Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordlandsløftet Forum Nordlandsløftet 7. – 8. november, Skagen Hotel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordlandsløftet Forum Nordlandsløftet 7. – 8. november, Skagen Hotel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordlandsløftet Forum Nordlandsløftet 7. – 8. november, Skagen Hotel
Frode Thomassen

2 Innovasjon i offentlig sektor
Evnen til å ta i bruk ny kunnskap er det avgjørende. Jo bedre de offentlige aktørene er til å skape nettverk som gir dem tilgang til ulike partnere, kunnskap og kompetanse, jo større er mulighetene for å lykkes. Dette betyr at innovasjonspolitikk innebærer å utvikle en lærende offentlig sektor. Målet er en offentlig sektor preget av kvalitet, tilgjengelighet og økonomisk effektivitet samtidig som den er fleksibel nok til å kunne endre seg i takt med nye utfordringer og endrede behov. (Ref: NOU 2011 : 11 Innovasjon i omsorg)

3 Overordnet mål / ambisjon
”Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland” er aktørenes ambisjon og overordnede mål med arbeidet i Nordlandsløftet. Nordlandsløftet er å forstå som et nettverk av sentrale samfunnsaktører som gjennom samarbeid, samhandling og konkrete tiltak skal utvikle og styrke kommuner og lokalsamfunn i Nordland.

4 Bakgrunn Det er en felles oppfatning at det vil være svært hensiktsmessig at: Samarbeidspartene har felles strategier for å møte kompetanseutfordringene i Nordland. Felles ressursinnsats vil gi større kraft til dette viktige arbeidet. Flere og bedre tiltak vil kunne utvikles og iverksettes gjennom et tettere og nærmere samarbeid. I dette ligger også nødvendigheten og muligheten for innovasjon i offentlig sektor. Kommuner: I dag er forventningene til kommunene så mangfoldige og kompleksiteten i utfordringer (og muligheter) så store at det er til dels betydelige gap mellom forventninger og de ressurser som kommunene disponerer. Sentrale samfunnsaktører: Med dette som utgangspunkt blir det svært viktig at sentrale samfunnsaktører (lokalt/regionalt) arbeider sammen om å møte felles utfordringer. Nasjonale reformer og politikk: I utgangspunktet er staten avhengig av gode lokale- og regionale innovasjonsprosesser både som utgangspunkt for nasjonale reformer og som forutsetning for å iverksette nasjonal politikk.

5 Historikk

6 Historikk Mars Møte mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland og RKK-kontorene. I begynnelsen av juni (5. – 6. juni 2012) ble det arrangert et arbeids- og utviklingsseminar på Hamarøy. Målet med seminaret var å utvikle og inngå et strategisk, målrettet samarbeid (i form av en samfunnskontrakt) knyttet til kunnskapsdanning, kompetansebygging og kompetansebehov i Nordland – et grunnlagsdokument. August 2012 møte Galleri Bodøgaard – Forum Nordlandsløftet November 2012 møte Skagen Hotell – Forum Nordlandsløftet Grunnlagsdokument ferdig for overlevering RSA desember 2012 Vi er på oppløpssiden..for veksling..et kontinuerlig arbeid!! 

7 Eierskap og forankring
Vi eier alle Nordlandsløftet – Fortsatt fokus på forankring og positiv energi I løpet av 2011 ble Partnerskap Nordland sitt Forum for kompetanse og arbeidsliv med tilhørende FoU-gruppe videreført som henholdsvis Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) og Styringsgruppe RSA. Med dette som utgangspunkt ble Nordlandsløftet satt på dagsorden i et møte i Forum for kompetanse og styringsgruppe RSA 3. september 2012. Rammeverket for det videre arbeid ble positivt mottatt og det er nå etablert en felles ambisjon om forankring og eierskap av koordinering og samordning av Nordlandsløftet gjennom RSA (Nordland fylkeskommune) rundt årsskiftet Den videre prosess drøftes dag 2. Skisse til veien videre er beskrevet i det ”nye” grunnlagsdokumentet

8 Målene med ”Nordlandsløftet”
Alle lærere i grunnskolene i Nordland skal tilfredsstille kravene til formal kompetanse for læreryrket, eller være i nødvendig kompetansegivende løp. Alle barnehageansatte i kommunene i Nordland skal ha tilfredsstillende formal kompetanse, eller være i nødvendig kompetansegivende løp. Kommunene i Nordland skal ha tilstrekkelig og god kompetanse på alle relevante helsefaglige områder, eller tilgang til slik kompetanse. Kommunene i Nordland skal ha tilstrekkelig og god ingeniørfaglig kompetanse, eller tilgang til slik kompetanse. Kommunene i Nordland skal ha nødvendig og god kompetanse innen alle relevante områder for velferdstjenester.

9 Rammeverk Se Grunnlagsdokumentet side 8


Laste ned ppt "Nordlandsløftet Forum Nordlandsløftet 7. – 8. november, Skagen Hotel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google