Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er frivillig, ideell sektor flink nok til å fremheve sitt særtrekk? Innlegg på HSH’s frivillighetskonferanse 2008, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 24.09.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er frivillig, ideell sektor flink nok til å fremheve sitt særtrekk? Innlegg på HSH’s frivillighetskonferanse 2008, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 24.09.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er frivillig, ideell sektor flink nok til å fremheve sitt særtrekk? Innlegg på HSH’s frivillighetskonferanse 2008, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 24.09.08

2 2 Det første spørsmålet en da må stille seg.. Har frivillig, ideell sektor noe særtrekk?

3 3 Ideell og/eller frivillig? De fleste ideelle organisasjoner har profesjonelle ansatte med tarifflønn og ordnet arbeidstid Det er ikke gitt at man ”ser” forskjell på en idelle virksomhet og en offentlig drevet virksomhet Allikevel kaller vi dem for frivillige organisasjoner

4 4 Hva er særtrekkene? Raskere til å se nye behov Raskere til å snu seg rundt/endre seg Verdibaserte og/eller ideologibaserte Bruk av frivillige Være en kritisk røst

5 5 Hva kjennetegner det politiske landskapet og den byråkratiske virkeligheten? Sykehus (ikke anbud) Helsetjenester Eldreomsorg Arbeidsmarkedstiltak Rehabilitering Barnevern Alle disse områdene behandles til dels ulikt og ulike deler av staten og kommunene håndterer dette ulikt

6 6 Argumenter for anbudssystemet: Likeverd og konkurranse Holde prisene nede og kvaliteten oppe Forebygge korrupsjon

7 7 Unntaket i lov om offentlige anskaffelser Ved kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner trenger oppdragsgiver likevel ikke å følge prosedyrereglene. En må ikke avholde anbudskonkurranse som sådan. Men man må sikre en rekke grunnleggende krav, herunder krav om konkurranse (like muligheter, gjennomsiktighet) Vi har et ganske stort rom innenfor unntaket

8 8 Hva tenker Regjeringen om frivillighet? Regjeringen har stor tro på frivillige, ideelle organisasjoner og det frivillige engasjementet i samfunnet. Det frivillige engasjementet er en uvurderlig ressurs. De ideelle organisasjonene har hatt stor betydning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Uten frivillig sektor ville tilbudet til mennesker som lever under trusler om vold, i rusmisbruk eller i ensomhet og isolasjon ikke hatt dagens nivå.

9 9 Hvorfor er frivillig sektor så viktig? For det første er ofte frivillige, ideelle organisasjoner raskere enn det offentlige til å peke på nye behov eller grupper som ikke får den bistand fra fellesskapet som de burde få. For det andre kan ideelle organisasjoner lettere kritisere myndighetene og gjennom det påvirke vår jobb med stadig å videreutvikle velferdsstaten. For det tredje kan ideelle organisasjoner utløse frivillige ressurser.

10 10 Ensomhet og frivillighet Ensomhet er en av velferdsstatens største utfordringer. Bruk av frivillige kan være det limet vi trenger for å sikre ensomme mennesker en viktig og nødvendig tilknytning til det sosiale livet mange av oss tar som en selvfølge. Frivillige skal ikke erstatte nødvendig offentlig kompetanse, men skape møteplasser mellom mennesker som kanskje ellers aldri hadde møtt hverandre.

11 11 Hva er viktig med frivillighet Det er ikke nok å være snill Frivillighet må organiseres Frivillighet må ikke forveksles med veldedighet


Laste ned ppt "Er frivillig, ideell sektor flink nok til å fremheve sitt særtrekk? Innlegg på HSH’s frivillighetskonferanse 2008, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 24.09.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google