Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansekartlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansekartlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansekartlegging
Evaluering og utforming av ny kartlegging Bibliotekledermøte 10. april 2014

2 Kompetansekartlegging 2010-2015
Ble utført høsten 2010, analysert i 2012 Utarbeidet med bakgrunn i ABM-skrift # 56 (2009): Kompetanseutvikling i bibliotek: rammer og prioriteringer Tiltaksplan 2012 og 2013 Rapport kompetansekartlegging i Hedmark Mål: Fylkesbibliotekets kursplan, og innsatsområder for prosjektsøknader inn til fylkesbiblioteket

3 Hvorfor kartlegge? Kartlegger for å finne ut hvor det er behov for kompetanseutvikling blant bibliotekansatte i fylket Konkrete tiltak Fylkesbibliotekets kurskalender Prosjekter fylkesbiblioteket gjennomfører Prosjekter som får tilskudd fra fylkesbiblioteket

4 Tema 2010 Ledelse Markedsføring og synliggjøring
Litteraturkunnskap og -formidling Digital kompetanse Biblioteket som læringsarena Kulturelt mangfold Deltakelse på kurs og konferanser

5 Anbefalte fokusområder 2012
Litteraturkunnskap og-formidling Kulturelt mangfold Litteraturkunnskap Formidlingsmetodikk Barnebibliotekarbeid Nye formidlingsmåter Formidling av medier i bibliotek bør også ta hensyn til behov for kompetanse på: Opphavsrett Samlingsutvikling Biblioteket som flerkulturell møteplass Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering Tjenester til minoritetsspråklige file:///C:/Users/K00lelg/Downloads/KompetanseutviklingsplanforbibliotekeneiHedmark%20(1).pdf

6 Fokusområder forts Bruk av sosiale medier
Digital kompetanse Markedsføring og kommunikasjon Bruk av sosiale medier Nye medier (for eksempel e-bøker og dataspill) Nettpublisering Digital samlingsutvikling Markedsføring av bibliotekenes tjenester og tilbud Bibliotek i media Brukergrupper og behov Bibliotekrom

7 Fokusområder forts Informasjonskompetanse
Biblioteket som læringsarena Ledelse Informasjonskompetanse Kunnskap om brukerkommunikasjon, veiledningsmetoder, pedagogikk og læringsmetodikk. Synliggjøring og posisjonering av biblioteket overfor ledelse i institusjon/kommune Synliggjøring av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatt Strategi og ledelse Initiering og styring av prosesser og utnytting av tilgjengelige ressurser Prosjektledelse/-utvikling

8 Fokusområder forts Folkehelse (Mat, helse)
Bruk av eksisterende kompetanse Folkehelse (Mat, helse) Litteraturkunnskap- og formidling (Språk, litteratur og kulturfag) Markedsføring, synliggjøring (Kunst, håndverk og grafisk design )

9 Evaluering Hvordan gjennomføre en evaluering og utvikling av kompetanseplan og innsatsområder?                 Sosialt medie

10 Revidert biblioteklov
Revidert biblioteklov som kan påvirke hvilke innsatsområder vi skal ha for kompetanseutvikling i fylket § 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Revidert biblioteklov – NY formålsparagraf

11 Biblioteket – tar den lokale debatten!
Vi har foregrepet kompetansebehov som følger opp den nye formålsparagrafen og fått fra NB Prosjektets to hovedmål er: Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget bibliotek ihht den nye bibliotekloven.

12 Hva slags kompetanse skal vi kartlegge i 2015
Hva er viktig å spørre om Hvorfor skal vi spørre om det? Bør ta hensyn til ny lov, er det andre ting? Eks formidling av ebøker, utforming av tekster på ulike medier? Hvor omfattende: antall spørsmål/tema Andre kartlegginger fra andre fylker Nordland 2011, Vestfold 2011, Hordaland 2011 76 sprm i forrige

13 Hvor ofte skal vi ha kartlegging?
Er 5 år mellom hver kartlegging greit? Tiltaksplanene rulleres årlig 2014-tiltakene er underveis

14 Hva mener dere det er behov for?
Evaluering av gammel kartlegging Nye tema/spørsmål som bør inn i ny kartlegging

15 Takk ! Elin gammelmo


Laste ned ppt "Kompetansekartlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google