Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialog om kommunal og regional planstrategi Marit Moe, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag, rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialog om kommunal og regional planstrategi Marit Moe, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag, rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialog om kommunal og regional planstrategi Marit Moe, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag, rådgiver marit.moe@ks.no

2 KS Nord-Trøndelag Bakgrunn I den nye pbl av 1. juli 2009 er regional og kommunal planstrategi innført som et hjelpemiddel for å få til en ønsket samfunnsutvikling. Inspirasjonsheftet. www.planleggingsportalen.no Tomas Hallem KS sin fylkesleder har sittet i regionplanutvalget i NT, sammen med fylkesrådet og Fylkesmannen. Utarbeidet fylkets regionale planstrategi. En del av dere har bidratt i dette arbeidet i ulike arbeidsgrupper. Er på høring, frist: 1.1.12.

3 KS Nord-Trøndelag Hva er kommunal planstrategi? Fylkeskommunen er regional planmyndighet. Minst en gang hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi. Skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Tidsfrist: Ferdig planstrategi innen ett år etter konstituering.

4 KS Nord-Trøndelag Sitat “Planstrategien er i utgangspunktet kommunen sin selvstendige vurdering, som verken regionale styresmakter eller staten kan endre uten av kommunen selv vil det” (planstrategi for Naustdal kommune, 2009). “I dag kan den enkelte representant oppleve å måtte styre på grunnlag av en plan som er vedtatt av det avtroppende kommunestyret, kanskje basert på et annet flertall. I den nye loven endres dette: Nå skal de nye folkevalgte bruke sitt første år i valgperioden på å formulere visjoner og ønsket utviklingsretning for kommunesamfunnet. Deretter har de tre år på seg til å vise at de styrer kommunen i den fastlagte retningen. En bedre tidsdisponering kan knapt tenkes” Nils Aarsæther, professor v/Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT

5 KS Nord-Trøndelag Muligheter og forventninger KS mener at kommunal planstrategi som verktøy, gir en bedre kommunal planlegging. Samordne veivalgene mellom kommunene og fk. KS mener at loven gir et stort lokalt handlingsrom til å løse oppgavene innenfor en planstrategi. Mer behovsstyrt planlegging. KS vil framheve tre muligheter som planstrategien gir kommunene: 1. Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling. 2. Videreutvikling av et godt lokaldemokrati. 3. Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov for valgperioden

6 KS Nord-Trøndelag Forts. forventninger/muligheter Vanskelig å si noe om forventninger til innhold. Det må jo være opp til den enkelte kommune ut fra dens utfordringer. Det som er viktig i ny pbl er samtidigheten mellom kommunal og regional planstrategi – gir godt grunnlag for samhandling mellom nivåene og dialog om hvilke planer som bør utarbeides regionalt.

7 KS Nord-Trøndelag Eksempel Bystyret i Trondheim, vektla 6 hovedutfordringer i sin planstrategi fra 2008: -Klima og miljø -Arbeidskraft -Kompetanse -Trygg, inkluderende og mangfoldig by -Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler -Fattigdomsforkjempelse og barns oppvekstvilkår

8 KS Nord-Trøndelag Tenk igjennom De mest sentrale utfordringene for kommunens samfunnsutvikling? Kan det være hensiktsmessig å samordne hele, eller deler av arbeidet med andre kommuner, fk? Hvilke planbehov har kommunen i valgperioden? Hvilke strategier for ønsket samfunnsutvikling vil din kommune anbefale i sin planstrategi? GJØR STRATEGIARBEIDET POLITISK INTERESSANT!


Laste ned ppt "Dialog om kommunal og regional planstrategi Marit Moe, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag, rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google