Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur
Førstelektor Simon Michelet Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse HiOA

2 Hensikt: Bidra til at dere utvikler egen forståelse av:
hva elevkulturen kan bety for inkludering, faglig og sosialt lærerens handlingsrom i den anledning

3 Innhold i kurset Inkluderende Elevkultur 1. dag HVORFOR HVA
Inkludering (TPO) Elevkultur HVA a) Kunnskapsfelter b) Inkludering og TPO c) Inkludering som verdi d) Tilgrensende begreper 2. dag HVORDAN inkludering Fig. 1: Nivåer Oppg. Inkluderende samhandling Fig. 2: Samhandling og prosesser Elevkultur 3. Dag HVA & HVORDAN – elevkultur Kultur Inkluderende elevkultur HVORDAN - elevkultur Oppg. Hvordan bidra til å utvikle en inkluderende elevkultur i din klasse/avdeling?

4 HVORFOR – inkludering Verdimessig rett Teoretisk riktig
Likeverd som verdi – fra politisk filosofi Teoretisk riktig Bidrag til samfunnsmessig integrasjon Praktisk nyttig Det fungerer? Politisk mandat: fellesskap - individ

5 HVORFOR - elevkultur Elevfellesskapet - viktig for læring
”… når fellesskapen fungerer godt, er den ei utviklingskraft som overgår det meste av det en elles kan stille opp med, og som alle elevar har utbyte av både sosialt og fagleg” (Haug 2007:32) Fagbegrep - beskrive elevfellesskap begreper på området er ofte ut fra hverdagsforståelse: miljø/ atmosfære / klima

6

7

8 a. HVA – inkludering: Kunnskapsfelter
Politisk filosofi Spesial- pedagogikk Fler-kulturalisme Inkludering Klasseroms-forskning

9 b. HVA Inkludering & tilpasset opplæring
Smal Vid Vid Smal Spesialpedagogisk Demokratisk Liberal ”... inkluderingsbegrepet kan fra noen perspektiver erstatte begrepet tilpasset opplæring” (Haug 2006:87)

10 c. HVA Inkludering som verdi
Fra politisk filosofi Likhet og likeverd Medbestemmelse Mangfold

11 Bokprosjekt – 6-åringer
Leste ”Fisken” høyt Kopihefte av alle illustrasjonene til hver. Velgeoppgave: Snakk sammen om hvor i boka de kommer fra Fargelegg, skriv snakkebobler eller bruk kopiheftet ditt på annen måte

12

13

14

15

16

17 Fra heftet til Rune

18

19 d. HVA - inkludering Tilgrensende begreper
Fra integrering til inkludering - vid vs. smal Segregering Assimilering Marginalisering - stigmatisering Ekskludering/inkludering - tilstand vs. prosess Dialogisk forståelse

20 Undringsoppgave – mellomtrinn: Undertrykk
Du trenger: En skål med farget vann En brukket fyrstikk holdt oppe med en mynt Et stort glass

21 Hva skjer: Fyrstikken har slukket Det bobler langs kanten på glasset Det er mye vann inni glasset, lite utenfor

22 Forklar hvorfor dette skjedde
Hva skjer: Alt det fargede vannet er inne i glasset. Det er kommet dogg på innsiden av glasset Forklar hvorfor dette skjedde

23 Litteratur Bachmann, K. og Haug, P. (2006) Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport 62, Høgskulen i Volda Bachmann, K. og Haug, P. (2007): Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring. I: G. D. Berg og K. Nes: Kompetanse for TPO. Engen, T. O. (2004) Inkludering og tilpasset opplæring: To perspektiver. I G. Høie og A. E. Kristoffersen: Inkluderende eller ekskluderende klasserom? Oslo: Skådalen Ressurssenter Frønes, I. (1994) De likeverdige. Oslo: Universitetsforlag Frønes, I. (1997) Et sted å lære. Oslo: Cappelen Goffman, E. (1963/1975) Stigma. København: Gyldendalsk Bogh. Habermas, J. (1999) Kraften i de bedre argumenter Oslo: Ad Notam Haug, P. (red, 2006) Begynneropplæring og tilpassa opplæring. Oslo, Caspar Forlag Hyllan Eriksen, T. (1998) Små steder – stor spørsmål. Oslo: Uni.forlaget Michelet, S. (red): Mangfold i klasserommet – individ og fellesskap. HiO rapport 13/08. Rawls, J. , Sen, A. og Walzer, M. (1993) Idéer om rättvisa. Stockholm: ePan Strømsstad, M. , Nes, K og Skogen, K. (2004) Hva er inkludering? Vallset: Opplandske bokforlag Walzer, M. (1992) Pluralism och jämlikhet. Göteborg: Daidalos


Laste ned ppt "Elevene imellom - 1 Arbeid for en inkluderende elevkultur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google