Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være?
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være? Hvilke krav stiller det til meg som leder og ansatt?

2 Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd
En bydel der alle har like muligheter og samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet eller etnisk opprinnelse Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd

3 Strategisk plattform for bydelens personalpolitikk

4 Strategisk plattform Strategi
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Strategisk plattform Strategi Overordnede beslutninger som påvirker hele organisasjonen med det formål å kunne tilpasse organisasjonen best mulig til omgivelsene og oppnå best mulig resultat.

5 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lederprinsipper

6 Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater Ledere som: gir brukerne makt over eget liv møter brukerne på deres nivå og sikrer at brukeren har forstått skaper engasjement hos ansatte legger til rette for opplæring, videreutvikling og holdningsarbeid husker å rose sine medarbeidere

7 Fastsette mål og skaper entusiasme formålene
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Fastsette mål og skaper entusiasme formålene Ledere som: har tro på målene som viser engasjement og peker ut retning belønner ansatte for oppnådde resultater delegerer og ansvarliggjør medarbeidere fremhever god måloppnåelse

8 Vise respektfull atferd overfor brukerne
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Vise respektfull atferd overfor brukerne Ledere som: skaper åpenhet og tillit ser enkeltmennesket med respekt er tydelige er løsningsfokuserte gir konstruktive tilbakemeldinger

9 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende Ledere som: er mulighetsorienterte ser medarbeidernes styrker og gir en opplevelse av at de er viktige bruker interne ressurser på tvers av tjenester og avdelinger lytter og involverer ansatte er kreative og fokusere på tjenesteutvikling

10 Utvikle, ansvarliggjøre og synliggjøre medarbeidere og kollegaer
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Utvikle, ansvarliggjøre og synliggjøre medarbeidere og kollegaer Ledere som: bidra til at den enkelte medarbeider ser sin viktige rolle synliggjør medarbeidere og kollegaer (”Æres den som æres bør”) coacher og er rollemodell gir andre ansvar – delegerer ser verdien hos den enkelte og viser tillit er modige er tydelige i sine forventninger

11 Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer Ledere som: er lojal alle veier skaper gode endringsprosesser etterlever vedtatte verdier og retningslinjer kommuniserer åpent og direkte

12 Bydelens personalpolitikk skal sikre:
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelens personalpolitikk skal sikre: At alle ansatte yter riktig tjeneste til rett tid til rett person Engasjement med fokus på bydelens brukere og innbyggere

13 MÅL: VI JOBBER MED: VI FOKUSERER PÅ: VI PRIORITERER UTFRA:
Å tydeliggjøre ledelses- og resultatansvar Kompetanseutvikling og likestilling Tiltak som stimulerer til resultater Målrettet rekruttering Å utvikle godt arbeidsmiljø Å videreutvikle samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner Selvstendighet og medansvar Å synliggjøre og ta i bruk flerkompetanse MÅL: Kompetente og engasjerte medarbeidere Medinnflytelse for brukere og innbyggere Tilpasset tjenestetilbud God service Effektiv bruk av ressurser VI FOKUSERER PÅ: Gode løsninger Gode ideer Lokale beslutninger Muligheter Kreativitet Nytenkning Respekt VI PRIORITERER UTFRA: At hensynet til tjenesten alltid er avgjørende Helhetlig tenkning Vilje og evne til videreutvikling i jobben Resultater og innsats VI FREMSTÅR SOM: Inkluderende Forutsigbare Tydelige redelige

14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Kjerneverdiene

15 ansatte viser BRUKERORIENTERING i praksis ved at de
Oslo kommune Bydel Grünerløkka ansatte viser BRUKERORIENTERING  i praksis ved at de gir god service og informasjon er klar og tydelig kommunikasjon viser fleksibilitet i tjenestetilbudet møter mennesker der de er har fornøyde brukere

16 ansatte viser RESPEKT i praksis ved at de
Oslo kommune Bydel Grünerløkka ansatte viser RESPEKT i praksis ved at de har respekt for andres meninger har positive holdninger i arbeidet med brukere og medarbeidere viser medmenneskelighet godtar forskjellighet behandler andre med likeverd er empatiske

17 ansatte viser REDELIGHET i praksis ved at de
Oslo kommune Bydel Grünerløkka ansatte viser REDELIGHET i praksis ved at de er lojale, trygge og viser åpenhet behandler alle likeverdig er etterprøvbare er forutsigbare kommuniserer tydelig, direkte og troverdig har gode kommunikasjonsevner

18 ansatte ENGASJEMENT i praksis ved at de
Oslo kommune Bydel Grünerløkka ansatte ENGASJEMENT i praksis ved at de er løsningsorienterte viser interesse for jobben gir av seg selv har endrings – og omstillingskompetanse har felles målforståelse trives

19 Mangfold, respekt og trygghet i levende nærmiljø
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Visjon Mangfold, respekt og trygghet i levende nærmiljø

20 UKUL Utvalg for opplæring, kompetanseutvikling og likeverd
Oslo kommune Bydel Grünerløkka UKUL Utvalg for opplæring, kompetanseutvikling og likeverd Nedsatt og underutvalg av MBU Forankring Koordinerer Samler delplaner og utarbeider helhetlig plan

21 Forankring Likestillingsloven
Verdier, lederprinsipper og personalpolitisk strategi Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile Opplærings- og utviklingsavtalen Rammeavtale om likestilling

22 Bydelens likeverdsstrategi
En flerkulturell bydel som betyr mangfold og positive utfordringer Brukere, beboere og ansatte skal behandles likeverdig Praktisering av ikkediskriminerende holdninger

23 UKUL skal være proaktive
Aktiv rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn Opplæring og kompetanseutvikling Holdnings skapende arbeid God dialog- og samarbeid med de ansattes organisasjoner Informasjon og erfaringsdeling

24 Likestillingsrepresentant som medspiller:

25 Likestillingsrepresentant
En spesiell pådriverrolle til arbeidet med likeverdighet på tjenestestedet kompetent person i saker knyttet til likestillings- og mangfoldsarbeidet. Er tjenesteleders samarbeidspartner når det gjelder arbeid med likestilling og likeverd.

26 Turnusprosess Avtale i bydelen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
Avklaringer Hvem har ansvar for hva?

27 Introduksjon av nye medarbeidere
Lokalt på tjenestestedet Sentralt i bydelen

28 Opplæring Temaer i bydelen Prosjekter Kurs OU - midler


Laste ned ppt "Hvem er vi? Hva skal Bydel Grünerløkka være?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google