Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpning av konferansen Tillit til tjenestene? kunnskap og åpenhet i barnevernet og i familievernet Kjell Erik Øie Statssekretær 10.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpning av konferansen Tillit til tjenestene? kunnskap og åpenhet i barnevernet og i familievernet Kjell Erik Øie Statssekretær 10.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpning av konferansen Tillit til tjenestene? kunnskap og åpenhet i barnevernet og i familievernet Kjell Erik Øie Statssekretær 10.10.07

2 2 Hva kjennetegner godt, faglig arbeid? •Kjærlighet •Kunnskap •Åpenhet

3 3 Barnevernet i Norge •Ca. 39 000 barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet •Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser •Faglig og emosjonelt krevende •Kontrollør og støtteperson •Kan bli utsatt for massiv kritikk

4 4 Familievernet •Et lavterskeltilbud med høy kompetanse •Et tilbud til alle som har barn og skiller lag •Et tilbud til de par som trenger bistand •Et tilbud til familier og enkeltpersoner i en veldig sårbar fase •28 000 saker familievernet

5 5 Hva kan familievernet tilby? •Styrke parrelasjonen •Avklare om parforholdet skal fortsette eller ikke •Avslutte par-forholdet på en best mulig måte •Komme videre etter brudd i parforholdet •Styrke foreldrekompetansen •Bedre samarbeidet om barn med tidligere partner •Avklare rollene i ny-familie •Avklare forholdet til øvrig familie •Leve med sykdom/nedsatt funksjonsevne i familien •Komme videre etter en alvorlig hendelse/utfordring •Hjelp i kultur-/minoritetsspørsmål •Hjelp i forhold til fysisk/psykisk vold •Hjelp i forhold til seksuelt misbruk •Hjelp i forhold til rus •Informasjon/råd/veiledning

6 6 Fremtidige utfordringer for familievernet •Menns rolle under og etter samlivet •Barn i konfliktfamilier •Vold i familien •Det flerkulturelle familievernet •Nye familiemønster •Forebygging versus reparasjon

7 7 Hva sier Soria Moria om barnevernet? •Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien •Styrke kompetansen i barnevernet •Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. •Vi vil styrke det forebyggende barnevernet gjennom godt samarbeid med skole, barnehage og nærmiljø.

8 8 Utfordringer i barnevernet •Barnevernets legitimitet i befolkningen •Politisk fokus, nok ressurser og nok kompetanse i stat og kommunen •Gråsonebarna – kampen mellom nivå og profesjoner •Samarbeid mellom stat og kommune •Brutte relasjoner •Ettervern •Flerkulturell befolkning •Delte familier •Økning i antall saker

9 9 Hvorfor er kunnskap så viktig? •Vi må så langt mulig vite hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. •Kunnskap er ikke statisk

10 10 Hvorfor er åpenhet så viktig? •En forutsetning for tillit og legitimitet •Åpenhet gir resultater (kommunikasjonsstrategien, mer positive holdninger til barnevernet) •Uten åpenhet kan vi ikke formidle familievernets budskap: ”De fleste par og familier opplever fra tid til annen vansker eller konflikter. Det finnes hjelp i familievernet”


Laste ned ppt "Åpning av konferansen Tillit til tjenestene? kunnskap og åpenhet i barnevernet og i familievernet Kjell Erik Øie Statssekretær 10.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google