Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESOs Formannskole klasse / 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESOs Formannskole klasse / 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014
Utviklingsplan, oppfølging, resultatmåling, skolereglement og studieteknikk NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 2.1

2 Mål og utviklingsoppgaver
Hver bedrift og hver elev vil ha en utviklings-prosess som er tilpasset bedriftens og elevens situasjon og ønsker. Ledelsen i hver bedrift har eller skal utarbeide mål og utviklingsoppgaver for bedriften og eleven Mellom 1. og 2. samling skal det utarbeides en utviklingsplan for bedrift og elev.

3 Mål, utviklingsoppgaver og utviklingsplan
Som en del av hjemmearbeidet etter samling 1, skal det gjennomføres et møte i bedriften med daglig leder og/eller prosjektleder/anleggsleder, elev og intern mentor. På møtet skal mål, utviklingsoppgaver og prosess diskuteres, og utviklingsplan for elev skal utarbeides. Eleven skal skrive møtereferat og sende det til fadder og intern mentor.

4 Utviklingsplan for elev
Eleven skal sammen med daglig leder og/eller nærmeste overordnet velge ut konkrete områder/oppgaver som eleven skal utvikle seg på. Nåværende ansvarsfordeling, har-kompetanse, fremtidig ansvarsfordeling og ønsket kompetanse skal fylles ut for hvert område på skjemaet ”Utviklingsplan for elev”.

5 Utviklingsplan for elev
Skjemaet ”Utviklingsplan for elev” skal sendes til fadder senest en uke før 2. samling sammen med skjemaet for ”Målfastsettelse” og møtereferat fra møtet i bedriften. Utviklingsplanen følges opp fortløpende med eventuelle nye utvikingsområder eller justering av fremtidig ansvar eller ønsket kompetanse. Etter 4. samling skal planen evalueres og oppjusteres. Eleven skal ha en intern mentor som bistår og følger opp eleven gjennom hele skolen. Fadder følger opp bedrift og elev etter 2. og 4. samling.

6

7 Oppfølging av bedrift (mentor) og elev
Fadder følger opp daglig leder og/eller intern mentor etter 2. og 4. samling med utgangspunkt i mål og utviklingsplan for bedrift og elev. Fadder følger opp elevene og gir dem tilbakemelding på hjemmearbeidet og personlig utvikling. Sluttevaluering gis alle elever på samling 5 Elevene kan ta kontakt og bruke fadder etter behov.

8 Resultatmåling Testoppgaver Hjemmeoppgaver Utviklingsplan
Evaluering av temaer og samling ”Eksamen” Sluttevaluering fra bedrift og elev Oppfølgingssamling

9 Skolereglement – Hvorfor trenger vi det?
Vi har felles mål Vi har snakket om hvor viktig det er at vi er enige om målene Vi har snakket om en del faglige tema som er nødvendig for å nå målene Vi må også ha andre virkemidler enn de faglige for å nå målene? Kommentar til siste punkt: Hva hjelper det å ha mål dersom: dere ikke engasjerer dere dere ikke møter opp det er uro, mistrivsel med mer.

10 Skolereglement Hvor stort fravær kan aksepteres før skoleledelsen skal reagere? Hvilke krav skal settes til punktlighet på samlingene? Hvordan skal nytelse av alkohol begrenses? Hvilke reaksjonsformer skal skoleledelsen ha? Valg av tillitsmann for gruppen? Regler for bruk av telefon og mobiltelefon i klasserommet? Engasjement og læringseffekt. Før OH: - Vi har nå arbeidet en del med hvilke mål vi skal ha for skolen og vi har snakket en god del om hvordan vi skal nå dem. Vi har også vært inne på hvor viktig det er at vi er enige om målene. - Vi mener at i tillegg til de faglige virkemidlene vi har satt opp for å nå målene, må vi også ha en del ordensregler for opptreden her på samlingene. Det er det vi nå skal bruke litt tid på - vi har kalt det skolereglement. - Med det mener vi at vi må ha regler for hva som ikke godtas, hvor går grensene osv. OH Hvor går grensene Hva er tillatt / ikke tillatt Engasjement på samlingene Punktlighet: Om morgenen , etter pausene Tillitsmann: Vi diskuterer det i plenum etterpå. Kom gjerne med forslag fra gruppene. Vi kan gå ut etterpå, så kan dere foreta valg. Vi kan eventuelt foreslå.

11 Metode for bedre læring og egenutvikling
STUDIETEKNIKK Metode for bedre læring og egenutvikling

12 Studieteknikk (1) Forbered deg til samlingene – gå gjennom program og sett deg mål for hva du vil ha ut av samlingen Konsentrasjon på samlingene – ikke vær opptatt av andre gjøremål Still spørsmål og vær aktiv med i diskusjoner og gruppearbeid Noter egne notater i kompendiene og merk av viktig stoff Se gjennom kompendiene og egne notater etter hver dag og før testoppgaven

13 Studieteknikk (2) Gå gjennom gruppeoppgaver og svar før testoppgaven
Planlegg hjemmearbeidet og sette av tid til å kunne jobbe med hjemmearbeidet Jobb sammen med andre elever fra bedriften eller medarbeidere på hjemmearbeidet, og jobbe godt med hjemmeoppgavene Bruk intern mentor eller nærmeste overordnede ved løsning av hjemmeoppgavene Bruk fadder når noe er uklart

14 Studieteknikk (3) Gå gjennom testoppgaver og løsningsforslag, samt tidligere gruppeoppgaver etter hver samling, og spesielt før eksamen Lag en egen oversikt over kompendier og fagstoff som er gjennomgått på skolen Relater fagstoffet til (eget) praktisk bruk, og bruk fagstoffet (veiledninger, maler, skjemaer og Web-adresser) ved planlegging og gjennomføring av egne prosjekt og/eller egne arbeidsoppgaver

15 Studieteknikk (4) Vær bevist de oppsatte mål for bedriften og deg som elev Få frem utviklingsområder og utviklingsoppgaver i Utviklingsplanen som er viktig for deg og din faglig og personlig utvikling Sett deg gjerne egne mål for skolen Finn gjerne fram mer fagstoff på temaer som interesserer deg Bruk Internet til søk etter fagstoff

16 Læring - kunnskaper og kompetanse
Kunnskaper får du gjennom Aktiv deltagelse på samlingene Godt arbeid med hjemmeoppgavene Bruke Internet og nettstedet for NESOs formannsskole aktivt Kompetanse får du ved å Praktisk anvendelse av kunnskapene i egen bedrift Bruke det du har lært på skolen til å planlegge, gjennomføre og følge opp egne prosjekt på en bedre måte Kompetanse har du først fått når kunnskapene er tatt i bruk

17 Gruppeoppgave Hvordan vil dere jobbe på samlingene og mellom samlingene for å få mest mulig utbytte av Formannsskolen?


Laste ned ppt "NESOs Formannskole klasse / 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google