Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros
Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Rørossamisk opplæringsprogram kan nå i ettertid ses som forgjengeren eller førprosjektet til Aajege. De tiltak som ble iverksatt i prosjektperioden ble vektlagt når vi fikk status som samisk språksenter i Sentrale arbeidsoppgaver for prosjektet skulle ivaretas og videreutvikles av Aajege på Røros. Toini Bergstrøm

2 Aajege – Åpnet 10. oktober 2005 Toini Bergstrøm

3 Aajege Hovedmål Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur.
Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. 3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging 4. Øke kunnskap om samisk språk og kultur Toini Bergstrøm

4 Aajege Målgruppe og ansvarsområde
Samisk befolkning i Rørossamisk område. Offentlige institusjoner og befolkningen forøvrig. GEOGRAFISK ANSVARSOMRÅDE: Regionen vest for riksgrensa: Meråker –Trollheimen – Engerdal, et område som historisk benevnes som Rørossamisk område Toini Bergstrøm

5 Aajege Organisering Eierskap Styringsgruppe – 5 representanter
Lokalisering Ansatte – 4 stillinger Finansiering Toini Bergstrøm

6 Aajege Satsningsområder
Etablering samisk språklig arenaer Rekrutteringstiltak Kompetansehevende tiltak Nettverksbygging og informasjon Arrangement Dokumentasjon og samisk språkutvikling Læremidler Toini Bergstrøm

7 Samisk språkopplæring Videregående skole 08/09
19 elever 4 lærere (2 årsverk) Base: Røros vgs. Mottakere: Selbu, Strinda, Heimdal, Elverum, Trysil, Ole Vig, Grong, Mosjøen, Polarsirkelen Toini Bergstrøm

8 Samisk språkopplæring Organisering videregående skole
Stasjonær lærer Ambulerende lærer Fjernundervisning Kommunikasjonsverktøy Språksamlinger Toini Bergstrøm

9 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger
MÅLSETNINGER: Sette samisk språk i en kulturell sammenheng Bygge nettverk og sosialt fellesskap for samiske elever i regionen Skape økt identitets- og fellesskapsfølelse i forhold til det samiske Økt motivasjon til videre opplæring i samisk Toini Bergstrøm

10 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger
GRUNNSKOLEN: 3 samlinger pr. skoleår 2 – 4 dager pr. samling VIDEREGÅENDE SKOLE: 2 samlinger pr. skoleår 3 dager pr. samling LOKALISERING OG ORGANISERING: Innenfor regionen med utgangspunkt i tema Toini Bergstrøm

11 Tema sløyd på Vauldalen vinteren 2009
Grunnskolen: Tema sløyd på Vauldalen vinteren 2009 Toini Bergstrøm

12 Tema urfolk på Røros våren 2009
Videregående: Tema urfolk på Røros våren 2009 Toini Bergstrøm

13 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur
MÅLSETNING: Elevene skal få et innblikk i sørsamisk språk og kultur MÅLGRUPPE: Elever i 5. trinn i grunnskolen – 7 kommuner, 24 skoler og 380 elever i løpet av 08/09 Toini Bergstrøm

14 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur
ORGANISERING: Tidsramme 2 x 45 min Gruppe på 10 – 15 elever Kommunikasjon INNHOLD: Generelt, drakt og reindrift Introduksjonskurs i sørsamisk Samiske myter og fortellinger Toini Bergstrøm

15 Samisk informasjonsprosjekt Målsetninger
Øke kunnskapen om sørsamisk språk, kultur og næring i regionen MÅLGRUPPER: Grunnopplæringen Kommuner – administrasjon og politikere Regional stat og fylkeskommune Toini Bergstrøm

16 Samisk informasjonsprosjekt Framdrift
TIDSPERSPEKTIV: Forprosjektfase: Prosjektutvikling , informasjon og finansieringsavklaring – Hovedprosjekt: Prosjektperiode 4 år: Forprosjektfase – : Mars 2009: Utarbeidelse av ideen omkring et informasjonsprosjekt 25. mars: Prosjektideen presenteres på STFK Fram til 8. mai: Utarbeidelse av prosjektskisse Presentasjon av prosjekt og prosjektskisse: 8. mai: Styringsgruppa for Aajege på Vauldalen 20. mai: Avslutning på ”Dialogprosjektet” på Lillehammer 29. mai: Rådgivende utvalg for samiske spørsmål i Sør-Trøndelag Fylkeskommune på Vauldal 9. juni: Bibliotekkonferanse i Trondheim 9. juni: Blilyst v/ Steinar Skjerdingstad Så langt har alle vært positiv til dette initiativet Toini Bergstrøm

17 Samisk informasjonsprosjekt Innhold
Fase 1: Utvikle kunnskapsbase om Rørossamisk språk, kultur og næring Fase 2: Gjøre kunnskapen tilgjengelig, samt utarbeide materiell og opplegg for formidling Fase 3: Uttesting og formidling - gjennomføring av tiltak Toini Bergstrøm

18 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak
Sammenstille/ forenkle aktuell kunnskap om sørsamiske forhold Utvikle nettbasert og/el skriftlig materiell/ informasjon Utvikle og tilrettelegge kurspakker og undervisningsopplegg Formidling og opplæring til skoler og kommuner ”Regionale veivisere” – ungdom møter ungdom/ ungdom møter voksne Toini Bergstrøm

19 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak
Synliggjøring av det samiske i kommunen - hjemmesider, offentlig skilting osv. Utvikle og vise tiltak i eksempelkommuner Sørsamisk i media Utvikle samarbeidet med Kulturelle skolesekken, Samisk bokbuss, Sørsamisk kulturfestival osv. Toini Bergstrøm

20 Samisk informasjonsprosjekt Samarbeidspartnere
AKTUELLE FAGLIGE SAMARBEIDSPARTNERE: Grunnskoler og videregående skole Kommuner og øvrig offentlig forvaltning Rørosmuseet Fylkesbiblioteket Samiske organisasjoner Grunneierorganisasjoner Beslektede prosjekter f. eks ”Dialogprosjektet” Toini Bergstrøm


Laste ned ppt "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google