Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samiskopplæring i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samiskopplæring i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samiskopplæring i Nordland

2 Eneste fylke med alle tre samiske språk som er i daglig bruk i Norge
Samiskopplæring har en lang historie i Nordland, organisert helt tilbake til 1718 Eneste fylke med alle tre samiske språk som er i daglig bruk i Norge |

3 |

4 Antall samiske språkbrukere
Nordsamisk: Lulesamisk: 500+? Sørsamisk: Ca 500

5 Samisk språk Ca 7000 dokumenterte språk i verden
80 prosent har under brukere UNESCO og Europarådet: Alle språk som har under brukere dør ut! |

6 Revitalisering En rekke tiltak og prosjekter har bidratt til økt motivasjon for å lære samisk blant barn og unge Flere vil velge samisk opplæring i framtida |

7 Flere velger samiskspråklig tilbud i barnehagen
Samisk dør ikke ut! Flere velger samiskspråklig tilbud i barnehagen Familier som flytter fra tradisjonelle samiske områder ønsker nå at barna fortsetter med samiskopplæringa |

8 Aldri har så mange kommuner hatt elever med samiskopplæring Stadig større etterspørsel etter samisk fjernundervisning

9 Etter innføringa av LK06 har vi hatt en nedgang på 41 prosent for samisk som andrespråk MEN: Skyldes i stor grad overgangen fra faget samisk språk og kultur til samisk 3

10 Derfor er ikke tallene unormalt lave i dag
I forkant av nedgangen hadde man en enormt sterk økning i elevtallet i samisk Derfor er ikke tallene unormalt lave i dag |

11 Det spesielle med Nordland: Mindre nedgang enn lenger nord
Elever velger samisk også sent i opplæringsløpet Lite frafall underveis i utdanningsløpet |

12 Læreplanene i samisk som første- og andrespråk revidert
Reviderte læreplaner Læreplanene i samisk som første- og andrespråk revidert Grunnleggende ferdigheter er mer tydelige |

13 Læreplan i samisk som førstespråk
(…) skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst, og bidra til å utvikle gode læringsstrategier |

14 Læreplan i samisk som andrespråk
(…) skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med et nært samarbeid mellom de to fagene |

15 Læreplaner som forskrift
Læreplanene er forskrifter Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner i samisk språk Hvordan avgjør man om en elev skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk? |

16 Samisk innhold i LK06 Opplæringsloven slår fast at det skal være samisk innhold i alle (relevante) fag i læreplanen Kompetansemålene i læreplanene er forskriftsfestet og elevene har krav på opplæring også i de samiske kompetansemålene i læreplanen (bruk Gávnos!) |

17 Fjernundervisning Elevtallene i grunnskolen viser økende urbanisering blant samer Flere elever og foreldre ønsker at barna skal få samiskopplæring selv om de flytter til byer og større tettsteder Flere «bysamer» ønsker også samiskopplæring |

18 Mange steder er det fortsatt vanskelig å skaffe samisktalende lærere
Fjernundervisning er her et svært godt alternativ Eget kompetanseprosjekt i fjernundervisningsdidaktikk Opplæringa kan tilbys allerede i første klasse |

19 Kartlegging av samisk fjernundervisning utført av Nordlandsforskning
Strategisk plan for samisk fjernundervisning |

20 Fag- og timefordeling Samiske elever innenfor forvaltningsområdet for samisk språk følger fag- og timefordeling etter LK06S Samiske elever utenfor forvaltningsområdet følger fag- og timefordeling for LK06, men timetallet i faget samisk er nedfelt i tabell 2 |

21 Timetall Samisk som førstespråk: 1.-4.: 642 timer (161)
5.-7.: 312 (104) 8.-10.:284 (95) Obs Eleven har rett til å velge to førstespråk! |

22 Samisk som andrespråk: 1.-7.: 608 timer (87) 8.-10.:228 76)
Hvor tas timene fra? Fritak fra vurdering (og opplæring i norsk sidemål) og fremmedspråk (ung.trinnet) Fem prosent omdisponering |

23 Omdisponering kan kombineres med tilleggstimer
Elever med samisk opplæring kan ha inntil 190 timer mer (barnetrinnet) og 114 timer mer i ungdomstrinnet |

24 |


Laste ned ppt "Samiskopplæring i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google