Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRIVILLIGHETSMELDING Hedmark fylkeskommune 1. Verbalforslag årsbudsjett 2011 “Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en frivillighetsmelding med fokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRIVILLIGHETSMELDING Hedmark fylkeskommune 1. Verbalforslag årsbudsjett 2011 “Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en frivillighetsmelding med fokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRIVILLIGHETSMELDING Hedmark fylkeskommune 1

2 Verbalforslag årsbudsjett 2011 “Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en frivillighetsmelding med fokus på partnerskap mellom frivillige og fylkeskommunen”. 2

3 Status i Hedmark 3

4 ..........og enda er det mange flere som yter en frivillig innsats i forbindelse med spel, festivaler, konserter 4

5 Utfordringer – avklaringer og dette trenger vi innspill til Hvilke muligheter gir mandatet? Hvem skal meldinga omfatte (avgrensing) Hvem lager vi meldinga for? Hva er formålet? Hva skal vil vi med frivillighetsmeldinga? Hvordan organiserer vi arbeidet? Hvordan ivaretar vi medvirknings- perspektivet? 5

6 Noen tanker…. Kartlegge status i fylket Har noen av våre kommuner utarbeidet egne frivillighetsmeldinger? Frivilligheten inn i planer og strategier (betydningen av den 3. sektor) Trekke opp overordnede problemstillinger som bør følges opp Gi politikerne et styringsdokument i forhold til fylkeskommunens frivillighetspolitikk Bidra til bedre samordning av tilskuddsordninger Synliggjøre den viktige samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor

7 Perspektiver å ta med i tillegg Endringer i kulturlivet – fra innsats gjennom det livsvarige medlemskapet til innsats i tidsavgrensede tiltak Planverk (Strategisk kulturplan, plan for det flerkulturelle Hedmark, regional planstrategi…. Den 3. sektor som limet i samfunnet…den sosiale kapital

8 Erfaringer og refleksjoner fra arbeidet med frivillighetsmelding i Akershus Hvorfor ønsket Akershus å lage en egen frivillighetsmelding? Samordne og forbedre frivillighetsarbeidet i Akershus fylkeskommune De ønsket å foreta en grenseoppgang mellom hva det offentlig skal engasjere seg i eller ikke. 8

9 Hva skulle med? ¾ beskrivelse/oversikt over dagens ordninger og analyse av hvordan disse ”treffer” ift intensjoner og handlingsrom ¼ føringer for framtiden

10 Organisering Politisk styringsgruppe Intern prosjektgruppe Arbeidsplan/ skisse: Mandat og bakgrunn: Oversikt over organisasjoner, driftstilskudd og prosjektmidler Kort beskrivelse av Akershus samfunnet – forskjellene mellom kommunene Økonomi og samarbeid med organisasjoner (oppsummering av organisasjonsundersøkelsen) En kort analyse av forholdet mellom statens, fylkets og kommunenes forhold til frivillighet

11 Utfordringer vi ønsket å fokusere på Samarbeidsformer og roller Fordeling av tilskudd/ kriterier Ivareta og støtte organisasjonenes egenart og interesseområde med regionalpolitiske målsettinger som: Gode levevilkår Sterke lokalsamfunn Inkludering Selvstyrte og levedyktige endringsagenter (motvekt til det etablerte) Medlemsflukt og endringer i medlemstilknytning generelle trender og trender i Akershus hvordan møter frivillige organisasjoner sosiale forskjeller i Akershus?

12 Områder som ble valgt ut Kriterier for tildeling av støtte basert på ny kunnskap Utviklingsmuligheter for paraplyorganisasjonene Hvordan skal AFK forholde seg til paraplyene og hva med de organisasjonene som faller utenfor? Samarbeid og roller fremover Prosess for tildeling – det politiske handlingsrommet Forutsigbarhet og fleksibilitet som suksesskriterier

13 Medvirkning Intervju Dialogseminarer Brukerundersøkelse Oppfølging Høring

14 Hva skulle følges opp av fylkeskommunen? Tilrettelegge for støtte og samarbeid med et mangfold av organisasjoner som preges av høy endringsfrekens Fortsette det gode samarbeidet med paraplyorganisasjonene og prioritere deltakelse som initieres av frivillig sektor (inkl. årsmøter, seminarer etc) Kunnskapsbasert argumentasjon for innsatsområder og samarbeidsformer (systematisering av praksiskunnskap og oppfølging av resultater fra senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Frivillighetsåret 2011 kan bidra til å synliggjøre frivilligheten og strukturere kunnskap om og med frivilligheten i Akershus


Laste ned ppt "FRIVILLIGHETSMELDING Hedmark fylkeskommune 1. Verbalforslag årsbudsjett 2011 “Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en frivillighetsmelding med fokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google