Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøvingsdidaktikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøvingsdidaktikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøvingsdidaktikk
Tilpasset opplæring Kroppsøving og kjønn Elevvurdering Kari Christiansen, HiØ

2 Tilpasset opplæring Læringsplakaten:
Skolen og lærebedriften skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (LK s 31). Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter: Alle elever skal i arbeid med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egenhånd eller sammen med andre. Det gjelder også elever med særlige vansker eller særlige evner og talenter (LK s 33-34). Kari Christiansen, HiØ

3 Hva skal vi tilpasse undervisningen til?
Lokale forhold Elevenes forutsetninger Det fysiske Det motoriske Det psykiske Kjønnsforskjeller Språklige minoriteter Kari Christiansen, HiØ

4 Hvordan kan vi tilpasse undervisningen?
Organisatorisk differensiering Etter interesser (valgfag) Etter funksjonsnivå Kjønnsdelt undervisning Pedagogisk differensiering Tempodifferensiering Vanskelighetsgrad Innhold Variere undervisningsmetoder, organiseringsformer og arbeidsmåter Kari Christiansen, HiØ

5 Forutsetninger for tilpasset opplæring
Individanalyse Aktivitetsanalyse Sosialt miljø Fysisk miljø Samarbeid med andre (eks foreldre, PPT) Kari Christiansen, HiØ

6 Tilpasset undervisning, mestring og motivasjon
Forventning om mestring gir økt motivasjon. Forventning om mestring har betydning for valg av aktivitet, innsats og utholdenhet. Målet må være å tilrettelegge slik at alle elever kan føle mestring. Det vil være viktig for å utvikle et positivt syn på egen kropp og et positivt selvbilde. Kari Christiansen, HiØ

7 Kroppsøvingsundervisning og kjønn
Jenter og gutter har forskjellige erfaringer og interesser i kroppsøving. Hva er forskjellene? Hvordan tar vi hensyn til dem i vår undervisning? Hvorfor er det viktig å ta hensyn til forskjellene? Kari Christiansen, HiØ

8 Jenter og gutters lek Gutter leker over et stort område og er i stor fysisk aktivitet Gutter er ofte voldsomme i leken Leken styrker utholdenhet, styrke og grovmotorikk Gruppene er hierarkisk oppbygd Det er viktig å prestere Jenter leker på mindre områder med mindre fysisk utfoldelse Jenter må være på lag med bestevenninnen Leken trener balanse, koordinasjon, styrke og spenst i beina Leken er blitt mer stillesittende den siste tiden Kari Christiansen, HiØ

9 I kroppsøvingsundervisningen
Faget er godt likt av både gutter og jenter De aktivitetene guttene liker, er også de aktivitetene som er hyppigst brukt Legg merke til: Hvordan gutter og jenter plasserer seg i gymsalen Hvordan gutter og jenter deltar i kroppsøvingsundervisningen Den måten gutter og jenter får respons fra læreren på Kari Christiansen, HiØ

10 Didaktiske konsekvenser
Både gutter og jenter må treffe sine aktiviteter Både jenter og gutter må få utfolde seg Gi dem utfordringer i aktiviteter som bryter med etablerte forventninger om kjønn Kari Christiansen, HiØ

11 Elevvurdering i kroppsøving
Arbeidet med elevvurdering skal bygge på LK 06 (målstyrt) Forskrift for grunnskolen Kari Christiansen, HiØ

12 Elevvurderingens ulike funksjoner
Å kontrollere og fremme læring og utvikling Å gi eleven, foreldre og foresatte en tilbakemelding om elevens framgang, arbeidsprosesser og resultater Å hjelpe eleven til å reflektere over eget arbeid og motivere til videre innsats Vurdering i ungdomsskolen har også en sorterings- og utvalgsfunksjon Kari Christiansen, HiØ

13 Ulike vurderingsformer
Uten karakter I den daglige opplæringen alle ti årene i grunnskolen og i videregående opplæring I planlagte samtaler mellom lærer, elev og foreldre/foresatte Med karakter Brukes kun i ungdomsskolen og i videregående skole Gis ved slutten av hver termin Skal begrunnes og gi eleven tips om hva han kan arbeide videre med i faget Kari Christiansen, HiØ

14 Vurdering er en sammenlikning med noe….
Målrelatert vurdering Grupperelatert vurdering Individrelatert vurdering OBS-OBS: I kroppsøving skal du ta hensyn til elevens forutsetninger når du setter karakter. Hva innebærer det, og hvordan gjennomfører du det? Kari Christiansen, HiØ

15 Forutsetninger for en god elevvurdering
At opplæringen er godt planlagt i forhold til målene i læreplanen At kriteriene er kjent for elever, foreldre og lærere At vurderingen tar utgangspunkt i elevenes muligheter for utvikling At målene er konkrete og forståelige Kari Christiansen, HiØ

16 Vurderingskriterier Helhetlig kompetanse i kroppsøving:
Mestring (= ferdighet) Innsats og samarbeid Kunnskap Vekting ungdomsskolen: 2/5 + 2/5 + 1/5. I videregående opplæring vektes kriteriene likt. Hvordan skal vi vurdere de ulike komponentene? Kari Christiansen, HiØ

17 Grunnlag for karakter 6: Oppnådd særlig høy grad av kompetanse
5: Oppnådd høy grad av kompetanse 4: Oppnådd middels eller noe over middels grad av kompetanse 3: Oppnådd middels eller noe under middels grad av kompetanse 2: Oppnådd under middels grad av kompetanse 1: Oppnådd liten grad av kompetanse Kari Christiansen, HiØ


Laste ned ppt "Kroppsøvingsdidaktikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google