Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstern skolevurdering Sandnes skole, 13.02.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstern skolevurdering Sandnes skole, 13.02.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstern skolevurdering Sandnes skole, 13.02.2014

2 Sterke sider Kriterium: Elevene skal forstå hva de skal lære -Elevene har tydelige læringsmål -Målene gir eleven følelse av mestring og gir utfordringer -Elevene får tilbakemelding på kvaliteten på sitt arbeid eller prestasjonen sin -Elevene vurder eget arbeid Gjennom observasjon og samtaler finner vi at skolen oppfyller alle tegn på god praksis under det første kriteriet. Vi så mål på tavla og på ukeplaner, elevene kjenner godt både læringsmålene og vurderingskriteriene. Fortsett det gode arbeidet og hold trøkket oppe!

3 Sterke sider Kriterium: Lærerne skal ha fokus på læring og læringutbytte -Lærerne oppfordrer barna til å lære av hverandre -Lærer driver variert og tilpassa undervisning -Lærerne involverer elevene i eget læringsarbeid ved at elevene vurderer eget arbeid og utvikling Gjennom observasjon og samtaler finner vi at skolen oppfyller disse tegna på god praksis. Læringspar er et godt verktøy for å få dette til. Vi observerte at elevene vurderte seg selv og andre elever, og dette fortalte de også om. Vi så også variert og tilpassa opplæring, dette kom også fram i samtalene.

4 Sterke sider Kriterium: Skole og hjem samarbeider om elevenes faglige utvikling -På foreldremøter drøftes det måten det undervises på og hva som fører til god læring for elevene -foreldrene kjenner elevens læringsmål -Foreldrene får tilbakemelding på elevens måloppnåelse -Det inngås en avtale mellom hjem og skole på møte som skal støtte opp om elevenes læring Skolen har faste rutiner for samarbeid hjem- skole, og alle føger lojal opp rutinene.

5 Sterke sider Kriterium: Skolen er en lærende organisasjon et system for å utvikle egen undervisning -Ledelsen legger til rette for systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt vurderingspraksis ved skolen -Ledelsen vektlegger å motivere personalet for å få alle med i utviklingsområde Ledelsen har rydda rom og er pådriver for utviklingsarbeidet ved skolen. Dette har blitt holdt oppe gjennom flere år, og det gir resultater!!! Læringspar er et veldig godt verktøy! En inkluderende skole!

6 «Utviklingsområde» Kriterium: Lærerne skal ha fokus på læring og læringutbytte -Lærerne gir begrunna og konstruktive underveisvurderinger til elevene Her utrykker personalet at de er i en prosess, og at det er lettere å rose enn å rise. Også oppfølging av underveisvurderingene kan bli bedre, sier de.

7 Utviklingsområde Kriterium: Skole og hjem samarbeider om elevenes faglige utvikling -Foreldrene kjenner elevenes læringsmål Læringsmålene står på elevenes ukeplaner, og elever og lærere er veldig bevisst på læringsmål og kriterier for måloppnåelse. Elevene svarer veldig ulikt på dette, noen sier at foreldrene ikke etterspør hva det har lært, men om de har gjort leksene. Større plass til læringsmålene på ukeplanene? Ny gjennomgang med foreldre om læringsmål, kompetansemål og kriterier for måloppnåelse?


Laste ned ppt "Ekstern skolevurdering Sandnes skole, 13.02.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google