Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale mapper som undervisningsmetode i teori og praksis Tom Erik Holteng Rådgiver SEVU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale mapper som undervisningsmetode i teori og praksis Tom Erik Holteng Rådgiver SEVU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale mapper som undervisningsmetode i teori og praksis Tom Erik Holteng Rådgiver SEVU

2 Program Økt 1, 14.8 kl 1400-1500 Web 2.0 – en mulighet for læring på nett (blogg, wiki, nettsamfunn mm) Økt 2, 21.8 kl. 1400-1500 Digitale mapper som undervisningsmetode i teori og i praksis (på blogg og i fronter) Økt 3, 28.8 kl.1400-1500 rom E143 Bruk av videokonferanse og smartboard i undervisning eller møter “IKT i et miljøperspektiv” og fleksibel læring

3 Kilder www-lu.hive.no/ansatte/moh/documents/ Arbeidsgruppen_Digitale_Mapper_07.pdf http://norgesuniversitetet.no/artikler/ 2007/1198147410.4http://norgesuniversitetet.no/artikler/ 2007/1198147410.43 http://www.uninettabc.no/content.ap? thisId=684&language=http://www.uninettabc.no/content.ap? thisId=684&language=0 Sjekk også: http://www.lu.hio.no/IT/classfronter/digitale-mapper.htmhttp://www.lu.hio.no/IT/classfronter/digitale-mapper.htm

4 Definisjon “En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens selvrefleksjoner og holdninger til emnet.”

5 Utdanningspolitiske føringer • Program for digital kompetanse (2004-2008) ”Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen.” • Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”, NOU 2003 ”Mappe tas i bruk både i opplæringen og som del av vurderingen av elever og lærlinger ved sentralt og lokalt gitte eksamener og fagprøven i grunnopplæringen. (...) Mappe tas i bruk som en del av grunnlaget for under- veis- og standpunktvurderingen.” • Stortingsmelding 30, ”Kultur for læring” ”Kvalitetsutvalget foreslår at mapper skal tas i bruk både i opplæringen og som en del av vurderingen av lærlinger og elever.” • Statsbudsjettet for 2005 ”Departementet meiner det er viktig at elevar og lærlingar vert kjende med og tar i bruk mapper som arbeids- og vurderingsform. Departementet vil derfor opne for forsøk med mappevurdering med ekstern sensur som alternativ til sentralt gitt eksamen. Mappevurdering betyr at eleven/lærlingen dokumenterer arbeidsprosessar og produkt i ei mappe som kan gi grunnlag for vurdering.

6 Vurdering • Formativ • Vurdering for læring • Intervensjoner i læringsprosessen med tanke på utvikling og i å hjelpe eleven eller studenten videre • Tilbakemeldinger underveis i studieforløpet om status i forhold til læringsmål og de krav som gjelder • Summativ • Vurdering av læring • Avsluttende, kontrollerende vurdering med tanke på godkjenning, sertifisering og eventuelt også rangering

7 Mappetyper Arbeidsmappe (også kalt samlemappe) er elevens arbeidsredskap for å samle og dokumentere det eleven finner meningsfylt gjennom skoleåret. Eleven selv er mottakeren av innholdet i mappen da det er her tilbake- melding og vurdering fra lærere og med-elever skjer underveis i læringsløpet. Presentasjonsmappe innebærer at det er en sluttvurdering etter endt studieløp som er det primære siktemålet. Mappearbeidene blir da laget og valgt ut først og fremst med tanke på hva en ønsker å bli vurdert på. Presentasjonsmappen har sensor som primær mottaker.

8 Forarbeid • Operasjonalisere kompetansemål til arbeidskrav • Utarbeide vurderingskriterier • Vurdering av prosess vs. produkt • Hva skal/kan mappene inneholde • Antall arbeidskrav/produkt • Type: tekst, lyd, bilde osv • Strukturere og lage progresjon i faget • Presentasjon av faglige tema • Utarbeide arbeidskrav • Introdusere metoden for studentene

9 Modell - norsk

10 Modell

11 IKT og læring, HiNe

12 Digitale mapper i fronter FordelerUlemper •Lukket •Alle har tilgang •Alle kjenner systemet •Lett å holde struktur/orden •Konsistent grensesnitt •Lukket •Individorientert •Hierarkisk •Alt innhold ligger fast

13 Bilde fra blogg

14 Digitale mapper på blogg FordelerUlemper •Studentens eierforhold til bloggen (personlig) •Enkelt å lære •Stimulerer mer til åpenhet og deling •Enkelt for studenten å bevare for fremtiden •Bedre tilpasset dynamiske læreprosesser •Tilbys ikke av HBO •HBO har ikke kontroll •Ukjent for mange

15 Takk for denne gang Jørgen Karlsen joergen.karlsen@hibo.no Tlf: 90104090/75517291 joergen.karlsen@hibo.no Tom Erik Holteng tom.erik.holteng@hibo.no Tlf: 97736144/75517844 tom.erik.holteng@hibo.no


Laste ned ppt "Digitale mapper som undervisningsmetode i teori og praksis Tom Erik Holteng Rådgiver SEVU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google