Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4ªsesión 7 y 8 de abril 2011 Formación continua Proyecto piloto Español como lengua extranjera en la escuela primaria 4. samling Forsøk med fremmedspråk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4ªsesión 7 y 8 de abril 2011 Formación continua Proyecto piloto Español como lengua extranjera en la escuela primaria 4. samling Forsøk med fremmedspråk."— Utskrift av presentasjonen:

1 4ªsesión 7 y 8 de abril 2011 Formación continua Proyecto piloto Español como lengua extranjera en la escuela primaria 4. samling Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet (sør)

2 Program workshop Progama del taller 7. april Kl. 12 – 13 Diskusjon og refleksjon ”Vurdering for læring”. Først i grupper, deretter i plenum Kl. 14 – 16 Introduksjon til taller.  Hva gjorde vi sist?  Hva er mål og innhold denne gangen?  Litt om ordinnlæring og tilegnelse av grammatiske strukturer i fremmedspråk v/ Berit  Arbeid i gruppe, par eller individuelt: Utarbeide læringsaktiviteter / undervisningsopplegg

3 Program workshop Programa del taller 8. april Kl. 9:15 - 11 Jobbe videre i taller. Kl. 12:00 – 13.45 Presentere aktiviteter og opplegg i plenum:  Presentere aktiviteter/opplegg laget i taller.  Erfaringsutveksling Læringsaktiviteter/undervisningsopplegg: Hva har fungert bra / dårlig i din spanskgruppe dette skoleåret?

4 Spørsmål før samlingen: Tenk over dette før samlingen: - I hvilken grad er elevene mine klar over hva de lærer? - Hvor mye ansvar får elevene i forhold til å bestemme læringsmål? - Hvordan gir du tilbakemeldinger (summativ vurdering) og fremovermeldinger (formativ vurdering) underveis i opplæringen? Vurdering for læring

5 Hvordan tilrettelegger du slik at eleven - blir bevisst egen læring? - bestemmer læringsmål? Notater:

6 Hvordan gir du tilbakemeldinger? (fremovermeldinger) Notater:

7 Underveisvurdering: • skal fremme læring og utvikle elevens kompetanse • danner grunnlag for tilpasset opplæring Kjennetegn på måloppnåelse: • sier noe om i hvilken grad eleven har oppnådd kompetansemålene • beskriver kvaliteten på det eleven mestrer (i forhold til kompetansemålene) http://www.skolenettet.no/Moduler/Vurdering/Templates/Pages/StartPage.asp x?id=64600&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/Web/Veiledninger/Templates/Pages/VeiledningSubj ect.aspx?id=67999&epslanguage=NO Noen begreper:

8 Lærerens rolle Tilbakemeldinger til eleven. Skriftlige ferdigheter:  Hvilke type feil skal læreren rette?  Når skal læreren rette på feil?  Hvordan rette feilene?  Gi eksempler på ulike typer tilbakemeldinger man kan gi.

9 Lærerens rolle Tilbakemeldinger til eleven. Skriftlige ferdigheter:  Hvilke type feil skal læreren rette?  Når skal læreren rette på feil?  Hvordan rette feilene?  Gi eksempler på ulike typer tilbakemeldinger man kan gi.

10 Essensielle spørsmål i vurdering for læring  Hva er den mest effektive måten å gi tilbakemeldinger på for å oppnå læring hos elevene?  Hvordan kan eleven nyttegjøre seg best mulig av tilbakemeldingene?

11 Elevens rolle Elevens respons på tilbakemeldinger: Hva kan eleven selv gjøre for å utvikle sine språkferdigheter? Gi eksempler.  lage egen regelbok

12 Elevens egenvurdering  Hva er målet for elevens refleksjon rundt egen læring?  Hvordan kan elevens egenvurdering gjøres? Gi eksempler.  Har du erfaringer med bruk av Språkpermen?

13 Medelevvurdering  I hvilken grad bruker du medelevvurdering i din spanskundervisning?  Hva synes elevene om denne type vurderingsform? Eksempler og erfaringer:


Laste ned ppt "4ªsesión 7 y 8 de abril 2011 Formación continua Proyecto piloto Español como lengua extranjera en la escuela primaria 4. samling Forsøk med fremmedspråk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google