Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesårsmøter 2013 Mental Helse. Vår visjon ”Alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesårsmøter 2013 Mental Helse. Vår visjon ”Alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesårsmøter 2013 Mental Helse

2 Vår visjon ”Alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring” Likeverd Åpenhet Respekt

3 Handlingsplan 2013 •Landsstyret har vedtatt planen som har det overordnede tema ”Velferd og livskvalitet” •Handlingsplanen skal bidra til at hele organisasjonen holder samme kurs •Planen er sendt alle lokal- og fylkeslag

4 1: Styrking av organisasjonen Tema: •Kurs og opplæring •Etikk og omdømme •Landsmøte 2013 •Medlemsarbeid Muligheter: •Flere medlemmer •Økt kunnskap •Styrke tillitsvalgte Handlingsplan 2013

5 2: Politisk arbeid lokalt Tema: •Den gode kommunen •Valg 2013 Muligheter: •Dialog med politikere •Økt synlighet •Prioritering av lokalt psykisk helsearbeid •Bedre tjenester Handlingsplan 2013

6 3: Politisk arbeid nasjonalt Tema: •Valg 2013 •Samarbeid med nasjonale aktører Muligheter: •Nettverksbygging •Påvirke beslutningstakere •Påvirke samhandlingsreformen •Sterkere aktør - større påvirkningskraft Handlingsplan 2013

7 4: Mestringsarenaer Tema: •Antistigmaarbeid •Lokale møteplasser •Folkehelse Muligheter: •Mindre stigmatisering •Aktivitet i lokallag •Sosial tilhørighet •Fokus på forebygging Handlingsplan 2013

8 5: Inntektsbringende arbeid Tema: •Frie midler •Medlemsrekruttering •Sponsing Muligheter: •Økt økonomisk støtte •Mindre ensidig finansiering •En mer robust organisasjon •Mental Helse får flere aktiviteter Handlingsplan 2013

9 Landsmøte 2013 Praktisk informasjon: •Foregår i Tromsø 15. – 17. november 2013 •Fylkesårsmøtene må velge delegater Viktige valg og vedtak: •Valg av leder, nestleder og sentralstyret •Vedtekter •Sosialpolitisk program •Organisasjonspolitisk program

10 ”Den gode kommune” Tema: •Søkelys på samhandlingsreformen i praksis •Mental Helses spørreundersøkelse 2012 Muligheter: •Dialogmøter med politikere •Tema ”Den gode kommune” på møter i lagene •Gjennomføre kurset i ”Politisk påvirkningsarbeid”

11 Stortingsvalg 2013 Viktige tema: •Samhandlingsreformen •Medisinfrie tilbud •Stigmatisering Praktisk: •Synlig i nasjonalt media •Møte med politikere •Leserbrev til lagene •Innspill til partienes program er gjort

12 Samhandlingsreformen Utfordringer med reformen: •Psykisk helse er ikke en del av finansierings- ordningen •Psykiske helsetjenester i kommunene er for dårlig utbygd •Ventetider i psykisk helsevern •For høy bruk av tvang •For lite forebygging


Laste ned ppt "Fylkesårsmøter 2013 Mental Helse. Vår visjon ”Alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google