Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?

2 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Pensumlitteratur: Halvorsen, K. (2008). Å forske på samfunnet – en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 5. utg. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

3 Kunnskapsløftet Departementets side om Kunnskapsløftet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/andre/Kunnskapsloeftet.html?id=1411 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/andre/Kunnskapsloeftet.html?id=1411 Kunnskapsløftets Læreplan (L06): http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=148 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=148 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

4 Jeg lurer på … for eksempel: Øker eller avtar intelligensen med alderen? Hvor mye brukes IKT i skolen egentlig – og til hva? Og: Hva er det riktig/galt å bruke IKT til? Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

5 Hvem er du? ”Jeg liker best å få ting presentert av en lærer. Da kan jeg stole på det jeg får vite. Det jeg ikke får med meg, er det alltid noen andre, lærer eller medstudenter, som hjelper meg med. Mitt fremste mål er å stå til eksamen.” eller ”Jeg er er nysgjerrig og ønsker å finne ut av ting. Det er ikke nok at noen forteller meg hvordan ting er. Jeg er ikke fornøyd før jeg forstår det selv. Jeg ønsker å kunne uttrykke og bidra med det jeg har funnet ut. Jeg ønsker å gjøre det godt til eksamen”

6 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Å tenke utforskende og vitenskapelig er nyttig og kvalifiserende En lærer må alltid, undrende og kreativt, forholde seg til spørsmål som: –Hva skjer/skjedde? –Forholder det seg virkelig slik som det ser ut? –Kan teori belyse problemet jeg står overfor, –eller må jeg finne ut av/utforske dette ytterligere? Hvordan? –Kan jeg stå for/legitimere mine synspunkter og didaktiske valg? Er det fornuftig det jeg gjør? –Kan jeg uttrykke/formidle det jeg vet/har funnet ut?

7 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Utforskende og vitenskapelig tenking bidrar til at du Utvikler din oppmerksomhet, kreativitet og fantasi Oppøver din evne til kritisk tenking Utvikler en systematisk arbeidsform Tenker og handler selvstendig Utvikler saklighet Bedrer din skriftlige og muntlige fremstilling Kombinerer teori og praksis bedre (Etter f.eks. Halvorsen 2003:12)

8 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Hva er forskning - egentlig? Jeg lurer på noe … –som jeg vil forsøke å finne ut av (utforske) Jeg finner en måte som jeg kan finne ut av dette på (angrepsmåte) Jeg finner ut (angriper/utforsker) Jeg merker meg det jeg finner ut (registrerer) Jeg bearbeider det jeg har funnet ut (analyserer) Jeg sjekker det jeg fant ut med det jeg lurte på (konkluderer). Har jeg en løsning? Jeg lurer videre …

9 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Forskning forutsetter derfor bl. a. Oppmerksomhet, undring og innsikt Kreativitet og selvstendig tenking Fokus på undringen (en problemstilling) basert på innsikt/tidligere forskning Systematikk Evne til å bearbeide, sortere og sammenfatte det man finner ut Uttrykke det man finner ut (f. eks. i en rapport, en artikkel, et framlegg, en blogg, en web-side etc)

10 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Noen sentrale forskningsmetodiske tema man alltid må forholde seg til, er altså: Problemstillingen Teorier/begreper Metoden Feltet (praksis) Systematikken Rapporten/formidlingen

11 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Det jeg lurer på … … fører meg til problemstillingen Er det ingen ting jeg lurer på og som jeg vil finne ut av, er det svært vanskelig for meg å formulere noen problemstilling.

12 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen er alfa og omega Det er den er oppgaven jeg gir meg selv ”Den røde tråd” Kort sagt: Uttrykker det man vil finne ut av og som alt man foretar seg i prosjektet derfor må relateres til. ”Formuler problemet, og det er løst.” (Halvorsen 2003:21)

13 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen bør være mest mulig relevant aktuell interessant og ikke minst: realistisk

14 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Still viktige spørsmål mens problemstillingen utarbeides Kan vi finne ut av dette? Kan vi finne ut av dette innenfor de angitte rammer? Hvordan kan vi finne ut av (angripe) dette? Vet man noe om dette fra tidligere? Finnes det relevant litteratur?

15 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Problemstillingen – vanlige problemer Legger ned for lite tid og arbeid i den, tror den er ”i boks”, går raskt videre – og glemmer den så helt eller delvis bort mens man arbeider med prosjektet. Problemstillingen er for ambisiøs og for urealistisk, for vid eller vag Problemstillingen formuleres mer som et emneområde enn en problemstilling –Husk: Man beskriver et emne, og løser et problem

16 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Valg av angrepsmåte (metode) En problemstilling må angripes for å kunne ”løses”. Metoden vi velger er vårt angrepsvåpen. Når du formulerer en problemstilling, spør alltid samtidig: Hvordan kan jeg angripe den? Dvs.: Hva kan jeg gjøre for å finne ut dette?

17 Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Noen begreper man må være fortrolig med: Validitet og reliabilitet (Halvorsen 2008:67ff) Kvalitativ og kvantitativ forskning (ibid.:128;131f) Variabel, avhengig og uavhengig; verdi (ibid.: 42ff) Operasjonalisering (ibid.:64ff) Empiri (ibid.:20) Paradigme/paradigmeskifte (ibid.:56)

18 Introduksjonsoppgave i ped til basisgruppene 1.Hver enkelt formulerer minst èn ting du lurer på innenfor området skole/peda- gogikk. Formuler deg såpass presist at alle på gruppa oppfatter akkurat hva du lurer på. Skriv det ned. 2.Gruppa diskuterer og finner fram til en måte å finne ut av det på. Skriv ned det også. Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold

19 Oppgave til slutt Hva er en lærers særegne kompetanse? (Eller: Hva er det en lærer kan som ingen andre kan, og som derfor gjør læreren til en uunnværlig og høyt verdsatt person i samfunnet?) Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Hans Petter Wille, Høgskolen i Østfold Den nysgjerrige student: aktiv bidragsyter - ikke passiv mottaker Hva kreves?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google