Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og plikter Organisering av opplæring i samisk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og plikter Organisering av opplæring i samisk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og plikter Organisering av opplæring i samisk
Fylkesmannen i Nordland Rettigheter og plikter Organisering av opplæring i samisk Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelinga Rådgiver Anita Kristiansen Januar 2013 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l

2 Fylkesmannen i Nordland Definisjoner Same: Person som kan skrives inn i samemanntallet (sameloven § 2-6) og barn av de som kan skrives inn.

3 Fylkesmannen i Nordland Definisjoner Samisk jf. opplæringsloven kapittel 6: Samlebetegnelse for de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

4 Samiske forvaltningsområder
Fylkesmannen i Nordland Samiske forvaltningsområder Karasjok Kautokeino Nesseby Porsanger Tana Kåfjord Tysfjord Lavangen Snåsa

5 Rettigheter og plikter
Fylkesmannen i Nordland Rettigheter og plikter Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

6 Rettigheter og plikter
Fylkesmannen i Nordland Rettigheter og plikter Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene de ønsker opplæring i. Elever som bor i samiske forvaltnings-områder har rett til opplæring i og på samisk.

7 Samisk opplæring i grunnskolen
Fylkesmannen i Nordland Samisk opplæring i grunnskolen Når minst 10 elever i en kommune utenfor samisk forvaltningsområde ønsker opplæring i og på samisk, skal de få opplæring i og på samisk så lenge det er minst 6 elever i gruppen.

8 Samisk opplæring i grunnskolen
Fylkesmannen i Nordland Samisk opplæring i grunnskolen Alle skoleeiere skal tilby opplæring i samisk til samiske elever i grunnskolealder. Elevene er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge slik fordypning dersom de ønsker det.

9 Fylkesmannen i Nordland Skoleeiers plikt Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Skoleeier har plikt til å informere og veilede elever og foreldre som har spørsmål til retten og plikten til opplæring i og på samisk.

10 Fylkesmannen i Nordland Skoleeiers plikt Skoleeier må tilby alternativ opplæring dersom det ikke fins egnet undervisningspersonale ved skolen. Fjernundervisning kan være alternativ opplæring.

11 Alternative opplæringsformer
Fylkesmannen i Nordland Alternative opplæringsformer Kommuner eller private skoler som ikke kan tilby samiskopplæring på vanlig måte med lærer, kan iverksette alternative opplæringsformer som: Fjernundervisning Intensivundervisning Leirskoleopphold

12 Fjernundervisning i samisk språk
Fylkesmannen i Nordland Fjernundervisning i samisk språk Fjernundervisning er basert på 3 elementer: Nettlæring Ambulerende lærer/besøkslærer Samlinger Ulike modeller og kombinasjoner av disse.

13 Tilbydere av fjernundervisning
Fylkesmannen i Nordland Tilbydere av fjernundervisning Skoler som tilbyr lulesamisk fjernundervisning: Grønnåsen skole, Bodø kommune Skoler som tilbyr sørsamisk fjernundervisning: Sameskolen i Hattfjelldal Sameskolen i Snåsa Brekken oppvekstsenter i Røros kommune Skoler som tilbyr nordsamisk fjernundervisning: Se hjemmesiden til Fylkesmannen i Finnmark

14 Læreplanverk Kunnskapsløftet – Samisk (LK06-s) består av:
Fylkesmannen i Nordland Kunnskapsløftet – Samisk (LK06-s) består av: Læreplaner for faget samisk Læreplaner for fag hvor det er utarbeidet egne samiske parallelle læreplaner for grunnskolen, gjennomgående fag, fellesfag og programfag i videregående opplæring.

15 Læremiddelportal www.ovttas.no
Fylkesmannen i Nordland Læremiddelportal Læremiddelportalen har samlet bilder, bøker, filmer, lyd, læringsmateriell og digitale ressurser for å gjøre det lettere for den som er lærer på samiske skoler. Her finner du også artikler om samiske tema og pedagogiske tips.

16 «Samiske tall forteller» nr. 5
Fylkesmannen i Nordland «Samiske tall forteller» nr. 5 Kommentert samisk statistikk 2012 utarbeidet av Samisk høgskole. Kapittel 6 – Samisk språk i barnehage og skole

17 Statlig tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen
Fylkesmannen i Nordland Statlig tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen Statsbudsjettet kap.225 post 63.

18 Mål for tilskuddsordningen
Fylkesmannen i Nordland Mål for tilskuddsordningen Bidra med finansiering til kommuner og private grunnskoler som har opplæringsforpliktelser jf. § 6-2 i opplæringsloven. Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet-Samisk.

