Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STASJONSUNDERVISNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STASJONSUNDERVISNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 STASJONSUNDERVISNING
Ved Skoger skole.

2 STASJONSARBEID Stasjonsarbeid er en metode å bruke for å tilrettelegge for tilpasset undervisning. Metoden kan brukes innenfor de fleste fag og er godt egnet for opplæring innenfor lese-, skrive-, språk- og grunnleggende matematikkopplæring. Dette er i tråd med Kunnskapsløftet, ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse”. Ved Skoger skole arbeider vi med vår egen modell etter inspirasjon fra Nylund- skole i Stavanger og New Zealand-modellen. Vi startet med stasjonsarbeid i norsk og noen trinn utvikler nå arbeidet videre innenfor matematikk og engelsk.

3 Hvorfor stasjonsundervisning?
Gode rutiner Barna vet hva som ventes av dem Fint for lærer å sjekke ut enkeltelever Oppfølging av enkeltelever er lettere Tilpasset opplæring Varierte aktiviteter i en naturlig ”setting” Mulighet til å arbeide med ulike oppgaver på samme tid

4 STASJONSARBEID Videre:
Vi ser at ved bruk av stasjonsarbeid blir elevene mer aktive. Forutsigbarhet med tanke på hvilke aktiviteter de skal igjennom og sirkulering i forhold til bruk av ulike innlæringsmetoder (data, forming, problemløsing m.m.), gjør at elevene sjelden blir lei og heller blir motiverte for nye oppgaver. Stasjonsarbeid er også en metode som egner seg godt for elevdeltakelse med hensyn til planlegging, gjennomføring og vurdering. Dette vet vi har en positiv effekt på elevers læringseffekt og motivasjon På Skoger skole har vi stasjonsundervisning på alle trinn Stasjonsarbeid kan benyttes i alle fag og inn mot alle tema/emner. Vi bruker metoden ”guided reading” (veiledet lesing) på en stasjon i forbindelse med leseopplæringen .

5 STASJONSARBEID Veiledet lesing
Veiledet lesing eller ”Guided reading” kommer opprinnelig fra New Zealand. Leseprogrammet er helhetlig, man lytter, snakker, leser og skriver. Det er kjernen i en strukturert lese- og skriveutvikling. Målet ved å bruke veiledet lesing er å utvikle elevenes evne til å bruke lesestrategier. Hvis elevene har gode lesestrategier, vil de forstå hva de leser og lese tekstene mer kritisk. Dette samsvarer med ”Læreplan i norsk” hvor målet for opplæringen er at eleven skal kunne: ”bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster” Veiledet lesing forutsetter arbeid i stasjoner. Stasjonen med veiledet lesing er ”voksenstyrt”. Så langt det er mulig bør elevene deles inn i mestringssgrupper etter nivå. Sammensetningen av gruppene vil derfor variere etter barnas utviklingsnivå i leseprosessen. På Skoger skole har vi på de laveste trinnene kjøpt inn mange småbøker i ulike sjangere i stedet for felles ABC-bok. Elevene vil i samarbeid med lærer ha mulighet til å finne litteratur ut fra egen leseutvikling og eget interesseområde. Småbøkene fungerer også som ”hjemme-lekse-bok”. Fra høsten 09 vil vi jobbe med å nivådele et utvalg av bøker fra biblioteket til videre trening av leseferdighet.

6 Elevens ferdigheter: Rutiner for hvordan arbeide i klasserommet.
Hvordan lese sammen med en med elev Hva de skal gjøre når de er ferdige med en oppgave Når og hvordan gå over til en annen aktivitet Hvordan bruke klassebiblioteket Hvordan bevege seg i klasserommet Hva som er akseptabelt støynivå Hva de skal gjøre når de trenger hjelp Kjernebegreper : ARBEIDSRO – GRUPPEARBEID – SIGNAL Øve utholdenhet Øve å jobbe konsentrert uten voksenstøtte Kunne bytte aktivitet uten å gå veien om lærer Kunne arbeide med en viss arbeidsuro i rommet Kunne velge alternative oppgaver uten lærerhjelp

7 Arbeid med bok- lese på egenhånd
Oppgaver knyttet til bok de har lest.

8 Lærerstyrt stasjon Vi jobber med rimord.

9 Stasjon for motorisk trening
Vi bygger med kapla

10 PC -stasjon Her er det tastaturtrening

11 Eksempel på organisering av stasjonsarbeid i norsk med tema : Kjæledyr
Data: Pedagogiske programmer Touch Bokstav, ord og setning Språkverksted Leseforståelse Lærings-strategier Tekster om dyr på nettet Spørsmål fra egen bok om kjæledyr Skriftforming Stillelesning Forming Spill Lærerstyrt post Skrivetrening – dyreord/dikt/vers Bøker om kjæledyr Andre bøker om dyr


Laste ned ppt "STASJONSUNDERVISNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google