Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mappevurdering Et redskap for dokumentasjon, vurdering og læring Kurset IKT og læring Høgskolen i Lillehammer, 3. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mappevurdering Et redskap for dokumentasjon, vurdering og læring Kurset IKT og læring Høgskolen i Lillehammer, 3. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mappevurdering Et redskap for dokumentasjon, vurdering og læring Kurset IKT og læring Høgskolen i Lillehammer, 3. mai 2010

2 Målsetninger Dere skal bli kjent med •hva som kjennetegner mappevurdering •ulike modeller for mappevurdering •ulike teknologier som kan brukes

3 Hva snakker vi om? Mappevurdering: Mappepedagogikk: Mappe til grunn for sluttvurderingen Bruker mappe som læringsredskap

4 En ideell beskrivelse av mappevurdering •Eleven samler mappearbeider som viser innsats, fremskritt og prestasjoner over tid •Mappearbeidene er varierte (mht sjanger og kontekst) •Eleven skal vurdere kvaliteten i arbeidene •Respons fra medelever og lærer(e) viktig •Refleksjon over fag og egen læreprosess vektlegges •Et utvalg blant mappearbeidene legges frem til sluttvurdering •Det knyttes refleksjon til arbeid og utvelgelse (Line Wittek 2002)

5 Læringssyn • Eleven er aktivt skapende og har store ressurser • Læring er en målrettet virksomhet der eleven selv er en viktig agent i samarbeid med andre elever • Det å skrive, tegne og snakke med andre er grunnleggende, uansett fag • Mappevurdering forutsetter at undervisning og vurdering er integrert

6 Klasseromstyper

7 Forskjellige slags mapper •Arbeidsmappe –Samler arbeider gjennom perioden –Viser utviklingen –Læreren/elev får god oversikt over utvikling •Presentasjonsmappe –Viser de viktigste og beste prestasjonene gjennom perioden –Velges i samarbeid med lærer, medelever, foreldre –Egenvurdering skal legges ved –Kan også brukes i foreldresamtaler Taube 1998

8 Enkel modell

9 Kompleks modell

10 Digitale mapper i norskfaget

11 Digitale mapper i medier og kommunikasjon

12 Hvorfor mapper? •Utvikler evnen til •å sette personlige mål •å reflektere over egen læring •å bedømme egne prestasjoner •Utvikler selvfølelse og samarbeidskompetanse •Fremmer selvstendighet, aktivitet og engasjement i læreprosessen •Validitet Taube 1998

13 Fokus på ulike klassenivåer? Finnes det forskjeller her?

14 Tidlige skoleår • Skapende evner – lyst til å lære • Emosjonell kompetanse, selvtillit og trygghet • Positivt selvbilde – ”jeg er noen”, ”jeg kan” etc • Sosial kompetanse, medmenneskelighet – å bry seg • Kommunikasjons – og samarbeidsevner • Grunnleggende kunnskaper i basisemner (Olga Dysthe, 2005) http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=1236 6&epslanguage=NO

15 Mellomste skoleår • Styrke grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i basisemnene • Tilegne seg redskap for å lære – lære seg grunnleggende strategier og teknikker for refleksjon og læring • Gruppemodenhet og samarbeidsrettet læring • Kommunikasjonsevne - å kunne representere seg selv (Olga Dysthe, 2005) http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=1236 6&epslanguage=NO

16 De senere skoleår • Fordypning av kunnskaper i de ulike emnene • Økende spesialisering og interessevalg • Mer selvstendig, eksperimenterende og problembasert læring – å stille opp og løse problem, lære å lære • Evne til å arbeide i team og være i konstruktiv dialog • Evne til å holde sluttmålet klart (videre studier, yrkesvalg etc) (Olga Dysthe, 2005) http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=1236 6&epslanguage=NO

17 Presentasjonsmappen bør bære spor av sin eier

18 Blogg

19 LMS

20 Hvordan bør du introdusere mapper i klassen? •Mapper er brukt av mange •Lage sine egne mapper •Delvis inneholde arbeider de selv mener er viktig, delvis hva lærer mener er viktig –Viktige –Gode –Mange forskjellige •Oppfordre til personlige mapper •Skal skrive sine egne vurderinger Taube 1998

21 Refleksjonsoppgave •Hvordan gjennomføres elevvurdering i dag ved din skole? •I hvilken grad er dere ”samkjørte” om hvordan elevvurderingen skal gjennomføres? •Hva er likt og hva er forskjellig fra mappevurdering slik dere nå forstår det?


Laste ned ppt "Mappevurdering Et redskap for dokumentasjon, vurdering og læring Kurset IKT og læring Høgskolen i Lillehammer, 3. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google