Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41
Lisbeth M Brevik

2 Agenda Hva er en fagtekst?
Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn Førlesing, underveislesing, etterlesing Leseferdigheter Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R) Aktiviteter som motiverer til lesing Lisbeth M Brevik

3 Lisbeth M Brevik

4 Lisbeth M Brevik

5 Lisbeth M Brevik

6 Aktivitet: Bilder Tenk på et fag + et trinn + et tema Forkunnskaper:
Tenk på hva du allerede vet om temaet Velg et bilde som illustrerer det du vet Beskriv + begrunn Passer det til alle fag? Lisbeth M Brevik

7 Aktivitet: Ordbank Egen bok (Ordbank / Word Wall) Forkunnskaper:
Samle ord og uttrykk Del og stjel Lag en loop Elevene lager ut fra egne ord og uttrykk Passer det til alle fag? Lisbeth M Brevik

8 Førlesing Elevene aktiviserer forkunnskaper visualiserer forkunnskaper
velger bilder de er trygge på bruker eget ordforråd får tilpasset opplæring (lav + middels + høy måloppnåelse) Lisbeth M Brevik

9 Læringsstrategi: VØL-skjema
Vet Ønsker å vite Lært Lisbeth M Brevik

10 Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn
Lese og forstå hovedinnholdet i tekster Tekst Bilder Figurer Tabeller Utvikling fra 1. til 10. trinn Mengde (leser mer etter hvert) Dybde (forstår flere detaljer, leser mellom linjene) Tekst – tekst (ser sammenhenger mellom tekster) Tekst – jeg (ser ut over teksten) Lisbeth M Brevik

11 Lese-ferdigheter Å forstå postkortet vs. å forstå konteksten.
Lisbeth M Brevik

12 Lese-ferdigheter Elevene kan forstå at det handler om krig og fred uten å forstå alt..
Lisbeth M Brevik

13 Lese-ferdigheter Gi elevene honnør for det de forstår, ikke det de ikke forstår.

14 Leseferdigheter Elevene leser bilder, overskrifter og tekst
leser på sitt nivå leser ulikt kan forstå deler uten å forstå alt trenger ikke ”fasit”, men feil må korrigeres bruker læringsstrategier Lisbeth M Brevik

15 Aktivitet: Puslespill
Dann grupper på 3-4 Legg puslespill Beskriv + begrunn Hvilke strategier brukte dere? hjørner kanter farger motiv Viktig å kunne velge mellom strategier Lisbeth M Brevik

16 Underveislesing Elevene bruker ulike læringsstrategier ser et bilde
ser en helhet? får tilpasset opplæring (lav + middels + høy måloppnåelse) Lisbeth M Brevik

17 Stalsberg, Sysle & NMU <Lesestrategier velges> 1. – 4. trinn
Ordbank 1. trinn? VØL-skjema 2. trinn? 5. – 7. trinn 8. – 10. trinn Lisbeth M Brevik

18 Førlesing, underveislesing, etterlesing
Førlesing: Aktivisere elevenes forkunnskaper Underveislesing: Lese på eget nivå Etterlesing: Bearbeide fagteksten Lisbeth M Brevik

19 Læringsstrategi: dybdelesing (SQ3R)
Lisbeth M Brevik I 1946 ble SQ3R-teknikken introdusert av Francis Pleasant Robinson.

20 Førlesing SQ3R Survey (undersøke teksten) Questions (lage spørsmål)
Skum og skan teksten først Les overskrifter Se på bilder (evt egen aktivitet) VØL-skjema (kolonne 1) Questions (lage spørsmål) Ordbank (egen aktivitet) Loop (egen aktivitet) VØL-skjema (kolonne 2) Del spørsmålene med hverandre Lisbeth M Brevik

21 Underveislesing SQ3R Read (selve lesingen) Lisbeth M Brevik
Lese i eget tempo Tilpasse mengden (lese litt – mer – alt) Ta notater (grafiske diagrammer) Lisbeth M Brevik

22 Etterlesing SQ3R Recall Review Lisbeth M Brevik Tenk gjennom innholdet
Svar på spørsmålene (del med andre) Utvikle notatene Utvide Ordbanken VØL-skjema (kolonne 3) Review Se over notatene Husker elevene innholdet? 30 sekunder om teksten pr elev Lisbeth M Brevik

23 Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?
FØRLESING

24 Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?
FØRLESING

25 Aktiviteter må motivere til lesing!
Bilder Puslespill Ordbank Loop VØL-skjema Grafiske skjemaer Lisbeth M Brevik

26 Tilpasset opplæring Vurdering Anvendelse Reproduksjon Lisbeth M Brevik
Lav måloppnåelse: oppfatte, gjengi, huske, liste opp Middels måloppnåelse: anvende, bruke, tillempe, velge, forstå, forklare, påvise, forutsi Høy måloppnåelse: vurdere, drøfte, begrunne, relatere, dokumentere, dele opp, velge, bekrefte Lisbeth M Brevik

27 Bruk varierte læringsstiler
Visuell (V) – lese/skrive Auditiv (A) – lytte/snakke Kinestetisk (K) – bruke kroppen Taktil (T) – bruke hendene Lisbeth M Brevik

28 ”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.” Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del Lisbeth M Brevik

29 Kontakt meg gjerne! Lisbeth M Brevik


Laste ned ppt "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google