Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Dag Henrik Sandbakken statssekretær, 12 K strategiseminar, Langesund 2006 Nye regioner, kommunenes muligheter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Dag Henrik Sandbakken statssekretær, 12 K strategiseminar, Langesund 2006 Nye regioner, kommunenes muligheter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Dag Henrik Sandbakken statssekretær, 12 K strategiseminar, Langesund 2006 Nye regioner, kommunenes muligheter?

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringens mål for kommunesektoren Et levende demokrati lokalt og regionalt En sterk og effektiv kommunal sektor Innbyggerne skal ha gode, brukertilpassede tjenester Kommunene og det regionale folkevalgte nivået skal være gode arbeidsplasser

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Hvorfor forvaltningsreform? Behov for en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom de folkevalgte nivåene, samt en ryddigere oppgavefordeling mellom folkevalgte og ikke- folkevalgte organer. Behov for mer samordning. Har til nå dyrket sektorisering. Behov for i større grad å utnytte regionale fortrinn - dagens fylkeskommune har for få oppgaver. Dagens fylkeskommune har svak legitimitet.

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Mål for reformen Styrke folkestyret Øke verdiskapingen og sysselsettingen Samordne oppgaveløsningen …innenfor rammen av en fortsatt sterk stat med klart definerte nasjonale mål

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Forutsetninger Finmasket kommunestruktur Ikke oppgaver fra kommunene Generalistkommunesystemet Ikke sentralisering innad i regionen (verken demokratisk eller geografisk)

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Konsekvenser for kommunene Kommunen som samfunnsutvikler - regionene som en viktig alliansepartner for kommunene. Interkommunalt samarbeid - nye lovmodeller, ot.prp før sommeren. Forholdet mellom forvaltningsnivåene (utredninger)

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7

8 8 Utredningsoppdrag Utredningsoppdrag om forholdet mellom storbyer og dagens regionale nivå. Utredningsoppdrag om dagens samhandling mellom forvaltningsnivåene. Utredningsoppdrag som berører konsekvenser av organiseringen og inndelingen av dagens regionale stat (FAD)

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Regionale høringsmøter (I) Vi har hørt at mange: slutter seg til at det skal være tre forvaltningsnivåer slutter seg til prosessen – oppgaver først, deretter inndeling er opptatt av å desentralisere makt, myndighet og ansvar. Myndiggjøring et sentralt stikkord. utfordrer oss på oppgaveporteføljen både til kommunene og fylkeskommunene mener denne reformen bør være en demokratireform

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Regionale høringsmøter (II) Ikke ta fra kommunene oppgaver Storbyenes rolle Oppgaver til kommunene Prinsipielle spørsmål: - Generalistkommunen - Overkommune - Forholdet til fylkesmannen - Partnerskap mellom kommuner og fylkeskommuner

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Andre pågående prosesser Gjennomgang av oppgaver i departementene Møter med andre aktører: - Partene i arbeidslivet (hovedsammenslutningene) - Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner - Sametinget - Fylkesmennene

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Aktuelle KS-dokumenter Fylkesordfører-/rådskollegiets rapport Rapport – Kommunene og forvaltningsreformen

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Spørsmål til diskusjon Hvordan sikre forankring i kommunene? Hva med kommunenes og regionenes rolle i forhold til næringsutvikling? Skal folkevalgte regioner kunne gi bindinger på arealbruk?

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Fire spennende år! En krevende prosess Reformen som skal gjennomføres vil få konsekvenser for hele den offentlige forvaltningen En varig reform


Laste ned ppt "1 Dag Henrik Sandbakken statssekretær, 12 K strategiseminar, Langesund 2006 Nye regioner, kommunenes muligheter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google