 1 000 barn Tilbud om samisk barnehage til flere barn Arbeide for at flere tar samiskopplæring i grunn- og videregående skole Samisk språk – en ressurs for nye samiske generasjoner!

13 13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplanen for samisk språk – utfordringer Språkopplæring i barnehage og skole Flere arenaer for bruk av språk Varierte opplæringsformer Samisk 1. og 2. språk må styrkes Bedre læremiddelsituasjonen Tiltak for foreldre Flere menneskelige ressurser – økt rekruttering

14 14 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Handlingsplan for samisk språk – utfordringer (forts.) Se helheten på alle sektorer og forvaltningsområder Særlig innsats for de små samiske språkene Langsiktig strategi for å styrke språket 1,179 mill. kr til forskning på lule- og sørsamisk språk Samisk språk skal læres, brukes og ses Nordland fylkeskommune er en viktig aktør!


Laste ned ppt "Samepolitikken – av statssekretær Raimo Valle 24.2.2009 Nordland fylkeskommune, Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google