Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita
Læring og motivasjon Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita

2 Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk?
Problemstilling Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk? Læringsteori:

3 Innhold Innledning Arbeidsprosessen og metoder
Hva er stasjonsundervisning? Hvorfor stasjonsundervisning? Tilpassa opplæring Mestring og motivasjon Elevene svarer!

4 Elev i læring

5 Prosess! Diskutert innad i gruppa. Rådført oss med lærer.
Funnet bekreftelse i litteratur. Observert stasjonsundervisning i matematikk. Snakket med elever.

6 Stasjonsundervisning
Hva er stasjonsundervisning? Praktisk løsning. Hvorfor stasjonsundervisning? ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og sammensatte klasse”.

7 Hva sier Wenche? Mestring er mer enn bare mestring i fagene.
Motivasjonsfaktor  ta tak i hva elevene allerede kan, trekke paralleller til elevens verden, variert arbeidsmetode. Mestring  føle at en får det til, forstår, er trygg, våger å spørre, våger å stå frem, våger å be om hjelp, selvinnsikt, respekt, empati og mye mer! En god lærer  elsker jobben sin, undervisning er morsomt, liker alle elevene sine, godt forbredt til hver økt. Heftene er tilpasset hver gruppe, noen ganger enkelte elever. Gruppene bli satt opp etter nivå. Stasjonsundervisning øker fremgangen hos elever. Elevene speiler seg i hverandre.

8 Tilpassa opplæring Smal side: individbasert, konkrete tiltak, oppgaver tilpasset elevenes nivå Vid side: basert på det helhetlige (skolen), alle skal lære(læringen ikke tilpasset den enkelte elev) Knyttes til temaer: inkludering, mestring, elevmedvirkning Mestring Forventinger og krav Utnytte sitt læringspotensial (utfordringer, strekke seg etter)

9 Mestring Mestring og motivasjon. Nivådeling.

10 Elevene svarer Likte best å få hjelp av Wenche
Yndlingsfaget var samme fag som de var sterkest i Mestring økte arbeidslyst Samarbeid og stasjonsundervisning Praktiske poster Variasjon ”Wenche er flink til å forklare!”

11 Konklusjon Stasjonsundervisningen øker motivasjonen og øker derfor læringen Elevene lærer raskere

12 Litteraturliste er/Templates/Pages/Article.aspx?id=58436 &epslanguage=NO 2/25/tilpasset-oppl%C3%A6ring-tpo/ Imsen, G. (2008). Elevens verden (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google