Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinatormøte 6.9.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinatormøte 6.9.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinatormøte

2 Program Neste koordinatormøte
8.30 Kaffe, te og registrering – «hva er vårt folkehelsetema». 9.00 Velkommen til Helsehuset, 9.15 Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold 9.45 Om regional plan og retningslinjer for regionale 10.30 Samarbeid mellom kommune og frivilligheten 10.50 Frivilligpolitikk i Askim 11.10 Lunsj   11.45 Drøftinger, prosjektutvikling, idedeling, partnersøk, samarbeid.   12.45 Oppsummering med tanker rundt min kommunes arbeid med søknad om regionale folkehelsemidler. Orienteringer fra folkehelseseksjonen. Neste koordinatormøte

3 Regionale folkehelsemidler
Regional plan for folkehelse Retningslinjer for regionale folkehelsemidler Regionale folkehelsemidler 2014 Koordinatormøte Fredag

4 Regional plan for folkehelse
7 delmål Forankring – Folkehelsearbeidet skal fremme bærekraftig utvikling Partnerskap – Samarbeid på tvers av fag og nivåer skal styrkes Helsevalg – Livsstil og levevaner som har betydning for helsen skal bedres Lokalsamfunn – Østfold skal ha trygge og levende lokalsamfunn Sosial ulikhet – Sosiale forskjeller i helse i Østfold skal utjevnes Kunnskap – Folkehelsearbeidet i Østfold skal være kunnskapsbasert Østfold fylkeskommune – Rollen som regional aktør og som tjenesteutøver innen folkehelse skal styrkes 29 strategier

5 Handlingsprogram - Regional plan for folkehelse
6.2 Tiltaksoversikt – Handlingsprogram 2012 – 2015 Tiltak Delmål Ansvar/ Samarbeidspartner Eksisterende tiltak, videreføres Partnerskapet Østfoldhelsa, videreutvikles, revidering av samarbeidsavtaler 2, 1 og 6 ØFK/Partnerne Rusproblemer, psykiske plager og kriminalitet 3, 4 og 5 ØFK/Sarpsborg kommune ”Flere freske folk” og «Aktiv på dagtid» 4, 3 og 5 Hepro Community - Heprogress 5, 6 ØFK/Østfoldhelsa Arbeid for at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring 6, 5 og 3 ØFK/Østfoldhelsa/kommunene Helsefremmende videregående skoler 6, 3 og 5 ØFK Fra Helsekilden til INSPIRIA – Vitensenter med folkehelsefokus 6, Alle ØFK/Sarpsborg kommune Østfoldhelsa Kompetanse – videreutvikle opplæring i folkehelsearbeid 6, 1 HiØ/ØFK/Østfoldhelsa Nye tiltak Aktiv folkehelsepolitikk og demokratiutvikling 1, Alle Østfoldhelsa/ØFK Helsefremmende skoler og barnehager 3, 5 og 6 Østfoldhelsa/ kommune(r)/ØFK Overvekt og fysisk aktivitet Østfoldhelsa/ kommune(r) Kultur gir Helse - prosjekt 4, Alle ØFK/kommune(r) Trygge lokalsamfunn Frivillig innsats – Ung frivillighet 4, 1, 2, 5 Østfoldhelsa/UE Sosial ulikhet i helse – barnefattigdom og levekår for utsatte grupper 5, 3 og 6 Østfoldhelsa/NAV/kommune(r) Dokumentasjon – system for evaluering og konsekvensvurdering av tiltak 6, 1 og 7 Helseovervåking 7, 1 og 6 ØFK/Østfold Analyse/kommuner Tverrsektoriell strategi for folkehelse [1]

6 Regionale folkehelsemidler - Kriterier
Prosjekter skal legge vekt på En viss størrelse Dokumenterbar overføringsverdi Søknadene skal vurderes opp Utvikle helseoversikter lokalt og regionalt Styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet Ivareta mål om utjevning av sosial ulikhet i helse Gi konkete endringer / eller forbedringer

7 Regionale folkehelsemidler 2013 - Vedtak
Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak : Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge: Våler kommune: Frisklivsarbeid i Våler - Tildelt kr Sarpsborg kommune: Innbyggerundersøkelse i utvalgte soner (18 år +) - Tildelt kr Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom - Tildelt kr Halden kommune: Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ungdomsskoler utenom ordinært tilbud - Tildelt kr Aremark kommune: Barns levekår i Aremark: fokus fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge - Tildelt kr Sarpsborg kommune: Kunnskap og kompetanse på det tverrfaglige folkehelsearbeidet - Tildelt kr

8 Regionale folkehelsemidler 2013 - Erfaringer
Forbedre rutiner ut fra erfaringer Bruk av koordinatormøter Reviderte rutiner 2016 Skjema – grunnlag for vurdering Rapportering – samme skjema, Følger opp Flerårige prosjekter – tilskudd ett år Erfaringsutveksling Samarbeid

9 Regionale folkehelsemidler 2014 - Søknader
Koordinatormøte Prosjektsøk Samarbeid Koordinatormøte uke 47 ( ?) Innmelding – frist Forbehold: FT budsjettvedtak desember 2013 Behandling Østfoldhelsa / OKH – første møte (februar) Saksframlegg ferdig medio januar 2014

10 Partnerskapsavtalen Formål – merverdi i folkehelsearbeidet, SUiH
Forankre folkehelsearbeidet Helhetlig tenkning Samarbeid på tvers Utvikle praktiske metoder Dokumentere innsats Resultater Økt kompetanse og kunnskap Helseoversikt Forbedret helhetlig og tverrsektorielt arbeid Lokalpolitisk tema Gjennomførte tiltak


Laste ned ppt "Koordinatormøte 6.9.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google