Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3
Cappelens læreverk for begynneropplæring i tysk

2 Agenda Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
Ny læreplan for fremmedspråk fra høsten 2006 Læreverket Noch Einmal

3 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
A. Kommunikativ kompetanse Lingvistisk kompetanse Sosiokulturell kompetanse Sosiolingvistisk kompetanse Sosial kompetanse Strategikompetanse Diskurskompetanse

4 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
B. Det europeiske rammeverket Felles referanse Grunnleggende nivå A1 – A2 Mellomnivå B1 – B2 Avansert nivå C1 – C2

5 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
Felles referanse Hvert nivå deles inn i 5 kategorier - Lytting - Lesing - Muntlig interaksjon (dialog) - Muntlig produksjon (monolog) - Skriving

6 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
Eksempel – nivå A2: Lytting: Jeg kan forstå fraser og de vanligste ordene knyttet til personlige forhold, familie, shopping osv. Jeg forstår det viktigste innholdet i korte meldinger. Lesing: Jeg kan lese veldig korte og enkle tekster. Jeg kan forstå innholdet i hverdagslig materiale som annonser, menyer, timetabeller osv. Jeg kan forstå enkle, korte, personlige brev. Muntlig interaksjon (samtale): Jeg kan kommunisere enkle oppgaver som krever direkte utveksling av informasjon om kjente aktiviteter. Jeg kan gjennomføre korte sosiale samtaler, selv om jeg ikke kan nok til å holde samtalen ved like selv.

7 Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
Muntlig produksjon: Jeg kan bruke en rekke enkle fraser og setninger for å beskrive familie og mennesker, boforhold, utdannelse osv. på en enkel måte. Skriving: Jeg kan skrive enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et veldig kort personlig brev, for eksempel for å takke noen for noe.

8 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
C. Den Europeiske språkpermen Elevens eiendom PASS BIOGRAFI MAPPE

9 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
PASS – en oversikt over hvilke språk du behersker: Viser en oversikt over språklig nivå i forskjellige språk Inkluderer formell og uformell kompetanse Inkluderer kulturell erfaring – hvor, når Basert på egenevaluering, lærervurdering, avlagte eksamener

10 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
BIOGRAFI – hvordan du jobber for å nå målene Inviterer til refleksjon rundt læringsarbeidet Viser progresjon i læringsarbeidet Synliggjør kulturelle erfaringer, lingvistisk framgang, læring utenfor klasserommet Oppfordrer til flerspråklighet

11 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk
MAPPE – viser eksempler på hva du kan Et utvalg dokumenter; tekst, lyd bilde Viser kompetanse A1 – C2 Fungerer som dokumentasjon i forhold til pass og biografi

12 2. Ny læreplan for fremmedspråk fra høsten 2006
A. Tre hovedområder: Kommunikasjonskompetanse Kulturkompetanse Språklæringskompetanse B. Grunnleggende ferdigheter

13 3. Presentasjon av Noch Einmal

14 A - Læreverkets oppbygning
En felles tekst- og oppgavebok, grammatikk til hver leksjon, stykkordliste og tysk-norsk ordliste Minigrammatikk Cd Lærerens bok Nettside med oppgaver, spill og lenker Vis et bilde av denne siden som viser oppbygningen, kanskje også en oppgave og et spill som kan vises.

15 B - Lærebokas struktur Lied, side 107 Kartene, side 2 og 3
Hörübung, side 120 Ich kann, side 120 Slik lærer jeg tysk, side 120 Vokabeln, side 121 Grammatik, side 123 Kartene, side 2 og 3 Innholdsfortegnelse, side 7 Faktaramme, side 28 Eksempel på et kapittel: Lektion 6 Winterurlaub Vor dem Lesen side 106 Partnerarbeit, side 107 Kap 6 Winterurlaub: - Oppslagsbilde s. 104 - Leksjonens innholdsside s. 105 - Vor dem Lesen med bildet + 6A skal være med (øverste halve siden) s. 106

16 C - Utvikling av elevenes kommunikasjonskompetanse
Bruk av ordbok Systematisk arbeid med uttale Arbeid med grammatikk Bearbeide tekster Bruk av bilder og illustrasjoner Bruk av ordbok (eksempel på s 91 – 93 oppg 10 + ordboksiden) Systematisk arbeid med uttale (eksempel på s 17 oppg 13) Arbeid med grammatikk (eksempel s 109 og 110, oppgave 3,4,5) Bearbeide tekster (eksempel på s 58, Partnerarbeit) Bruk av bilder og illustrasjoner (eksempel på s 159, oppg 8 + bilde)

17 C - Utvikling av elevenes kommunikasjonskompetanse
Forarbeid til en tekst Etterarbeid til en tekst Bilder som er nesten like Konkret lyrikk Bruk av enkle bildeserier Forarbeid til en tekst (eksempel på s 26, Vor dem Lesen med stammetreet) Etterarbeid til en tekst (eksempel på s 11, oppg 1) Bilder som er nesten like (eksempel på s i lærerveiledningen – Schülerblatt – frokostbord) Konkret lyrikk (eksempel på s 73, oppg 9 med eksempel) Bruk av enkle bildeserier (eksempel på s 178, oppg 6)

18 D - Utvikling av elevenes språklæringskompetanse
Ordinnlæringsstrategier Fokus på transparente ord Lyttestrategier Ordinnlæringsstrategier (eksempel på s 16, oppg 10: s 34,oppg 12; s 37, oppg 17; s 59,oppg 11 m/bilde) Fokus på transparente ord (s 16, oppg 11) Lyttestrategier (s 120, Hörübung 6D med skjema)

19 E - Utvikling av elevenes kulturkompetanse
Førtekstuelle aktiviteter Bruk av bilder og illustrasjoner Bruk av litterære tekster Bruk av sang og musikk i undervisningen Førtekstuelle aktiviteter (eksempel på s 50, Vor dem Lesen med bilde) Bruk av bilder og illustrasjoner (eksempel på s , Vor dem Lesen + bilder av matretter) Bruk av litterære tekster (eksempel på s 27; s 89, oppgave 7 og s 60, Hörübung 3D) Bruk av sang og musikk i undervisningen (eksempel på s 194)

20 E - Utvikling av elevenes språklæringskompetanse
Lesestrategier Skrivestrategier Egenvurdering Slik lærer jeg tysk Lesestrategier (s 126, Vor dem Lesen m/bilde) Skrivestrategier (s 48, oppg 1E med eksempeldiktet) Egenvurdering (Lærerveiledningen kap 1) Slik lærer jeg tysk (s 143)

21 F - Utvikling av regneferdigheter

22 G - Utvikling av digitale ferdigheter
Oppgave fra lærerens bok Nettoppgave


Laste ned ppt "Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google