Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring i en lærende skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring i en lærende skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i en lærende skole
Utvikling av læringsmiljøet AU Roald Jensen

2 TPO Forståelse Individualistisk forståelse
Kvaliteter i skolens virksomhet Bestemte metoder/arbeidsmåter Omskrivning av spesialundervisning Noe nytt vi må gjøre En visjon Noe som kan oppnås gjennom verktøy Roald Jensen

3 TPO Tilnærming Individuelle utviklingsplaner Arbeidsplaner
Intensive kurs Læringsstiler Temabasert undervisning Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Mappemetodikk/vurdering Logg Roald Jensen

4 Hva eller hvordan? Hva fokuserer på metoder Hvordan fokuserer på
-kvaliteter ved elevenes læringsarbeid -kvaliteter ved lærernes organisering og gjennomføring av læringsøktene Hva er gjennomgående faktorer? ”God praksis” ved alle skoler, men ujevnt, og med potensial for bedring på alle områder

5 Hva er tilpasset opplæring?
En skole som fremmer læring gjennom å legge til rette for og bidra til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap Roald Jensen

6 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger
Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser (Dysthe, 2001 Roald Jensen

7 Elever på jobb Dag 1: Hva skal de gjøre? -Lære
-Hjelpe hverandre å lære Dag 2: Praktisere De tre neste åra: -elevene skal lære å være elever Roald Jensen

8 Roald Jensen

9 3 kriterier for tilpasset opplæring
1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene som læreren tilrettelegger 2 Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner 3 Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Roald Jensen

10 St.meld. 31 ( ) Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen. ..må legges opp slik at elevene kan dra nytte av at læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i læringsarbeidet Roald Jensen

11 Spørsmål og svar Instruksjon (Individuell) oppfølging Læringsarbeid
Hvordan kan jeg vite at jeg har lært? -eksempler, forklaringer -drøfting og utforskning av forståelse Instruksjon (Individuell) oppfølging Læringsarbeid Vurdering Læringsarbeid Vurdering Roald Jensen

12 Felles innføring Tilhørighet i fellesskapet Samle oppmerksomhet
Sikre at en når alle elever slik at alle forstår: -hva de skal lære -hvordan læringsarbeidet bør foregå -redusere behovet for individuell oppfølging -drøfte hvordan individuell oppfølging kan skje Roald Jensen

13 Eksempel 0 Elevene retter hverandres lekser
1 Kollektiv formidling/forklaring med læringsmål og drøfting av kriterier 2 Elevene arbeider i team en kort periode og hjelper hverandre i gang. Læreren følger opp teamene. 3 Elevene går over til individuelt arbeid, læreren og medelever følger opp individuelt 4 Summativ refleksjon, egenvurdering og medelevvurdering knyttet til kriterier Roald Jensen

14 Læringssløyfe Trening, lekser Forklaring, formidling lære nytt, videre
progresjon Retting av lekser Elevene drøfter Arbeid med oppgaver Trening, lekser Avsluttende oppsummering Roald Jensen

15 Lekser knyttet til Repetisjonsstrategier? Elaboreringsstrategier?
Organiseringsstrategier? Overvåkingsstrategier? Andre formål? Roald Jensen

16 Lekser Roald Jensen

17 Læringsressurser Hvilke ressurser har vi til rådighet på skolen?
Hvilke ressurser har elevene til rådighet hjemme? Hva bør vi legge vekt på når elevene skal lære på skolen? Hva bør elevene arbeide med hjemme? Roald Jensen

18 Effekt av oppsummering
Roald Jensen

19 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene?
Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar? Roald Jensen

20 Potensial, elevnivå Innsats, effektivitet og utholdenhet
Bruk av læringsstrategier Medvirkning i læringsarbeidet/aktivitetene Læringsrefleksjon/snakke om læring Hjelpe hverandre i læringsarbeidet Elevene mener at læring er viktig. Hva så…? Egenvurdering og medelevvurdering Roald Jensen

21 Potensial, lærernivå Vurdering av læringsstrategier
Vurdering av samarbeidsferdigheter Lav bevissthet om vurdering for danning Nytteverdi og relevans er lite vektlagt Sammenheng og relevans i undervisningen Lav elevmedvirkning i læringsarbeidet Kvaliteter og mål i læringsarbeidet kan bedres hos elevene Roald Jensen

22 Potensial, skolenivå Nytte elevene som læringsressurs
Analysere og avdekke god praksis som allerede eksisterer Kvalitetsforbedre gjennomgående faktorer Erfaringsdeling, refleksjon og læring i organisasjonen Utnytte skolen som organisasjon Øke kollektiv bevissthet, forståelse og praksis Roald Jensen

23 Oppgaver og vurdering Oppgaven Læringsarbeidet (løsning) Resultatet
Vurdering Forståelse/anvendelse: Individuelle mål som kommer fellesskapet til gode Roald Jensen

24 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene?
Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar? Roald Jensen


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring i en lærende skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google