Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV – REFORMEN Innhold og utfordringer i NAV-kontorene. 12 K PLO-nettverk 27.september 2006 Live Jetlund, rådgiver, Fylkesmannen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV – REFORMEN Innhold og utfordringer i NAV-kontorene. 12 K PLO-nettverk 27.september 2006 Live Jetlund, rådgiver, Fylkesmannen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV – REFORMEN Innhold og utfordringer i NAV-kontorene. 12 K PLO-nettverk 27.september 2006 Live Jetlund, rådgiver, Fylkesmannen i Vestfold

2 Hovedmål med reformen Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 Bakgrunn for reformen O- Om lag ¼ av befolkningen i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig ute av arbeid - Arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen som helhet - Om lag 100 000 personer i Norge lever i varig fattigdom Bjarne Håkon Hansen, AID, jan 06

4 Noen rammebetingelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV) etablert 01.07.06 - erstatter aetat og trygdeetaten Kommunal sosialtjeneste samordnes med den nye statlige etaten i et avtalt partnerskap mellom den enkelte kommune og staten – NAV-kontor Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune Èn dør til NAV-kontoret i alle kommuner

5 Framdrift i prosessen statlig samordning av aetat og trygd - 01.07.06 åpning av pilotkontorer 02.10.06 (Tjøme) plan for etablering av NAV-kontorer i fylket høsten 06 vurdere erfaringer i pilotene – mars 07 ”Partnerskapsavtale” mellom stat og kommune om etablering av NAV-kontor NAV-kontor etablert i alle kommuner innen 31.12.09

6 Forberedelser i kommunene beslutte hvilke deler av sosialtjenesten som skal inn i NAV- kontoret (fra minimums- til fullskalaløsning) sikre forankring i kommunens ledelse, adm./politisk videreutvikle samarbeidet med NAV med vekt på - kulturbygging og kompetanseutvikling - innhold, arbeidsmetoder, org. av tjenester og tilbud - ledelse, enhetlig / to-delt - systematisk brukermedvirkning - lokalisering og fysisk utforming av NAV- kontoret Sluttproduktet er den lokale samarbeidsavtalen

7 Grunnleggende prinsipper for NAV-kontorene - oppleves av brukerne som en samlet enhet - rask og helhetlig behovsavklaring - samordnet tjenestetilbud - individuell og tett oppfølging – evt. med IP - flere beslutninger tas nær brukeren - reell brukermedvirkning på individ- og systemnivå - bedre tjenester knyttet til arbeid, aktivitet og inntektssikring - medvirke til sosial inkludering

8 Innhold i NAV-kontorene den statlige arbeids- og velferdsetatens tjenester og virkemiddelapparat. Nye virkemidler? kommunale sosiale tjenester – lokale variasjoner ut fra beslutninger om hvilke tjenester som innlemmes min: øk. sosialhjelp – evt. også sosiale tiltak/tjenester til personer med rusproblem, psykiske lidelser, sammensatte vansker, boligtjenester, intro-ordningen …..

9 Avtaler med kommunale virksomheter som ikke inngår i NAV-kontoret identifisere hvilke kommunale (og statlige) tjenester som NAV- kontoret skal ha et forpliktende samarbeid med inngå avtaler om samarbeid – evt. skriftlig ”særavtale” i tilknytning til samarbeidsavtalen


Laste ned ppt "NAV – REFORMEN Innhold og utfordringer i NAV-kontorene. 12 K PLO-nettverk 27.september 2006 Live Jetlund, rådgiver, Fylkesmannen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google