19 Tilskuddsmottakere Kommuner
Fylkesmannen i Nordland Tilskuddsmottakere Kommuner Private grunnskoler godkjent etter privatskoleloven som har godkjente læreplaner i samisk

20 Rutiner ved søknad om timer til opplæring i samisk
Fylkesmannen i Nordland Rutiner ved søknad om timer til opplæring i samisk Krav om samisk opplæring fra elever og foreldre går til ledelsen ved egen skole. Skolen sender søknad om timer til samiskopplæring tjenestevei via skoleeier/kommunen til fylkesmannen. Søkere i Nordland, Troms og Finnmark sender søknad til fylkesmannen i eget fylke, uavhengig av hvilket samisk språk det søkes om. Søknader som følge av endrede forutsetninger kan fremmes i løpet av skoleåret.

21 Saksgang fram til tilsagn eller avslag
Fylkesmannen i Nordland Saksgang fram til tilsagn eller avslag Skoleeier registrerer informasjon om tilskuddsberettigede elever i GSI 1.oktober. Kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet og private skoler sender søknad med telledato 1.oktober til fylkesmannen. Kommuner innenfor det samiske forvaltningsområdet produserer søknad med telledato 1.oktober i GSI, og sender ferdig utfylt søknadsskjema til fylkesmannen.

22 Grunnlag for beregning
Fylkesmannen i Nordland Grunnlag for beregning Opplysninger fra GSI om elevtall fordelt på årstrinn, og elevtall fordelt på språkalternativene samisk som førstespråk og samisk som andrespråk.

23 Årshjul for statstilskudd til samisk opplæring
Fylkesmannen i Nordland Årshjul for statstilskudd til samisk opplæring Dato Hva skjer? 01.februar Brev til kommunene om søknadsfrist. Se 15.mars Søknadsfrist for neste skoleår (kommuner utenfor forvaltningsområde) 01.april Påminnelse til kommunene om refusjonssøknad for våren 01.mai Frist for refusjonssøknad for våren 15.mai Tildelingsbrev for neste skoleår 01.juni Utbetaling av refusjon for timer for våren 15.september Påminnelse til kommunene om refusjonssøknad for høsten 1.oktober GSI-rapportering om antall elever som har samisk opplæring 15.oktober Frist for refusjonssøknad for høsten 15.november Søknadsfrist for neste skoleår (kommuner innenfor forvaltningsområde) 01.desember Utbetaling av refusjon for timer for høsten

24 Prosedyre ved søknad om timer til samisk
Fylkesmannen i Nordland Prosedyre ved søknad om timer til samisk Kommunen sender et samleskjema som utfylles via til Fylkesmannen. Kommunen må sikre at det legges ved dokumentasjon fra den enkelte skole som inneholder liste over elever med navn og fødselsnummer, antall timer det blir undervist i og på samisk, antall tilskuddstimer i og på samisk, opplæringsform (fjernundervisning, opplæring med lærer m.m.) og antall studiehjemler årlig. NB! Fylkesmannen er pålagt å innhente dokumentasjonen over og kan ikke utbetale statlig tilskudd før dokumentasjon er fullstendig.

25 Fylkesmannen i Nordland Opplysninger som skal innhentes ifølge retningslinjer for forvaltningen Liste over elever med navn og 11-sifret fødselsnummer som får opplæring i og på samisk Antall timer det blir undervist i og på samisk (Samisk 1, Samisk 2 og Samisk 3) – dette følger av læreplanen, fag- og timefordeling. Antall tilskuddstimer i og på samisk (Samisk 1, Samisk 2 og Samisk 3) – avhenger av organisering av opplæring, eks.grupper. Antall studiehjemler årlig og antall lærere som får videreutdanning

26 Fylkesmannen i Nordland Tilskuddssatser Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats pr. klokketime. I 2013 er satsen på 480 kr. for opplæring i samisk i grunnskolen – dette gjelder både for skoler innenfor og utenfor samiske forvaltningsområder. Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk dekker grunnlønn for lærer. Arbeidsgiver kan dekke ansiennitetstillegget.

27 Skjema for søknad om timer og refusjon
Fylkesmannen i Nordland Skjema for søknad om timer og refusjon Fylkesmannen vil produsere nye skjemaer i tråd med læreplan og gjeldende fag- og timefordeling innen søknadsfristen 15.mars 2013: Skjema for søknad om tilskudd til timer i samisk. Skjema for søknad om refusjon (vår/høst). Kommunen kan lage regneark basert på kommunens samleskjema som kan bidra til å sikre at skolens dokumentasjon er fullstendig. NB! Kommunen bør kontrollere at skolens tall samsvarer med GSI-tall.


Laste ned ppt "Rettigheter og plikter Organisering av opplæring i samisk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google