Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta

2 Bakgrunn for satsingen
St.Meld 22 (Motivasjon-Mestring-Muligheter) Meldingen konkluderte med at elever på ungdomstrinnet må få økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater Meldingens satsingsområder er * God opplæring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse * Bedre opplæring i regning og lesing * Valgfag/praktiske fag

3 For hvem Ungdomsskoler 1.-10. trinns skoler
Kommuner kan ha alle skoler med

4 Mål for satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»
Opplæringen skal bli *Mer praktisk og variert *Mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Opplæringen skal bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving i alle fag

5 Andre mål for satsingen
Større grad av skolebasert kompetanseutvikling/ organisasjonslæring Større grad av kollektivt orienterte skoler Større grad av jobbing i lærende nettverk Økt kontakt og samarbeid med høgskole/ universitet

6 Skolebasert kompetanseutvikling (SKU)
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

7 SKU-modellen

8 Pedagogiske ressurser

9

10

11 UiT, Det arktiske universitet
Ressurslærere

12 Organisering

13 Utviklings-veiledere
Aktører som er med: Skoleeiere Universiteter, høgskoler Nasjonale sentre, andre fagmiljøer Skoler Foreldre Ressurslærere Utviklings-veiledere

14 Roller

15 RSK RSK styret er referansegruppe for Ungdomstrinn i utvikling

16 Skoleeier Skoleeier eier utviklingsarbeidet
Skoleeier må forankre prosjektet i planverk, økonomisk, politisk, osv. Skoleeier skal koordinere skolenes utviklingsarbeid og eventuelt samarbeid med PPT eller andre Involvere partene lokalt gjennom medbestemmelse etter hovedavtalen

17 Skoleleder Forankre mål og prosesser i personalet
Å initiere og lede pedagogisk utviklingsarbeid, herunder arbeidet med å utvikle skolen som lærende organisasjon Etablere gode arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling på og mellom skoler Å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt Delta i eventuelle nettverk for skoleledere

18 Ressurslærere Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og relevant Individ/lærer Team/gruppe Personale Nettverk

19 Utviklingsveileder Tilbud, ikke et påbud
Skal bidra til og være koordinerende støttespiller Samarbeide med skoler, men ikke inn i skoler Samarbeide med UH sektor, men ikke tråkke i deres bed

20 UH sektor UH skal på oppdrag fra og i samråd med skoleeier/ skoler gi:
Faglig støtte Tilrettelegge for faglig refleksjon om videre utvikling av praksis Analysere utviklingsbehov Bidrag til organisasjonsutvikling som bidrar til at SKU videreføres UH er ikke driver

21 Ungdomstrinn i utvikling, RSK Vest-Finnmark

22 Nasjonalt prosjekt fra høst 2013 til desember 2017
Nasjonal pilot høst 2012 til desember 2013 RSK Vest-Finnmark - Fjordtun, august 2013 til desember 2014 Alta kommune (6 skoler) august 2014 til desember 2015 Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Breilia august 2015 til desember 2016 Alta kristne grunnskole (AKG) ?

23 Eksterne ressurser Kr. 120 000,- per ungdomsskole
Kr , er lønn til ressurslærer Kr , er driftsmidler Ressurslærer skoleres av Udir. i inntil seks dager UH sektor i seks halve dager i løpet av 1,5 år (tre semestre)

24 Planer RSK Vest-Finnmark
24. april RSKs ledersamling 4. september Knut Roald, Organisasjonslæring 6.-7. oktober Læringsdagene Fast tema på ledersamlinger og læringsdager frem til 2017

25 Skoleeiers utfordringer
Implementering Kartlegging og planlegging Forankring Ståstedsanalyse Fagforeninger Satsingsområder Få personalet med Kunnskapsbasert Tidsbruk/spissing Nettverk Ressurslærere PPT Økonomi Ting tar tid

26 Oppsummering

27

28 Varierete arbeidsformer Praktiske arbeidsformer Skriving Lesing
Mestring Lyst til å lære Varierete arbeidsformer Praktiske arbeidsformer Skriving Lesing Regning Klasseledelse Vurdering for læring Organisasjonslæring

29


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google