Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014

2 Forventninger fra foresatte
Foresatte har følgende forventninger til Korsgård skole: Nært og godt samarbeid mellom skole/hjem. God dialog mellom skole/hjem. Gjensidig respekt mellom barn og voksne. Legge vekt på trivsel og trygghet. Alle barna blir sett hver dag. Mobbefritt miljø på skole/SFO. Opplæringen er tilpasset hver enkelt elev , slik at alle opplever faglig og sosial utvikling.

3 Forventninger til foreldre / foresatte
Du snakker positivt om skolen og skolearbeidet og viser barnet at du har en positiv holdning til skolen. Du ser til at barnet kommer uthvilt til skolen. Du ser til at barnet har spist frokost og har med seg god skolemat på skolen. Du sørger for at barnet har med seg klær og utstyr etter værforholdene. Ukeplan og annen informasjon blir lest og fulgt opp. Du følger opp lekser og oppmuntrer barnet når det trengs. Du deltar på foreldremøter, konferansetimer og andre tilstelninger som barnet ditt deltar på (f.eks trinnfester) og følger opp avtaler. Du informerer kontaktlærer hvis det er noe som kan påvirke elevens skolehverdag. God kommunikasjon er viktig. Bursdager

4 Positivt læringsmiljø
Ordensregler Plan mot mobbing Opplæringsloven §9a Synlig ledelse Permisjonsregler

5 Skolens satsingsområder
Grunnleggende ferdigheter IKT Klasseledelse – godt læringsmiljø Fremmedspråk på mellomtrinnet Resultatoppfølging SFO Vurdering for læring

6 Tidlig innsats Økt bemanning på 1.og 2.trinn.
Veiledet lesing og veiledet matematikk. Tidlig kartlegging. Tiltak på bakgrunn av kartlegginger.

7 Tidlig innsats

8 Lederorganisering Rektor Avdelingsleder SFO+1.-2.trinn
Avdelingsleder 3.-5.trinn Avdelingsleder 6.-7.trinn. Baseleder SFO.

9 IKT Skolen satser mye på IKT Oppdatert maskinpark
Høy kompetanse på lærerne Skolens læringsplattform – Classfronter Skolen kommuniserer via fronter og hjemmesiden Skriftlig vurdering i fronter

10 SFO Hva er SFO? Skolefritidsordningen, SFO, i Askim er et fritidstilbud til alle barn på trinn og for barn med særskilte behov fra 1. – 7.trinn. Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyn-, omsorg - og aktivitetstilbud for skolebarn i Askim. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

11 SFO SFO er en arena som støtter opp om barnas personlige, sosiale og faglige utvikling. Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til avslapping, hvile, mat og frilek. Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.

12 Skolens samarbeidspartnere
Familiens hus PP.tjenesten Barnevernstjenesten Helsestasjon Fysio- og ergoterapi Psykiatrisk team

13 Skolens organer Foreldrenes arbeidsutvalg – Valg av klassekontakter 4 – 6 stykker Samarbeidsutvalg rep. for ansatte, foreldrerådet, elever og kommunen Brukerråd foreldre, elever, tillitsvalgt for ansatte, rektor sekretær

14 Skolestart - trafikk

15 Diverse SKYSS - 2 km 1. trinn, 4 km 2.-7. trinn, kommunale vedtak
MELK Priser for skoleåret 2013/2014 Lettmelk kr. 761,- Ekstra lett kr. 761,- Kakaosmak kr. 990,- SKOLEFRUKT


Laste ned ppt "Bli kjent dag ved Korsgård skole – onsdag 4.juni 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google