Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Nasjonalbiblioteket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Nasjonalbiblioteket
Møte i Flerkulturelt biblioteknettverk, Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket Oktober 2013

2 Nytt: Årets prosjektsøknader Statsbudsjettet 2014
Bibliotekloven – endring fra Forskrift på høring Frist Leselyststrategi Bibliotekutvikling – nettsider – kalender Bibliotheca Nova – nye utgivelser Oktober 2013

3 Årets prosjektsøknader
Antall søknader totalt 157 og ny rekord! Søknadsum: ca. 45 millioner Til disposisjon: ca. 20 millioner Trend -> søknader rettet mot bibliotek som litteraturhus, jf. formålsparagrafen, samt bibliotek og helse. Mangfold og inkludering: 28 nye søknader og Søknadsum ca. 8 mill (søkt om) Samt 4 pågående prosjekt som søker om 2,7 millioner Totalt ca. 10,7 millioner på området Oktober 2013

4 Tildelingskriterier Nyhetsverdi Framtidsperspektiv
Praktisk anvendelighet og bredde Tromsø januar 2013

5 Statsbudsjettet Mål for språk- , litteratur- og bibliotekfeltet bl.a. styrke: Norsk som fullverdig hovedspråk, sikre det norskspråklige og flerspråklige mangfoldet Bibliotekene som møtesteder og arenaer for kulturformidling NB fikk 6 mill til nasjonal bibliotekutvikling. Digitale tjenester fikk 2 mill (Biblioteksøk) Fengselsbibliotek fikk 1 mill i tillegg til vedtatt økning. (kulturtilbud i fengsel) Fra innlemmes Jazz- og visearkivet og Folkemusikkavd fra UiO i Nasjonalbiblioteket. Oktober 2013

6 Om faste tilskudd: Kulturdepartementet gir tilskudd til ymse bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak over Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i Statsbudsjettet. Tilskudd til tiltak under denne budsjettposten forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Det legges opp til at tilskuddene ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år. Oktober 2013

7 Faste tilskudd Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger
Bibliotektjeneste på Svalbard Finsk bibliotektjeneste Nord-Sør-biblioteket Norsk Bibliotekforening Bibliotektjeneste i fengsel Oktober 2013

8 Endringer i Bibliotekloven og Forskrift
Loven behandlet i Stortinget Høring om Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek ute nå. Frist Kompetansekravet og dipensasjon Ny lov og forskrift trer i kraft Oktober 2013

9 Leselyststrategi Leselyststrategi 2013 inneholder en rekke eksempler på gode tiltak og prosjekter som fremheves for å inspirere både kommuner og andre aktører til å sette i gang egne prosjekter eller satse på eksisterende prosjekter i sitt arbeid med leselyst for barn og unge. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen bruke 1,2 millioner kroner som såmidler til tiltak for å fremme barn og unges leselyst. Disse midlene supplerer Nasjonalbibliotekets søknadsmidler som er rettet mot biblioteksektoren. Oktober 2013

10 Nettsider - Bibliotekutvikling
Kalender gir oversikt over faglige arrangementer for bibliotekansatte Arrangementer som ønskes registrert kan meldes inn per e-post Oktober 2013

11 Publikasjoner og konferanser
Oktober 2013

12 Bibliotheca Nova – nye nummer underveis
Lansert august: Nr 1 Kultur og Inkludering Nr 2 Jenter og makt Før jul kommer: Nr 3 Ny digital formidling Nr 4 Informasjonskompetanse og kildebruk Nr 5 Bibliotek og helse Oktober 2013

13 Framtidas bruker - med biblioteket i votten
Bibliotekbegrepet Kunnskapssamfunnet Det digitale samfunnet Strukturendringer Globaliseringen Brukergrensesnitt Rettigheter, lisenser Integrere digitalt og ikke-digitalt Fullstendighet eller velge å glømme Når direkte på nett og når fysisk i Download kjøp eller lån Dissolving of structures, Content producers Content providers Structures for communication New business models, who pays - who benefits? National responsibility, Still to be taken care of? Legal framework, Individual agreements or collective barganing Oktober 2013


Laste ned ppt "Nytt fra Nasjonalbiblioteket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google