Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilligpolitikk i Askim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilligpolitikk i Askim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilligpolitikk i Askim
Erfaringer med planarbeid, partnerskapsavtaler og samarbeid med frivilligheten Koordinatormøte i Østfoldhelsa, 6. september 2013 Lill Pedersen (Rådet for folkehelse og frivillighet) og Tove Kolstad Skadsheim (strategileder)

2 Samarbeid og partnerskap med ulike aktører
Hvorfor samarbeider vi? Sammen vil vi bidra til et godt liv for alle byens innbyggere Sammen vil vi gi gode tjenester Sammen vil vi utvikle byen vår

3 Politisk vedtatt frivillighetspolitikk
Frivillighet i Askim Askim kommune har en frivillighetsmelding. Meldingen skal blant annet synliggjøre en grunnholdning og verdiplattform til frivillig arbeid. Visjon: Askimsamfunnet er et livskraftig lokalsamfunn for alle. Verdiplattform (utdrag): For å utvikle et levende og allsidig lokalsamfunn, er det nødvendig med et godt samarbeid på tvers av de ulike sektorene: kommunen, frivillige organisasjoner og næringslivet. God kommunal tilrettelegging for frivilligarbeid kan bidra til å styrke engasjement, det frivillige tilbudet, samt utviklingen av lokal identitet og fellesskap. Frivillig arbeid kan gi den enkelte mulighet for å ta ansvar, oppleve livsutfoldelse og sosialt fellesskap. Rådet for frivillighet og folkehelse: Rådet for frivillighet og folkehelse i Askim jobber med å sette fokus på folkehelse og frivillighet. Rådet har strategisk og koordinerende ansvar for frivillighetsmeldingen med tilhørende handlingsplan

4 Erkjennelse Det offentlige – stat og kommune – kan ikke løse alle oppgaver, og det er kanskje heller ikke ønskelig Frivillige aktører gjør en betydelig samfunnsinnsats Askim kommune vil samarbeide med, og legge til rette for, frivillig innsats

5 Frivillighetsmeldingen omfatter
Kommunal bistand til frivillige lag og interessegrupper Samarbeidsprosjekter/partnerskap mellom Askim kommune , frivillige organisasjoner og næringsliv Frivillig arbeid i kommunale tjenester Medvirkningsprosesser Samarbeid med næringslivet

6 Frivillig arbeid i kommunale tjenester
Dette forstås som : Frivillige yter bistand inn i de ulike virksomhetene som et supplement til kommunens tjenester. Arbeidet ytes uten krav til gjenytelser, ut over eventuell utgiftsdekning. Mål: Frivillig arbeid inn i kommunale tjenester skal bidra til å Styrke nettverksbyggingen mellom mennesker Forebygge ensomhet og sosiale problemer Øke trivsel, trygghet og engasjement i lokalsamfunnet

7 Partnerskapsavtaler En partnerskapsavtale skal sikre forutsigbarhet, og en samordnet og målrettet innsats. Den skal klargjøre partenes bidrag og forpliktelser inn i samarbeidet. Klare rammer: avtalens varighet, konfliktløsning, oppsigelse og evt. verdifastsetting Dialogmøter holdes underveis

8 Frivilligsentralen – en nøkkelfunksjon i koordineringen av frivilligheten

9

10 De viktigste suksessfaktorene
Forankring hos de ansatte Intensjon og holdninger til frivillig arbeid inn i tjenestene Avklare forventninger Grenseoppgang mellom kommunale tjenester og frivillig arbeid Kontaktperson i virksomhetene

11 De viktigste suksessfaktorene forts.
Kommunen må være synlig for de frivillige Vilje Tilrettelegging Møteplasser mellom det offentlige og det frivillige Koordinering Jevnlig dialog

12 Frivillige inn i pleie og omsorg

13

14

15 Viktig å bli sett og satt pris på – en liten takk!


Laste ned ppt "Frivilligpolitikk i Askim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google